Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#zwiercan

Poseł Małgorzata Zwiercan

Wróć do listy
Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 28 września 2017 roku.
 
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
710 wyświetleń
0

Stenogram

23. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przestawiam stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw.

    Jak wskazują wnioskodawcy, celem omawianego projektu jest wzmocnienie efektywności i skuteczności sprawowanego przez ministra spraw wewnętrznych i administracji nadzoru nad służbami mundurowymi: Policją, Biurem Ochrony Rządu, Państwową Strażą Pożarną oraz Strażą Graniczną. W jego treści wprost określono zakres rzeczonego nadzoru oraz wskazano, że wsparciem dla ministra ma być nowo powołany podległy mu organ, inspektor nadzoru wewnętrznego, tego zaś w wykonywaniu zadań ma wesprzeć Biuro Nadzoru Wewnętrznego utworzone w strukturach MSWiA.

    Według zapisów projektu do kompetencji inspektora nadzoru wewnętrznego będzie należało m.in. egzekwowanie odpowiednich standardów pracy służb mundurowych, w tym ujawnianie nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przez nie praw i wolności człowieka i obywatela. Ponadto wśród jego zadań znajdzie się weryfikacja funkcjonariuszy będących kandydatami do odznaczeń, do mianowania na wyższy stopień czy też na wyższe stanowiska, a także wykrywanie nadużyć, ale przede wszystkim zapobieganie wszelkim występującym w służbach i popełnianym przez pracowników służb nadużyciom.

    Wczytując się w codzienną prasę oraz przeglądając informacyjne serwisy internetowe, nie mam wątpliwości, że projektowane przepisy są potrzebne. Nietrudno jest natrafić na kolejne afery w służbach mundurowych, nadużycia, jak w podnoszonej już przez Wysoki Sejm sprawie tragicznego przesłuchania Igora Stachowiaka, tragicznego zarówno ze względu na skutek tego przesłuchania, jakim była śmierć, jak i ze względu na opieszałość w wyjaśnieniu tej tragedii. Nie możemy więcej dopuszczać do takich nieszczęść godzących nie tylko w rodziny, ale też - poprzez permanentne burzenie przekonania o uczciwości, praworządności i moralności służb mundurowych - w całe państwo polskie.

    Konieczne jest uchwalenie takich regulacji, które umożliwią realne przeciwdziałanie przekraczaniu przez funkcjonariuszy kompetencji oraz będą zwalczać istniejące w służbach patologie. Tylko tak możemy odbudować zaufanie obywateli do państwa oraz ich poczucie bezpieczeństwa. Rozwiązania zawarte w projektowanej ustawie mają szansę sprostać stawianym im wymaganiom.

    Koło Wolni i Solidarni będzie głosować za dalszym procedowaniem ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.