Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#grabowski

Poseł Paweł Grabowski

Wróć do listy
Agnieszka Ścigaj, Paweł Grabowski, Maciej Masłowski - pytanie z 6 lipca 2016 r.
Posłowie Agnieszka Ścigaj, Paweł Grabowski i Maciej Masłowski - Kukiz15 w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury osób opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki tzw. świadczenie o symbolu EWK

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
1606 wyświetleń
1

Stenogram

15. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Agnieszka Ścigaj:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prawo do pobierania emerytury wypłacanej na podstawie rozporządzenia z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury osób opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki, tzw. świadczenia o symbolu EWK, pod koniec 2015 r. przysługiwało prawie 47 tys. osób.

    Mam w takim razie dwa pytania. Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych dysponuje aktualnymi danymi, ile osób obecnie pobierających to świadczenie, tzw. EWK, nadal opiekuje się osobą niepełnosprawną, która spełnia przesłanki z art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych? Proszę, jeżeli to jest możliwe, o podanie danych na koniec roku 2015. I jaką kwotę rocznie stanowią wypłaty świadczeń o symbolu EWK, które są niższe niż 1300 zł miesięcznie netto i obejmują grupę osób aktualnie sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną spełniającą kryteria uprawniające do świadczenia pielęgnacyjnego? Dziękuję.

15. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki:

    Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Udało nam się uzyskać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację na tematy, które pojawiły się w zapytaniu pani poseł. Jeżeli chodzi o roczne wypłaty emerytur dla osób opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi, to jest to kwota rzędu 684 900 tys. zł. Natomiast jeżeli chodzi o tych, którzy pobierają emeryturę właśnie tego typu obecnie, to według danych na dzień ostatniej waloryzacji, czyli na dzień 1 marca 2016 r., pośród nich osób, które mają świadczenia poniżej 1550 zł - to jest równowartość świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie netto 1300 zł - jest 39 tys.

15. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Agnieszka Ścigaj:

    Dziękuję.

    Mam pytanie jeszcze co do tej kwoty. Rozumiem, że to jest kwota, która jest już po weryfikacji, czyli że te osoby nadal opiekują się - to są osoby zweryfikowane - osobami niepełnosprawnymi spełniającymi tę przesłankę, tak? Dziękuję bardzo.

15. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki:

    To wymaga rozwinięcia. Odpowiedź na to pytanie wymaga rozwinięcia. A więc tak, musimy pamiętać o tym, że rozmawiamy o świadczeniach, które są oparte na przepisach już nieobowiązujących. To rozporządzenie, które dawało podstawę do przyznania takiej emerytury, zostało uchylone z dniem rozpoczęcia reformy emerytalnej, czyli z dniem 1 stycznia 1999 r., więc w gruncie rzeczy mamy do czynienia z osobami, których uprawnienia zostały ustalone decyzją organu rentowego przed dniem 1 stycznia 1999 r. W zasadzie jak popatrzymy na sytuację prawną, to zobaczymy, że mamy do czynienia z emeryturą, która ma charakter dożywotni, czyli że to są uprawnienia przysługujące dożywotnio, uprawnienia, które należą się osobom ubezpieczonym pobierającym te świadczenia już bez względu na kontynuowanie opieki nad dzieckiem. Po ustaleniu tego prawa decyzją organu rentowego ta przesłanka, jaką było sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem zaliczonym do I lub też II grupy inwalidzkiej, bo tak te warunki były określone, już, można powiedzieć, obecnie nie ma znaczenia. A więc to są tak naprawdę właściwie wszystkie osoby, które pobierają to świadczenie, bez względu na to, czy ta potrzeba opieki nad dzieckiem nadal występuje, czy też nie.

15. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Agnieszka Ścigaj:

    Mogę jeszcze, tak? To ja dziękuję, ale jeszcze doprecyzuję to pytanie. Czyli można przypuszczać, że te kwoty, które pan minister podał, to są kwoty szacunkowe i że nie było obowiązku weryfikacji. Podam przykład. Chodzi o to, że jeżeli ktoś nabył to świadczenie przed tym, zanim dziecko ukończyło 16. rok życia - i wtedy było aktualne orzeczenie - to przez cały ten czas, kiedy to prawo już obowiązywało, nie było obowiązku weryfikacji tego, czyli stawania ponownie przed komisją i donoszenia po 16. roku życia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kolejnego orzeczenia, które potwierdzało tę niepełnosprawność.

15. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki:

    Nie ma podstaw prawnych do tego, aby tego typu procedurę weryfikacyjną przeprowadzać, dlatego że nie ma tej regulacji. Ta regulacja została, że tak powiem, usunięta z obrotu prawnego z dniem 1 stycznia 1999 r.

    Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o tło - bo domyślam się, że pytanie zmierza do problemu, który zaistniał po zmianach w ustawie o świadczeniach rodzinnych, gdzie podwyższono świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, którego niepełnosprawność powstała zasadniczo przed ukończeniem 18. roku życia - to ewidentnie mamy do czynienia z pewnym problemem. To jest problem, który wystąpił też po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia uznającego, że uprawnienia rodziców sprawujących opiekę nad osobami, których niepełnosprawność powstała w okresie dzieciństwa, i osób sprawujących opiekę nad osobami, których niepełnosprawność powstała w wieku dorosłym, naruszają konstytucję. Z taką sytuacją niezgodności z konstytucją mamy do czynienia. Ta niezgodność z konstytucją polega, można powiedzieć, na różnym zakresie uprawnień. Wiemy, że świadczenia przysługujące tej pierwszej grupie osób są wyższe, 1300 zł, a świadczenia, które przysługują osobom sprawującym opiekę nad osobami, których niepełnosprawność powstała w wieku dorosłym, są dużo niższe, i to jest kwota rzędu 520 zł. Mamy do czynienia z nierównym traktowaniem.

    Jak popatrzymy z tej perspektywy na te emerytury, które były przyznawane do końca 1998 r. na podstawie rozporządzenia, o którym rozmawiamy, to widzimy, że również mamy do czynienia z takim, powiedzmy, nierównym traktowaniem, dlatego że jak popatrzymy z kolei na przesłanki nabycia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 1300 zł, to widzimy, że jedną z przesłanek negatywnych, wyłączających prawo do tego świadczenia, jest posiadanie ustalonego prawa do emerytury, jakiejkolwiek emerytury, w tym emerytury przyznanej właśnie na podstawie tego rozporządzenia. Krótko mówiąc, można powiedzieć, że osoby, które mają wydaną decyzję przyznającą takie świadczenie, nie mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1300 zł. To jest problem, który wymaga systemowego, kompleksowego rozwiązania, i pracujemy nad takim rozwiązaniem.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.7
Pozycja w rankingu:
198
Liczba głosów: 14
Zobacz pełne profile z okręgu 21 Opole
Ryszard Wilczyński
Ryszard Wilczyński
Witold Zembaczyński
Witold Zembaczyński
Katarzyna Czochara
Katarzyna Czochara
Zobacz pełne profile z okręgu 21 Opole
Ryszard Wilczyński
Ryszard Wilczyński
Witold Zembaczyński
Witold Zembaczyński
Katarzyna Czochara
Katarzyna Czochara
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.