Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#grabowski

Poseł Paweł Grabowski

Wróć do listy
Sylwester Chruszcz, Adam Andruszkiewicz, Paweł Grabowski, Michał Dworczyk - pytanie z 11 maja 2017 r.

Pytania w sprawach bieżących

 

Posłowie Sylwester Chruszcz, Adam Andruszkiewicz i Paweł Grabowski - Kukiz15, Michał Dworczyk - PiS

w sprawie zaangażowania polskich Sił Zbrojnych w struktury Eurokorpusu w Strasburgu i Szczecinie oraz uczestnictwa w pracach nad budową Armii Europejskiej

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
1317 wyświetleń
0

Stenogram

17. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Sylwester Chruszcz:

    No właśnie, panie marszałku, może poczekamy, może przełożymy ten punkt.

    Wicemarszałek Joachim Brudziński:

    Nie, gdzieś jest, panie pośle. Myślę, że...

    Poseł Sylwester Chruszcz:

    Mogę poczekać.

    Wicemarszałek Joachim Brudziński:

    Minuta technicznej przerwy. Czekamy na pana ministra.

    Poseł Sylwester Chruszcz:

    Możemy przełożyć. Może niech zacznie się następny punkt, następne pytanie, panie marszałku.

    Wicemarszałek Joachim Brudziński:

    Ale tak samo nie ma odpowiadających.

    Więc proszę o minutę przerwy technicznej. Spróbujemy odnaleźć ministra Dworczyka.

    Poseł Sylwester Chruszcz:

    Dobrze. To będzie takie wojskowe zadanie.

    (Chwila przerwy)

    Wicemarszałek Joachim Brudziński:

    Bardzo dziękuję za cierpliwość. Pan minister się odnalazł, więc... (Oklaski)

    Pozwolimy spokojnie zająć miejsce panu ministrowi.

    Proszę pana posła Sylwestra Chruszcza o zadanie pytania.

    Bardzo proszę.

    Poseł Sylwester Chruszcz:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jak widać, polska armia zawsze na czas, zawsze się znajdzie w dobrym momencie.

    Mam pytanie, panie ministrze. Oczywiście budowanie wschodniej flanki NATO jest bardzo dobrym kierunkiem, tak jak rozbudowywanie baz NATO, sprowadzanie kolejnych brygad żołnierzy tutaj, na nasze ziemie, rozbudowywanie w Elblągu, w Bydgoszczy naszych batalionów, które są związane z Sojuszem. To jest bardzo dobry kierunek. Ale jednocześnie teraz jestem członkiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej i w Komisji Europejskiej, proszę mi wierzyć, na każdym etapie wszyscy komisarze mówili, że jest potrzeba budowania armii Unii Europejskiej, armii europejskiej, która ma bronić europejskiej tożsamości, europejskiego bezpieczeństwa, armii europejskiej, która będzie nas bronić przed zagrożeniami, które się rodzą na Wschodzie. Czy to w takim razie nie przeczy temu naszemu zaangażowaniu właśnie w struktury NATO, zaangażowaniu w nasz bardzo potrzebny sojusz z Ameryką, z armią ze Stanów Zjednoczonych?

    W konsekwencji tego słyszeliśmy też niedawno doniesienia o zmianie typu naszego członkostwa w Eurokorpusie w Strasburgu z ramowego na obserwatora. Czy to nie jest ten kierunek, który potwierdza to... Czy my nie chcemy budować Unii Europejskiej, czy my jako rząd, jako armia europejska ciągle jednak wspieramy budowanie armii europejskiej, która jednak osłabia NATO? Czy my całkowicie zaniechaliśmy podążania w kierunku budowania armii Unii Europejskiej, a konsekwentnie, stanowczo budujemy flankę wschodnią i opieramy nasz sojusz wojskowy na sojuszu z armią USA i wspomaganiu tylko i wyłącznie NATO? Tu mam to pytanie: Czy armia Unii Europejskiej, czy my jesteśmy ciągle zaangażowani w ten projekt, panie ministrze?

17. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michał Dworczyk:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Panie i Panowie Parlamentarzyści! Bardzo przepraszam za kilkunastosekundowe spóźnienie. Spowodowały to sprawy techniczne.

    Panie pośle, odpowiadając na pana pytanie dotyczące zaangażowania w struktury Eurokorpusu, chciałbym omówić to trochę szerzej.

    Ponieważ szczyt NATO w Warszawie potwierdził znaczenie Sojuszu dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy, realizacja celów wyznaczonych na szczycie w Warszawie stanowi podstawę wzmocnienia bezpieczeństwa w wymiarze europejskim, transatlantyckim. Z tej perspektywy oceniamy rozwój współpracy obronnej w ramach Unii Europejskiej. Nasze starania zmierzają przede wszystkim do zapobieżenia tworzeniu Unii Europejskiej różnych prędkości, ale również różnych obszarów o zróżnicowanym poziomie bezpieczeństwa. Bo taki scenariusz byłby dla Polski bardzo, bardzo niebezpieczny. I trzeba sobie jasno powiedzieć: Polska opowiada się za umocnieniem roli Unii Europejskiej jako ważnego aktora w polityce bezpieczeństwa międzynarodowego, jednak nie popiera działań, które zmierzają do tego celu przez osłabienie skutecznych narzędzi sojuszniczych, a tym najskuteczniejszym jest właśnie NATO.

    Niektóre pojawiające się obecnie propozycje dotyczące wzmocnienia narzędzi realizacji polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej nie dają pewności, czy kierunki rozwoju polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej będą dla nas korzystne. Dyskusja na ten temat ma charakter dalece upolityczniony, często brakuje merytorycznej treści w tych dyskusjach. Dlatego podchodzimy do tej debaty z ostrożnością. I w tym kontekście lokujemy nasze działania zmierzające do ograniczenia zaangażowania Polski w Eurokorpusie. Podkreślam: nie rezygnacji, ale ograniczenia. Nasza decyzja wynika z potrzeby skupienia wysiłku organizacyjnego i kadrowego na kwestiach o zasadniczym znaczeniu dla Polski, zwłaszcza w sprawach związanych ze wzmocnieniem flanki wschodniej NATO. Jest to dla nas zadanie podstawowe. Powtarzam: Wbrew fałszywym doniesieniom nie wycofujemy się z Eurokorpusu, rezygnujemy jedynie z ubiegania się o status państwa ramowego oraz redukujemy poziom zaangażowania.

    Nasz kraj pozostanie jednak państwem stowarzyszonym Eurokorpusu z docelową obecnością oficerów w ramach Eurokorpusu. Warto też tu powiedzieć, co oznacza ˝państwo ramowe˝. Państwo ramowe przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową i organizacyjną za działania Eurokorpusu. Co istotne, prace nad ograniczeniem zakresu polskiego zaangażowania w Eurokorpusie - i to też warto podkreślić, i mówię to do parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, bo oni też zadawali podobne pytania - podjęto w resorcie obrony narodowej jeszcze przed zmianą rządu, na przełomie 2014 r. i 2015 r. Kwestia ta była przedmiotem wymiany i ustaleń pomiędzy pionem polityki obronnej MON a Sztabem Generalnym.

    Istotną przesłanką naszej decyzji była ocena dyskusji wewnętrznej dotyczącej zmian w strukturze i zadaniach Eurokorpusu, prowadzonej od dłuższego czasu przez państwa ramowe. Zmiany te będą skutkować dalszym osłabianiem znaczenia Eurokorpusu w ramach NATO. Niższy poziom ambicji Eurokorpusu i planowana koncentracja na operacjach unijnych oznacza zmniejszanie jego zdolności do zaangażowania w operacje obrony kolektywnej NATO, a tu chodzi o bezpieczeństwo naszego kraju, co jest jednak imperatywem we wszystkich naszych działaniach.

    Z powyższych względów Eurokorpus stracił dla nas na znaczeniu w wymiarze szkoleniowym, mniejsze są możliwości rozwoju naszej kadry oddelegowanej do tego dowództwa. Warto też zaznaczyć, iż Eurokorpus jest dzisiaj tylko jednym z dziewięciu dowództw korpusów w ramach NATO i że w żadnym z nich poza Szczecinem Polska nie posiada dziś wkładu porównywalnego z tym w dowództwie Eurokorpusu. I to jest niezrozumiała dysproporcja. Stąd nasze działania. Przy tym resort dokłada starań, aby redukcję zaangażowania wdrożyć we współpracy z państwami ramowymi. Na ich prośbę proces redukcji rozłożymy w czasie, przynajmniej do roku 2020.

    Jednocześnie wzmacniamy struktury sojusznicze na naszym terytorium. Jednym z kluczowych zadań jest zakończenie procesu wzmacniania dowództwa korpusu szczecińskiego. To obecnie priorytety resortu, jeśli chodzi o zaangażowanie Sił Zbrojnych w ramach wielonarodowych struktur dowodzenia. W czerwcu planujemy przeprowadzić certyfikację tego dowództwa, która potwierdzi jego pełną przydatność do pełnienia roli dowództwa wysokiej gotowości NATO. Będzie to zwieńczenie kilkuletniego okresu przygotowań i trudnych niekiedy negocjacji. Szczecińskie dowództwo korpusu jako element struktury sił NATO będzie w stałej gotowości do przyjęcia na siebie wyjątkowej roli dowodzenia Siłami Odpowiedzi NATO w naszym regionie, a także uzyska zdolność do udziału w dużej operacji obronnej Sojuszu. To wyjątkowa zdolność, której znaczenie potwierdzono na szczytach Sojuszu w Walii i w Warszawie. Wierzymy, że proces ten przebiegnie bez zakłóceń.

    Krótko mówiąc, nie rezygnujemy, zmniejszamy nasze zaangażowanie, bo priorytetem jest bezpieczeństwo naszego regionu i priorytetem jest zaangażowanie w ramach struktur NATO. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

17. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Sylwester Chruszcz:

    Panie ministrze, dziękuję za odpowiedź. Dopytam się o Eurokorpus szczeciński, czyli Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni, przez wiele lat w Szczecinie nazywany Eurokorpusem, może mylnie, może nie. Ale dopytując się, przypomnę, że gdy debatowaliśmy 30 listopada 2016 r. na temat ratyfikacji umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a dowództwem NATO szczeciński Eurokorpus został wyodrębniony z tej umowy, gdyż, jak podano, jest utworzony na podstawie odrębnej umowy między Danią, Niemcami a Polską. Czy w związku z tym on jest w ramach NATO i my go wspieramy - po części pan minister na to odpowiedział - czy jednak on jest w zamyśle też elementem, komponentem przyszłej armii Unii Europejskiej, panie ministrze?

17. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michał Dworczyk:

    Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Odpowiedź jest dosyć prosta i krótka, dlatego że szczeciński korpus nie jest Eurokorpusem. Jest to struktura w pełni NATO-wska i nie ma nic z projektem, o którym pan mówi, wspólnego. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.7
Pozycja w rankingu:
198
Liczba głosów: 14
Zobacz pełne profile z okręgu 21 Opole
Ryszard Wilczyński
Ryszard Wilczyński
Witold Zembaczyński
Witold Zembaczyński
Katarzyna Czochara
Katarzyna Czochara
Zobacz pełne profile z okręgu 21 Opole
Ryszard Wilczyński
Ryszard Wilczyński
Witold Zembaczyński
Witold Zembaczyński
Katarzyna Czochara
Katarzyna Czochara
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.