Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#weber

Poseł Rafał Weber

Wróć do listy
Barbara Bartuś, Anna Czech, Marek Polak, Rafał Weber - pytanie z 19 lipca 2019 r. - Zapytanie z dnia 19 lipca 2019 roku.
Posłowie Barbara Bartuś, Anna Czech, Marek Polak, Rafał Weber - PiS w sprawie wykluczenia komunikacyjnego ziemi gorlickiej i możliwych rozwiązań problemu w ramach istniejących dróg wojewódzkich i drogi krajowej nr 28

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
1357 wyświetleń
0

Stenogram

54. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Barbara Bartuś:

    Dziękuję.

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Gorlice, ziemia gorlicka to piękne miejsce z bogatymi tradycjami, ale położone daleko od Warszawy, Krakowa i innych większych ośrodków. Jednym z podstawowych, codziennych problemów, jakie dotykają mieszkańców naszego całego regionu, jest wykluczenie komunikacyjne. Brak dobrych, bezpiecznych i szybkich dróg ma olbrzymi i negatywny wpływ na możliwości rozwoju naszego regionu.

    I tak, panie ministrze, po pierwsze, konieczne jest dla nas bardzo dobre połączenie powiatu z autostradą, które byłoby możliwe dzięki przebudowie i modernizacji dróg wojewódzkich w kierunku Krakowa przez Zakliczyn, Wojnicz. Rozumiem, że mówię tutaj w tym momencie o drogach wojewódzkich, ale przez Gorlice też przebiega droga nr 28, droga krajowa. I nawet turyści, którzy chcą skorzystać z oferty regionu, jak też osoby chcące przejechać na południe Europy, podróżujące tą drogą nr 28 z Sącza na Podkarpacie, spotykają się z olbrzymimi korkami, utrudnieniami. A już nie mówię o sytuacji, kiedy jest okres zimowy, kiedy brak jest podjazdów pod tzw. Ropską Górę czy w okolicach Grybowa do Ptaszkowej. Często dochodzi wtedy do paraliżu komunikacyjnego. Dlatego chciałabym zapytać, co ministerstwo... Ja wiem, że były już prowadzone prace w ramach projektu dotyczącego drogi nr 28, ale na co mogą mieszkańcy mojej ziemi, ziemi gorlickiej, sądeckiej liczyć w najbliższych latach? Co ministerstwo ma już zaplanowane? Czy możemy spodziewać się, że te problemy, które istnieją od dawna - wiem, że jest tu trochę robione, ale to jest wciąż za mało... Na co możemy liczyć, panie ministrze?

54. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber:

    Dziękuję bardzo.

    Szanowna Pani Marszałek! Szanowne Panie Poseł! Szanowni Panowie Posłowie! Na wstępie chciałbym państwa wszystkich obecnych tutaj, na sali zapewnić, że Ministerstwo Infrastruktury podejmuje nieustanne działania, których celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej każdego regionu naszego kraju. W szczególności mając na uwadze zrównoważony, odpowiedzialny rozwój, podejmujemy konsekwentne działania, które skutkują sukcesywnym podnoszeniem stanu technicznego sieci dróg.

    W obecnej kadencji - odniosę się bezpośrednio do powiatu gorlickiego - wykonano siedem zadań w zakresie sieci dróg krajowych przy udziale środków budżetu państwa oraz finansów Krajowego Funduszu Drogowego o łącznej wysokości blisko 20 mln zł. Jesteśmy przekonani, że te inwestycje mają istotny wpływ na użytkowanie sieci dróg właśnie w powiecie gorlickim. Ich zakres obejmował kolejno przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z drogą powiatową w miejscowości Ropa, po drugie, budowę chodników o długości ponad 400 m wzdłuż drogi krajowej nr 28 w Szymbarku i ponad 700 m w Libuszy, po trzecie, budowę zatoki autobusowej w Gorlicach, po czwarte, budowę mostów nad potokiem Bielanka w Szymbarku, nad potokiem Rodna Kąty w miejscowości Ropa i nad rzeką Ropą w Klenczanach. Wszystkie dalsze potrzeby w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej będą identyfikowane i analizowane na bieżąco, z uwzględnieniem obiektywnych kryteriów i realizowane w miarę dostępności środków finansowych.

    Równolegle konieczność rozbudowy istniejącej sieci dróg krajowych w Polsce i potrzeba dostosowania infrastruktury do standardów europejskich skłoniła także do realizacji tzw. sądeczanki, czyli drogi krajowej nr 75 Brzesko - Nowy Sącz, oraz rozbudowy drogi krajowej nr 73 na odcinku Pilzno - Jasło, a także budowy obwodnicy Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła. W zakresie drogi krajowej nr 75 prowadzone są prace dotyczące wytyczenia przebiegu tej drogi w trudnym terenie górzystym. Inwestycja ta znajduje się w ˝Programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2023˝ i jest obecnie traktowana jako priorytet, jeżeli chodzi o prace przygotowawcze. Prace w zakresie sądeczanki spotkały się z dużym zainteresowaniem lokalnych społeczności. Ministerstwo wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawcą dokumentacji stara się znaleźć kompromisowe rozwiązania, które zadowolą wszystkie zainteresowane strony.

    W świetle trwających prac należy założyć, że realizacja tej ważnej dla Sądecczyzny inwestycji byłaby możliwa między 2024 r. a 2027 r., przy czym szacujemy, że najwcześniej, czyli ok. 2024 r., zostanie wybudowany odcinek przy Brzesku. Co do drogi krajowej nr 73 należy ona do podstawowego układu komunikacyjnego kraju i stanowi bardzo ważny szlak komunikacyjny do autostrady A4 przez Pilzno, Jasło i dalej poprzez drogę krajową nr 28 Krosno - Sanok, a następnie drogę krajową nr 84 Ustrzyki Dolne aż do przejścia granicznego z Ukrainą.

    Szanowni Państwo! Chcę jeszcze podkreślić, że nasze działania koncentrują się nie tylko na realizacji zadań na drogach krajowych. Mamy świadomość, że na dostępność transportową i dostępność komunikacyjną wpływ mają także drogi samorządowe, w przypadku których dofinansowanie umożliwiamy w ramach różnych mechanizmów. I tak w latach 2016-2018 w ramach ˝Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej˝ w powiecie gorlickim zrealizowano zadanie powiatowe przy kwocie dofinansowania blisko 1,5 mln zł oraz pięć zadań gminnych przy kwocie dofinansowania wynoszącej ponad 5 mln zł, tak że łączna wartość dofinansowania w ramach tych inwestycji to 6658 tys. zł. W roku 2019, czyli obecnym, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania znajdują się dwa zadania gminne, w przypadku których kwota dofinansowania to 2200 tys. zł. I kolejne narzędzie, które jest w dyspozycji ministra infrastruktury i które jest chętnie wykorzystywane przez samorządy, to rezerwa subwencji ogólnej. Tylko w tym roku w ramach tego narzędzia samorząd otrzymał 1244 tys. zł jako dofinansowanie na rozbudowę drogi powiatowej o nr 1506K Jankowa - Stróżna - Szalowa wraz z budową mostu nad potokiem Stróżnianka w miejscowości Stróżna.

    Jeżeli będą dodatkowe pytania, oczywiście ministerstwo służy odpowiedzią. Dziękuję bardzo.

54. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Barbara Bartuś:

    Dziękuję, pani marszałek.

    Tak, panie ministrze, są pytania dodatkowe. Jak niezwykle ważna jest sądeczanka, nie muszę nikomu mówić, ponieważ ta popularnie zwana sądeczanką droga ma łączyć autostradę nie tylko z naszą ziemią sądecką, ale ma to biec dalej, na południe Europy, na Słowację, Węgry. To jest otwarcie drogi. I to jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest to też, o czym mówił pan minister, czyli wszelkie dofinansowanie dróg samorządowych, i za to na pana ręce składam bardzo serdeczne podziękowania dla całego rządu, pana ministra i premiera, bo często uczestniczę w rozdawaniu promes, które przekazuje pan wojewoda, i naprawdę częstotliwość wydawania i kwoty na tych promesach są zadowalające.

    Ale chciałam jeszcze dokładniej się dopytać. W lutym tego roku w starostwie odbyło się duże spotkanie, na którym mówiliśmy i z marszałkiem województwa, i z wojewodą właśnie o tych problemach komunikacyjnych. Tam omawialiśmy problem skrzyżowania drogi nr 28 z drogami wojewódzkimi. Naszym pomysłem, tj. pomysłem Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze z kampanii wyborów samorządowych była budowa ronda (Dzwonek), tzw. ronda turbinowego. Wiem, że generalna dyrekcja dróg i autostrad w Krakowie mówiła, że ma dwie koncepcje. Tylko kiedy to nabierze dalszego biegu, kiedy możemy się spodziewać, że dojdzie do przebudowy tego skrzyżowania na Zawodziu?

    Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska:

    Pani poseł, bardzo proszę zmierzać do końca.

    Poseł Barbara Bartuś:

    To rozwiązałoby duży problem na drodze nr 28, ale też ułatwiłoby wyjazd z samego centrum Gorlic. Bardzo proszę o odpowiedź.

54. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Faktycznie zdiagnozowaliśmy problem skrzyżowania w Gorlicach, chodzi o skrzyżowanie drogi krajowej nr 28 z drogą wojewódzką. Faktycznie w tej chwili bezpieczeństwo nie jest tam zbyt wysokie. Na bazie dyskusji i też na bazie wniosków, które spływały do Ministerstwa Infrastruktury zarówno od społeczeństwa, które mieszka w tym terenie, od mieszkańców Gorlic, mieszkańców powiatu gorlickiego, jak również od naszych bardzo aktywnych parlamentarzystów, m.in. pani Barbary Bartuś, została podjęta decyzja, aby rozpocząć prace, które umożliwią realizację tej inwestycji, czyli budowę tego ronda.

    W tym roku chcemy już ruszyć z pracami przygotowawczymi. W pierwszej kolejności przygotujemy kompleksową dokumentację, na którą składać się będą: opracowanie geologiczne, analiza ruchu, mapy do celów projektowych oraz dokumentacja geodezyjno-prawna. Następnie przejdziemy do opracowania projektu budowlanego. I jesteśmy przekonani, że wybudowanie tego ronda przyczyni się do usprawnienia ruchu w samych Gorlicach, ale też do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i wszystkich tych, którzy korzystają z tego skrzyżowania. Dziękują bardzo. (Oklaski)

    (Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka: Ale jak?)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.