Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#romecki

Poseł Stefan Romecki

Wróć do listy
Poseł Stefan Romecki - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2019 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
781 wyświetleń
0

Stenogram

27. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (druki nr 3711 i 3772).

Poseł Stefan Romecki:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym przedstawić stanowisko klubu Kukiz’15 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3711.

    Ustawa ta ma charakter techniczny i porządkujący. Jej projekt nie tylko wykonuje prawo Unii Europejskiej, lecz także ma bardzo duże znaczenie dla ochrony środowiska w Polsce. Porządkuje on pewne kwestie nazewnicze, co ułatwia proces postępowania administracyjnego. Jego istotą jest odpowiednia ochrona przed negatywnymi skutkami hałasu, zgodnie z metodami oceny hałasu wskazanymi w dyrektywach Unii Europejskiej.

    W projekcie uporządkowano także kompetencje głównego inspektora ochrony środowiska jako organu właściwego do oceny stanu akustycznego środowiska, w ramach państwowego monitoringu środowiska, i określono tereny, w odniesieniu do których ta ocena ma być dokonana, oraz wskaźniki hałasu mające zastosowanie do tej oceny.

    Ważną kwestią ze względu na zabezpieczenie ludności przed negatywnymi skutkami hałasu jest wprowadzenie dla zarządzających drogami, liniami kolejowymi i lotniskami obowiązku identyfikacji głównych dróg, głównych linii kolejowych, głównych lotnisk i przekazywania głównemu inspektorowi ochrony środowiska danych identyfikujących te obiekty.

    Podobny obowiązek nałożono także na prezydentów miast o liczbie mieszkańców pow. 100 tys. Przyjęto, że strategiczne mapy hałasu sporządza się dla miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys., głównych dróg, głównych linii kolejowych i głównych lotnisk. Podmioty mające ten obowiązek będą zamieszczały dane na swoich stronach internetowych. Ważne jest także to, że określono cykliczny termin sporządzania strategicznych map hałasu: co 5 lat.

    Pozytywnie należy ocenić wprowadzoną sankcję w wysokości 100 tys. zł za nieuchwalenie w terminie przez sejmik województwa programu ochrony środowiska przed hałasem i nieprzekazanie przez marszałka województwa w terminie streszczenia programu ochrony środowiska przed hałasem do głównego inspektora ochrony środowiska.

    Klub Kukiz’15 opowiada się za przyjęciem tej ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.