Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#wargocka

Poseł Teresa Wargocka

Wróć do listy
Poseł Teresa Wargocka - Wystąpienie z dnia 08 maja 2018 roku.
Sprawozdanie Komisji o:
- rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej,
- poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
838 wyświetleń
0

Stenogram

3. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o:
   - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej,
   - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej
   (druki nr 2472, 2469 i 2488).

Poseł Sprawozdawca Teresa Wargocka:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedstawiam sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej, druk nr 2472, oraz o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej, druk nr 2469.

    Marszałek Sejmu zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu skierował w dniu 27 kwietnia 2018 r. powyższe projekty do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do pierwszego czytania. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu tych projektów na posiedzeniu w dniu 7 maja 2018 r. wnosi, by Wysoki Sejm uchwalić raczył załączony projekt ustawy.

    W toku prac nad projektami ustaw zostały zgłoszone dwie poprawki przez panią poseł Agnieszkę Ścigaj. Poprawki nie uzyskały poparcia komisji, w związku z tym komisja zgodnie z art. 43 ust. 3 regulaminu Sejmu przedstawia na żądanie wnioskodawcy wnioski mniejszości.

    Pierwszy wniosek mniejszości dotyczy zmiany brzmienia art. 1. Wnioskodawca proponuje, aby renta socjalna wynosiła od dnia 1 lipca 2018 r. 120% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS, 130% kwoty, o której wspomniałam wcześniej, od dnia 1 stycznia 2019 r. i 140% tej kwoty od 1 stycznia 2020 r. Drugi wniosek mniejszości dotyczy zmiany daty wejścia w życie proponowanej ustawy.

    Szanowni państwo, pracy w podkomisjach towarzyszyło, jak myślę, takie wspólne przekonanie, że podniesienie wysokości renty socjalnej do wysokości renty związanej z całkowitą niezdolnością do pracy jest działaniem, które wypełnia postulat osób protestujących w Sejmie. Jest to przedłożenie rządowe. Środki na sfinansowanie kosztów podniesienia renty socjalnej na rok 2018 i kolejne lata są określone w skutkach regulacji. Myślę, że z całą satysfakcją, ponieważ ustawa została przyjęta jednomyślnie przez wszystkich członków komisji, możemy stwierdzić, że wspólnie przyczyniliśmy się do poprawy warunków życia osób pobierających renty socjalne. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.