Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
#wargocka

Poseł Teresa Wargocka

Wróć do listy
Poseł Teresa Wargocka - Wystąpienie z dnia 14 marca 2019 roku.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
1010 wyświetleń
0

Stenogram

18. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (druki nr 3257 i 3275).

Poseł Teresa Wargocka:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedstawiam stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec projektu ustawy oraz sprawozdania komisji, druk nr 3275.

    Projekt ustawy o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, ma na celu uregulowanie sytuacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywateli pozostałych państw Unii Europejskiej, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w przypadku kiedy nastąpi tzw. bezumowny brexit.

    W warunkach coraz wyraźniej rysującej się perspektywy braku porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem z dniem 30 marca 2019 r. państwo to stanie się w relacjach z Unią Europejską państwem trzecim i zostanie wyłączone z unijnego porządku prawnego.

    Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego Zjednoczonego Królestwa pod koniec 2017 r. na terytorium Zjednoczonego Królestwa przebywało ok. 1200 tys. obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Trzeba zauważyć, że spośród tej licznej grupy obywateli polskich są osoby, które nabyły w Zjednoczonym Królestwie kwalifikacje zawodowe i gdyby - oczekujemy, że może nastąpić taka sytuacja - zechciały one wrócić do Polski, to po powrocie na terenie Rzeczypospolitej nie będą musiały ubiegać się o ich uznanie w takim bardziej rozszerzonym zakresie. W związku z tym ten projekt ustawy zabezpiecza interesy obywateli.

    Przedmiotowy projekt ustawy przewiduje uregulowanie takich spraw jak uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych. Tutaj projekt przewiduje, że zostaną zachowane w mocy wydane przed 30 marca 2019 r. decyzje o uznaniu kwalifikacji, że wszczęte i niezakończone przed dniem 30 marca 2019 r. postępowania nie ulegają umorzeniu, tylko mogą być kontynuowane przez 42 tygodni, i że, po trzecie, w ciągu 3 lat od wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, w zasadzie do grudnia 2021 r., Polacy będą mogli składać wnioski o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w Zjednoczonym Królestwie. Te postępowania będą prowadzone w trybie uproszczonym na podstawie ustawy o uznawaniu kwalifikacji przez okres nie dłuższy niż 42 miesiące. Ustawa reguluje również kwestie świadczenia usług transgranicznych przez obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin. Od wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej polskie organy nie będą zobowiązane do przyjmowania oświadczeń o zamiarze świadczenia usług transgranicznych. Trzecia kwestia jest związana z europejskimi legitymacjami zawodowymi. Legitymacje te z dniem wyjścia tracą ważność na terenie Rzeczypospolitej.

    Szanowni Państwo! Ustawa jest potrzebna. Zabezpiecza ona interesy Polaków w przypadku bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Gwarantuje obywatelom polskim uznanie kwalifikacji zawodowych już nabytych i służy zabezpieczeniu interesów obywateli i realizacji ich prawa do wykonywania zawodu. Skutki wprowadzenia tych regulacji w wymiarze społecznym i ekonomicznym należy ocenić pozytywnie. W związku z powyższym klub Prawo i Sprawiedliwość popiera przedłożony projekt ustawy z przyjętymi poprawkami. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.