Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 20 lipca 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2015 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów "Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2015 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego" Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2015 roku wraz ze stanowiskiem Komisji

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
488 wyświetleń
0

Stenogram

11., 12. i 13. punkt porządku dziennego:


   11. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2015 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 553, 617 i 700).
   12. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o przedstawionej przez prezesa Rady Ministrów ˝Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2015 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego˝ (druk nr 576 i 654).
   13. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2015 roku (druk nr 578) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych (druk nr 666).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni odniosę się do sprawozdania o wykorzystaniu ustawowego limitu poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa za rok 2015.

    Z przedstawionego sprawozdania dowiadujemy się, że w ubiegłym roku udzielono gwarancji Skarbu Państwa na łączną kwotę 8750 mln, co stanowi niecałe 4,5% kwoty limitu zaplanowanej na rok 2015.

    Zaznaczyć należy, że wysokość limitu ustalona została na kwotę 200 mld. Wielkość ta została ustalona prewencyjnie na poziomie dającym możliwość podjęcia skutecznych działań w przypadku ewentualnego pogorszenia warunków działania polskiego systemu finansowego w obliczu globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego, a potencjalne działania miałyby dać możliwość wsparcia podmiotów należących do sektora finansów.

    Istotne w sprawozdaniu jest niewielkie wykorzystanie prognozowanego limitu, co jest dowodem na to, że nie doszło do pogorszenia warunków działania polskiego systemu finansowego i gospodarczego.

    Koło Poselskie Wolni i Solidarni jest za przyjęciem sprawozdania. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
120
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.