Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 20 lipca 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
411 wyświetleń
0

Stenogram

15. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 679 i 739).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

    W omawianym projekcie ustawy proponowane są zmiany mające na celu po części przywrócenie stanu prawnego sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Zapisy ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r., uniemożliwiające dalsze istnienie w powiatach do tej pory poprawnie funkcjonujących centrów obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek opiekuńczo-wychowawczych były zupełnie nietrafionym rozwiązaniem. Proponowane regulacje wychodzą naprzeciw oczekiwaniom samorządowców, którym przepisy z ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2016 r. przysparzały jedynie dodatkowej pracy oraz kosztów.

    Kolejny zakres proponowanych regulacji dotyczy umiejscowienia placówek wsparcia dziennego i placówek opiekuńczo-wychowawczych. To kwestia budząca chyba najwięcej emocji podczas dotychczasowych prac nad tą ustawą. Osobiście podzielam zdanie wnioskodawców oraz przedstawicieli rządu w tym obszarze.

    Zadaniem instytucjonalnych pieczy zastępczych jest zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w przypadku niemożności wypełnienia tych obowiązków przez rodziców. Jest potrzeba stworzenia środowiska, w którym przychodzi wychowywać się dzieciom, tak by było ono jak najbardziej zbliżone do rodzinnego. W tym celu odchodzi się od prowadzenia wielkich domów dziecka na rzecz małych placówek o charakterze rodzinnym. Służyć ma to prawidłowemu rozwojowi, kształtowaniu odpowiednich postaw oraz, w miarę możliwości, zapobieganiu późniejszemu wykluczeniu społecznemu tych dzieci. Moim zdaniem proponowane nowelizacje będą spełniać przypisywane im przez projektodawców zadania.

    Koło Poselskie Wolni i Solidarni będzie głosować za procedowaną ustawą. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
119
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.