Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
530 wyświetleń
0

Stenogram

23. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druki nr 629 i 743).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Z przyjemnością przedstawiam stanowisko Koła Poselskiego Wolni i Solidarni w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W czasie każdego sezonu urlopowego słyszymy o niewypłacalności biur podróży, a tym samym o ponoszeniu strat przez ich klientów. Często efektem niewystarczającego zabezpieczenia interesu konsumentów nie jest wyłącznie zmarnowany urlop, ale także znaczne straty finansowe.

    Podstawowym celem procedowanego projektu ustawy jest ochrona konsumenta, którego zakres praw powinien się poszerzyć. Zgodnie z nowelą ustawy zabezpieczenie finansowe w przypadku niewypłacalności biura podróży zostanie uruchomione na rzecz wszystkich poszkodowanych klientów, którzy zawarli umowy o imprezy turystyczne w okresie obowiązywania danego zabezpieczenia finansowego, niezależnie od momentu złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia o niewypłacalności. Takie założenia projektu sprawią, że klienci, którzy szczególnie w przypadku drogich i egzotycznych wycieczek mieli wątpliwości co do korzystania z mniej sprawdzonych, ale często tańszych biur podróży, będą mogli ze spokojem kupić tam swoje wakacje.

    Zagrożenie atakami terrorystycznymi i fala uchodźctwa w wielu krajach już spowodowały i mogą jeszcze powodować utratę płynności finansowej biur podróży. Dlatego w ustawie tej znajdą się mechanizmy, które przeciwdziałają poniesieniu strat przez klientów udających się na zorganizowany wypoczynek. Dynamika zmian w Europie i na świecie sprawia, że coraz więcej kierunków uważa się za niebezpieczne, dlatego jeżeli chodzi o sytuację rynkową i samo funkcjonowanie biur podróży, istnieje realne ryzyko niewypłacalności. Wprowadzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego sprawi, że interesy konsumentów w wypadku geopolitycznych zmian będą odpowiednio zabezpieczone.

    Istotnym argumentem dla poparcia dalszego procedowania ustawy jest to, że skonsultowano ją bardzo szeroko z zainteresowanymi podmiotami. Swoje stanowisko przedstawiły 24 podmioty, spośród których 7 nie wniosło żadnych uwag i poprało zasadnicze założenia projektu ustawy. Nadmienić trzeba, że wiele zgłoszonych uwag, w tym od marszałków poszczególnych województw, zostało w projekcie uwzględnionych.

    Zgodnie z nowelizacją ustawy gwarantem wypłaty środków oraz osobą uprawnioną do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umów turystycznych jest nadal marszałek województwa. Przepisy ustawy regulują również w zasadniczy sposób zakres danych, jakie ma zawierać wykaz umów turystycznych. Dotychczas firmy turystyczne miały większą dowolność w tym zakresie, co nie chroniło dostatecznie korzystających z usług turystycznych. Większe prawa dla uczestników ruchu turystycznego przełożą się również na większe możliwości kontroli organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, do prowadzenia których uprawnieni są marszałkowie województw oraz minister właściwy do spraw turystyki.

    Z punktu widzenia konsumentów ważna wydaje się również kwestia doprecyzowania pojęcia kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej. Zgodnie z nowelizacją obejmie ona zarówno koszty transportu, jak i niezbędnych transferów, zakwaterowania, w tym te poniesione indywidualnie przez klientów. Z kolei ważnym prawem dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych będzie to o zróżnicowanej składce na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, co jest związane z poziomem ryzyka organizowanych przez nich imprez turystycznych. Udogodnieniem dla przedsiębiorców będzie również możliwość sporządzania deklaracji dotyczącej zawartych umów o imprezę turystyczną lub pośrednictwo turystyczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

    Ustawa wprowadza wiele istotnych zmian, które pomogą w zabezpieczeniu interesów konsumentów usług turystycznych.

    Koło Poselskie Wolni i Solidarni w pełni popiera procedowaną ustawę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
120
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.