Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 04 października 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
422 wyświetleń
0

Stenogram

2. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw (druki nr 750 i 861).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw po pracach w komisji.

    Celem wprowadzenia proponowanych regulacji było wzmocnienie polskiej gospodarki morskiej. Środki, jakie miałyby doprowadzić do wypełnienia założonych koncepcji, to m.in. przeniesienie z innych ministerstw na ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej kompetencji służących właściwemu wypełnianiu nałożonych na niego zadań. W wyniku konsultacji między resortami zmniejszono jednak pierwotny zakres uprawnień, jakie minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej miałby uzyskać w wyniku przyjęcia tej ustawy. Pozostawiono w obecnie obowiązującej formie funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz zrezygnowano z wydzielania części kompetencji z obszaru badań naukowych z kompetencji ministra właściwego do spraw nauki. W związku z tym, że zmiany te są wynikiem rozmów zainteresowanych ministerstw, nie mamy do nich zastrzeżeń.

    Oprócz powyższego w toku prac komisji wprowadzono do projektu przedstawionego przez wnioskodawców szereg poprawek, które nie powinny budzić niczyich wątpliwości. Są to m.in. zmiany w obszarze egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, regulujące formę zatwierdzania składu komisji egzaminacyjnych oraz katalogu pytań, wskazanie aktów wykonawczych, które utraciłyby moc w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą, oraz inne poprawki o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym.

    W naszej ocenie wątpliwości nie powinna budzić również zmiana odnosząca się do składów osobowych rad nadzorczych spółek akcyjnych wskazanych w art. 13 ust. 1-3 ustawy o portach i przystaniach morskich. Według tej regulacji przedstawiciele gmin nie mogą stanowić więcej niż 1/5 składu tej rady, jeżeli gminy nie posiadają co najmniej 10% akcji całkowitego kapitału zakładowego danej spółki. Zaznacza się jednocześnie, że co najmniej jeden przedstawiciel gminy musi znaleźć się w radzie. Takie rozwiązanie pozwoli unikać sytuacji, kiedy o losach spółki decyduje rada nadzorcza, w której większość stanowią przedstawiciele gminy posiadającej znikomą ilość akcji jej całkowitego kapitału zakładowego. Regulacja ta przyczyni się również do większego wkładu gminy w rozwój danej spółki, nie tylko wkładu decyzyjnego, ale również kapitałowego.

    Mając na uwadze, że mimo wielu zmian omawiany projekt ustawy po pracach w komisji wciąż spełnia pierwotne założenia dotyczące wzmocnienia i odbudowy gospodarki morskiej, które od początku popieraliśmy, Koło Poselskie Wolni i Solidarni będzie głosować za procedowaną ustawą. Dziękuję bardzo (Oklaski)

    (Poseł Tadeusz Aziewicz: Zapraszamy do lektury ustawy.)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
120
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.