Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 04 listopada 2016 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
422 wyświetleń
0

Stenogram

18. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 965).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

    Jak wskazują projektodawcy, podatek VAT ze względu na swoją rentowność dla budżetu państwa stanowi jedno z najważniejszych jego źródeł przychodu. Jeśli chcemy prowadzić owocne dla społeczeństwa działania zarówno w sferze polityki społecznej, jak i gospodarczej, konieczne jest wprowadzenie nowych regulacji, których efektem będzie poprawianie ściągalności tego podatku.

    W omawianym projekcie ustawy wnioskodawcy proponują wprowadzenie szeregu rozwiązań określonych mianem pakietu rozwiązań uszczelniających. Jednym z nich jest rozszerzenie katalogu towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia VAT, głównie tych szczególnie podatnych na nadużycia w tym obszarze. Przy ocenie tego rozwiązania istotne jest, że mechanizm obciążenia odwrotnego podatkiem jest wykorzystywanym i skutecznym instrumentem w walce z oszustwami podatkowymi na terenie całej Unii Europejskiej.

    Ponadto przewiduje się wprowadzenie możliwości weryfikacji rejestrujących się nowych podatników VAT. W zależności od wyników tej weryfikacji, w przypadku gdy okaże się, że dany podmiot nie istnieje lub nie ma możliwości kontaktu z nim, naczelnik urzędu skarbowego będzie miał możliwość odmowy jego zarejestrowania. W przypadku uznania na podstawie ustalonych powiązań nowo rejestrowanego podmiotu z już zarejestrowanymi podmiotami, które zalegają z podatkami, że istnieje ryzyko, że dany podmiot również będzie zalegał z uiszczaniem należności podatkowych, możliwe będzie uzależnienie rejestracji tego podmiotu od złożenia przez niego kaucji rejestracyjnej.

    Kolejne rozwiązania mające przyczynić się do zwiększenia efektywności ściągania podatku VAT to m.in. przywrócenie sankcji VAT w przypadku stwierdzenia nierzetelności podatnika w złożonej deklaracji podatkowej, w której wykazał on kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej, ograniczenie stosowania zwrotu różnicy podatku w przyspieszonym 25-dniowym terminie jedynie do ściśle określonych przypadków oraz rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej na pełnomocnika podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą w przypadku zaległości podatkowych tego podmiotu powstałych w związku z jego uczestnictwem w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

    Regulacje wprowadzane niniejszą ustawą mają szansę na skuteczne przeciwdziałanie oszustwom nieuczciwych podatników i co za tym idzie dotychczas jedynie powiększaniu się luki w budżecie państwa wynikającej z tych właśnie oszustw. Oceniając omawiany projekt, można powiedzieć, że przede wszystkim cieszy, że zamiast skupiać się na wymyślaniu nowych obciążeń dla polskich podatników wnioskodawcy skupiają się na uszczelnieniu systemu, który już obowiązuje. Nie można jednak nie powiedzieć o rozczarowaniu spowodowanym pozostawieniem dalszego funkcjonowania stawek VAT, które były podwyższane przez poprzedni rząd jedynie na okres 3 lat, a funkcjonują już od prawie 6 lat. Liczę na to, że wprowadzane omawianą ustawą rozwiązania przyniosą jednak zakładane rezultaty, a dodatkowe wpływy do budżetu wynikające z poprawy ściągalności podatku VAT pozwolą na obniżanie jego stawek.

    Koło Poselskie Wolni i Solidarni popiera przedstawiony projekt i wnosi o przekazanie go do dalszych prac w komisji. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
120
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.