Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 29 listopada 2016 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
392 wyświetleń
0

Stenogram

10. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druki nr 997 i 1000).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw.

    Projektowana ustawa przewiduje przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 24 lipca 2015 r., co spowodowane jest przesunięciem terminu uruchomienia zmodernizowanego systemu informatycznego CEPiK. Jak wskazują projektodawcy, przesunięcie tego terminu jest konieczne, by system, z którego mają korzystać rzesze polskich obywateli, mógł funkcjonować w pełni, bez zastrzeżeń i możliwie bezawaryjnie, poparcie dla tej zmiany nie wymaga więc dyskusji. Nie można jednak pominąć faktu, że już w zeszłym roku procedowaliśmy w tej Izbie analogiczną regulację. Jak się jednak okazało, dodatkowy rok to za mało na nadrobienie zaległości, jakich poprzedni rząd dopuścił się przy realizacji tak ważnego systemu. Według nowych przewidywań i urealnionego harmonogramu po uporządkowaniu prac i wydaniu zaległych rozporządzeń racjonalnym terminem uruchomienia omawianego systemu będzie początek czerwca 2018 r. Mam nadzieję, że termin ten zostanie dotrzymany.

    Oprócz przesunięcia terminu uruchomienia zmodernizowanego systemu informatycznego CEPiK w omawianym projekcie ustawy zaproponowano również szereg innych zmian, m.in. takich, które ułatwiają późniejszą migrację danych do nowego systemu oraz eliminują istniejące niedociągnięcia prawne. Jedną z luk prawnych, którą eliminują zawarte w projekcie regulacje, jest m.in. luka w Kodeksie karnym, pozwalająca na ominięcie przez osoby popełniające naruszenie polegające na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym przepisów o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące przez nieokazanie tego dokumentu podczas kontroli drogowej. Choć ideę doprecyzowania przepisów, tak by osoby winne pewnych naruszeń nie mogły obchodzić ich bocznymi drogami, uważam za słuszną, to mając na uwadze w mojej opinii niedoskonałość tego przepisu, przy którego stosowaniu może dochodzić do uchybień i błędów, które z kolei mogą być przyczyną karania osób niewinnych, samo doprecyzowanie uważam również za niedoskonałe.

    Za słuszne jednak uważam wprowadzenie do projektu regulacji umożliwiających starostom kierowanie osób kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na odpowiedni kurs reedukacyjny. Mimo zobowiązania starostów do tego obowiązku przepisami ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. przez istniejące niedociągnięcia prawne dotychczasowe jego wypełnianie było utrudnione.

    Koło Poselskie Wolni i Solidarni, uwzględniając zgłoszone wątpliwości, popiera dalsze procedowanie ustawy. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
120
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.