Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2016 roku.

Poprawione sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
899 wyświetleń
0

Stenogram

2. punkt porządku dziennego:

Poprawione sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druki nr 1061 i 1159).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Panie pośle Huskowski, chciałabym odnieść się do pana wypowiedzi. Pan mówi, że byli funkcjonariusze, byli ubecy będą zbyt honorowi, aby prosić, aby pokazywać swoje wspaniałe osiągnięcia. Chciałabym powiedzieć, panie pośle, i wszystkim państwu posłom, którzy są na tej sali, że honorowi są nasi bohaterowie, którzy walczyli o tę wolną Polskę. (Oklaski) To oni dziś nie żebrzą. Mają niecały tysiąc złotych emerytury i nawet mówią, że nie są bohaterami. Kiedy my dzisiaj z nimi się spotykamy, oni mówią: my po prostu robiliśmy to, co uważaliśmy za słuszne.

    (Poseł Magdalena Kochan: Podnieśmy im świadczenia.)

    Tak, świadczenia, niecały tysiąc złotych emerytury. (Poruszenie na sali)

    (Głos z sali: Oczywiście.)

    (Poseł Piotr Kaleta: Trzeba było to zrobić.)

    Wysoka Izbo! W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego projektu tzw. ustawy dezubekizacyjnej.

    Podkreślałam zawsze, że w Polsce trzeba rozliczyć się z poprzednim systemem, jednoznacznie określić, kto był tam, gdzie stało ZOMO. Trzeba uhonorować tych, którzy na to zasługują, i pozbawić przywilejów tych, którzy dla osobistych korzyści wspierali zbrodniczy system, a przede wszystkim ukarać tych, którzy mają na rękach cierpienia i krew Polaków. Ta ustawa jest jednym z elementów - i mam nadzieję, że to jest pierwszy krok - tego dość późnego rachunku sumienia.

    Warty podkreślenia jest fakt, że ustawa jednakowo traktuje wszystkich służących w reżimowych służbach, bez względu na staż. To bardzo dobrze, bo istotą uzyskania przywilejów był sam fakt wstąpienia do zbrodniczych formacji. Ważne były intencje znalezienia się wśród wiernej sowieckim namiestnikom gwardii.

    (Poseł Magdalena Kochan: Jezu.)

    Nie chcę oceniać, czy z chęci uzyskania przywilejów, czy gorzej: służenia Sowietom. Podkreślałam już wcześniej, do tych formacji nie brali z łapanki nieświadomych ludzi. Każdy, kto nawet w schyłkowym okresie istnienia służb bezpieczeństwa trafiał w ich szeregi, wiedział, że będzie służył przeciw narodowi polskiemu. Nikt nie wiedział, że efektem okrągłego stołu będzie zmiana ustroju, a fakt, że wolna Polska pozwoliła byłym ubekom pracować nadal, w zreformowanej policji, i tak dawał im przywilej wcześniejszego przejścia na emeryturę. Nie musieli pracować w kopalniach, stoczniach czy na budowach do ukończenia 65. roku życia.

    Wiele już zostało powiedziane na temat tego projektu. Dziś jednak spotykamy się znowu, bo rząd wysłuchał postulatów, części postulatów, i głosów przeciwników tej nowelizacji. Wczoraj w komisji procedowane były poprawki wynikające z przeprowadzonych dotychczas dyskusji. Przychylono się m.in. do wniosku, by w sposób szczególny patrzeć na sytuację osób, które co prawda służyły w Służbie Bezpieczeństwa, jednak była to służba krótka, a służąc dla wolnej Polski, zasłużyli się szczególnie. Nie jest to uznaniowość, jak podnoszono w komisji.

    Jeszcze raz należy podkreślić, że zapisy tej nowelizacji nie zabierają emerytur esbekom. One regulują ich wysokość. I niech wstydzą się ci, którzy powtarzają, że jest to kara. Wielu z tych, którzy walczyli o wolną Polskę, nie może liczyć nawet na takie świadczenie, właśnie za poświęcenie się, oddanie się tej walce.

    Koło Wolni i Solidarni w pełni popiera projekt ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
120
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.