Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Ewa Szymańska - Wystąpienie z dnia 09 stycznia 2018 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
375 wyświetleń
0

Stenogram

1. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druki nr 1876 i 2073).

Poseł Ewa Szymańska:

    Panie Marszałku! Panie i Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Projekt budżetu na 2018 r. przewiduje wydatki na edukację, wychowanie i opiekę w wysokości ponad 45,5 mld zł, tj. o 3,5% więcej niż w roku poprzednim. W kwocie bezwzględnej jest to o 1,5 mld zł więcej. Wielkość ta obejmuje m.in. wydatki ujęte w dziale 801: Oświata i wychowanie - w kwocie 1 926 828 tys. zł, w dziale 854: Edukacyjna opieka wychowawcza - 113 178 tys. zł, w dziale 758: Różne rozliczenia. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 43 079 335 tys. zł. Jako że jest to największa pozycja wydatków oświatowych, ta kwestia wymaga omówienia.

    W tej pozycji uwzględnione zostały skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r. oraz środki przeznaczone na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez samorządy o 5% od dnia 1 kwietnia tego roku. Uwzględniono również zmniejszenie środków o kwotę 9417 tys. zł w związku z przekazaniem przez samorządy, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zostały one przesunięte do części 32: Rolnictwo.

    Kiedy z tej mównicy w dniu 10 października ub.r. cytowałam słowa mówiące o tym, że kto myśli na rok do przodu, sieje zboże, na 10 lat - sadzi las, a kto wybiega daleko w przyszłość, kształci i wychowuje dzieci i młodzież, dał się słyszeć z ław opozycji głos: zwalnia nauczycieli. Jakże to okazało się nieprawdziwe.

    Szanowni Państwo! W związku z reformą edukacji już od 1 września ub.r. zatrudniono więcej nauczycieli. Powstało o 16 tys. etatów nauczycielskich więcej niż w roku poprzednim. Nie potwierdziły się złowieszcze przewidywania opozycji i niektórych środowisk co do zwolnień nauczycieli i co do tego, że wzrośnie liczba nauczycieli pracujących na niepełnych etatach w kilku szkołach. Oczywiście takie sytuacje zdarzały się i zdarzają się, ale dotyczy to niewielkiej ich liczby. Tytuł w ˝Dzienniku Gazecie Prawnej˝ z 19 grudnia 2017 r. mówi wiele na ten temat: ˝Niespodziewany efekt reformy edukacji: Więcej nauczycieli pełnozatrudnionych˝. Odsyłam do tego tytułu.

    Reforma edukacji została wdrożona i jest realizowana. Jej ostateczne efekty będą znane za kilka lat, ale już dzisiaj możemy powiedzieć, że większość samorządów nie miała z nią problemu, choć niektóre rzeczywiście piętrzyły trudności, czasami sztucznie, jednak również tam wszystko się normuje.

    Ale wracam do budżetu. W części 83: Rezerwy celowe przewidziane zostały również środki finansowe na funkcjonowanie szeroko rozumianej oświaty. Są to środki na awans zawodowy nauczycieli, na stypendia prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, środki na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz realizację programu rządowego ˝Aktywna tablica˝ - jest to kwota 848 200 tys. - środki na realizację wieloletniego programu ˝Pomoc państwa w zakresie dożywiania˝, środki na realizację zadań w ramach programu ˝Bezpieczna+˝, środki na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej.

    W budżecie środków europejskich zaplanowane zostały wydatki na realizację programów operacyjnych, w tym Programu Operacyjnego ˝Wiedza, edukacja, rozwój˝. Łączna kwota wydatków w 2018 r. na oświatę to ponad 1800 mln zł.

    Biorąc pod uwagę cały budżet jako bardzo ambitny, a zarazem bezpieczny, można stwierdzić, że zaplanowane wydatki na edukację, wychowanie i opiekę pozwolą w pełni zrealizować zadania nałożone w tym zakresie. Jest to budżet realny, a zarazem wzbudzający optymizm. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3
Pozycja w rankingu:
327
Liczba głosów: 17
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.