Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Kazimierz Smoliński - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2018 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
126 wyświetleń
0

Stenogram

17. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2192).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Kazimierz Smoliński:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Projekt ustawy, który Rada Ministrów przyjęła 28 grudnia ub.r., jest elementem ˝Narodowego programu mieszkaniowego˝, który został przyjęty w 2016 r. Jest to druk nr 2192 - projekt ustawy o zmianie ustawy, o którym pani marszałek już szczegółowo powiedziała, więc nie będę tego powtarzał.

    Zmiany zawarte w projekcie dotyczą zasad wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem oraz zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

    W zakresie ustawy o finansowym wsparciu w latach 2019-2025 planuje się udostępnienie samorządom gminnym na pokrycie części kosztów budowy mieszkań na wynajem, w tym komunalnych i chronionych, oraz na tworzenie tzw. zasobu interwencyjnego - to są ogrzewalnie, schroniska, noclegownie, tymczasowe pomieszczenia - łącznie kwoty ponad 6 mld zł. Kwota ta koresponduje ze zdiagnozowanymi deficytami w zakresie mieszkań na wynajem. Planuje się, że powstanie ok. 170 tys. nowych mieszkań komunalnych.

    Finansowe wsparcie dla gmin wynosi od 30 do 55% kosztów przedsięwzięcia. Ważnym rozwiązaniem jest podwyższenie, z 30 do 50% kosztów przedsięwzięcia, dofinansowania zakupu byłych mieszkań zakładowych z możliwością późniejszej ich sprzedaży najemcom z bonifikatą. Tutaj wyłączamy okres karencji, który obowiązuje w tego typu dofinansowaniu. W tym wypadku go nie będzie. Istotnym rozwiązaniem jest również umożliwienie jednoczesnego finansowania tych samych przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej oraz udzielania wsparcia na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy.

    Gminom udostępniono ponadto nowy finansowy instrument wsparcia budownictwa mieszkaniowego - bezzwrotny grant z Funduszu Dopłat w wysokości 20% kosztów przedsięwzięcia, w ramach którego inwestor inny niż gmina zbuduje mieszkania dla osób, które nie kwalifikują się do lokalu komunalnego z mieszkaniowego zasobu gminy, ale nadal ze względu na wysokość swoich dochodów potrzebują wsparcia w zaspokajaniu swoich potrzeb mieszkaniowych. Tam ograniczenie czynszu jest do 4% stawki odtworzeniowej w skali roku.

    W zakresie ustawy o ochronie praw lokatorów wprowadzono m.in. możliwość weryfikacji przez gminę dochodów najemców mieszkań wchodzących w skład jej zasobu mieszkaniowego i związanej z tym adekwatnej podwyżki czynszu najmu. Będzie to dotyczyć sytuacji, w której najemca osiąga dochody przekraczające progi dochodowe ustalone przez gminę. Zasada ta dotyczy wyłącznie nowych umów, zawieranych po wejściu w życie znowelizowanej ustawy.

    Umożliwiono również rozwiązanie umowy najmu, w sytuacji gdy najemca ma tytuł prawny do innego lokalu nie tylko w tej samej, ale również w pobliskiej miejscowości. Tutaj jest instrument dla samorządu, aby określał kwestię tej pobliskiej miejscowości, bo są różne uwarunkowania geograficzne, zaludnieniowe itd. Na różnych obszarach Polski to różnie przebiega, więc samorządy mają własne kompetencje w tym zakresie.

    Dla osób ubiegających się o najem lokalu od gminy wprowadzono obowiązek składania deklaracji o wysokości dochodu gospodarstwa domowego, oświadczenia o stanie majątkowym oraz na żądanie gminy oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości pod rygorem odpowiedzialności karnej.

    Wprowadzono najem socjalny lokali mieszkalnych. Gmina będzie mogła wynająć lub podnająć w ramach najmu socjalnego każdy lokal spełniający wymogi ustawowe, co powinno zdecydowanie poprawić sytuację czy zmniejszyć skalę problemów związanych z niedoborem takich lokali. Czyli gmina... Likwidujemy tym sposobem tzw. zasób socjalny, tworzymy tylko zasób komunalny.

    Gmina dostanie również instrument umożliwiający lokatorom zajmującym bardzo duże lokale zamianę tych lokali na mniejsze, bardziej adekwatne do potrzeb, z mniejszymi opłatami. I to też jest w gestii gminy, tzn. rady gminy.

    Projekt eliminuje eksmisję na bruk. Osoby, którym przysługuje pomieszczenie tymczasowe, nie mogą być eksmitowane do noclegowni, tylko do pomieszczenia tymczasowego dostarczonego przez gminę. Tutaj też wprowadzamy nowe instrumenty, żeby można było takie pomieszczenia tymczasowe adaptować czy budować.

    Gminy dostają możliwość remontu również starych zasobów komunalnych. Do tej pory dofinansowanie było tylko w przypadku nowych lokali. Takie lokale, które były wyeliminowane z obiegu, czyli nie mogły być zamieszkane ze względu na stan techniczny... W tej chwili gmina dostanie środki, aby mogła również takie lokale wyremontować i udostępnić je jako lokale socjalne.

    Chcielibyśmy, aby ustawa weszła z dniem 1 marca. Pewnie jakieś drobne przesunięcie będzie związane z procesem legislacyjnym. Mam jednak nadzieję, że Wysoka Izba szybko i sprawnie przeprowadzi ten projekt przez cały proces legislacyjny i uda się wprowadzić podstawowe przepisy jak najszybciej, tzn. z dniem 1 marca. Natomiast niektóre przepisy wejdą z opóźnieniem, tak aby gminy mogły się odpowiednio przygotować, a lokatorzy mieszkań, i tych dotychczasowych, i tych nowych, które będą zajmowane, mogli się nauczyć nowych przepisów.

    Myślę, że są to długo oczekiwane przez samorządy, ale również przez TBS-y rozwiązania, które umożliwią zdecydowane zwiększenie ilości mieszkań na wynajem o charakterze społecznym. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
93
Liczba głosów: 8
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.