Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Kazimierz Smoliński - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2018 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
157 wyświetleń
0

Stenogram

17. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2192).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Kazimierz Smoliński:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Cieszę się, że wszystkie kluby popierają projekt jako całość.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Popierają, bo zakładamy... Sukcesy wasze, robota samorządów.)

    Oczywiście to, co jeden z panów posłów powiedział: skierowanie do komisji, więc nie złożył wniosku o odrzucenie. Nikt nie złożył wniosku o odrzucenie i za to dziękuję. Oczywiście możemy się spierać co do zapisów, natomiast generalnie projekt uzyskał akceptację strony społecznej i nie tylko. Odnoszę wrażenie, że niektórzy z państwa chyba nie doczytali do końca tego...

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Doczytali rozbieżności.)

    ...cośmy zaproponowali, dlatego że było kilka kontrowersyjnych zapisów i one zostały wyeliminowane. Na przykład umowa na czas określony czy brak dziedziczenia, o których tutaj pani poseł mówiła, z takim sprzeciwem się spotykały. W tej chwili tego sprzeciwu ze strony środowisk lokatorskich już nie ma, bo te wszystkie zastrzeżenia, które były zgłaszane, zostały albo wyjaśnione, albo zostały uwzględnione. Projekt zawiera już inny tekst. To jest inny tekst niż ten, który pierwotnie został zaproponowany. Myślę, że wiele z tych wątpliwości, o których państwo mówicie, wyjaśnimy w czasie prac podkomisji, bo tak jak pan przewodniczący Rzońca powiedział, będzie powołana w tym zakresie podkomisja.

    Tak jak powiedziałem, termin 1 marca zapewne jest niemożliwy do dotrzymania, więc ustawa wejdzie w życie wtedy, kiedy Wysoka Izba uzna to za stosowne, w zależności od długości procedowania tej ustawy.

    Oczywiście mówimy o lokalach socjalnych. Pani poseł Młyńska mówi, a my nie likwidujemy...

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Młyńczak.)

    Przepraszam, Młyńczak. Przepraszam bardzo.

    My nie likwidujemy pojęcia socjalnego jako takiego, tylko likwidujemy zasób socjalny. Nie chcemy tego, co się przez ostatnie lata w wielu samorządach stało - powstały swego rodzaju getta socjalne, skupiska dużej liczby lokali o niskim standardzie. Tak nie można tworzyć właściwej polityki mieszkaniowej. Wszyscy muszą mieszkać w różnych lokalach, ale w dobrym standardzie, więc nie będzie lokali o niskim standardzie. Natomiast jeżeli chodzi o sytuacje, o których tutaj pani poseł Chmiel mówiła, że ktoś notorycznie nie płaci, to właśnie pokazujemy nowy instrument dopłaty do tworzenia pomieszczeń tymczasowych. To nie muszą być lokale mieszkalne. To może być pomieszczenie tymczasowe, które nadaje się do zamieszkiwania przez ludzi, ale nie jest lokalem mieszkalnym. Może być wspólna toaleta. Nie ma tutaj specjalnie określonych warunków. Wiadomo, że musi być dostęp do toalety, musi być dostęp do kuchni, ale może być on wspólny, dlatego dajemy dofinansowanie. Nie rozumiem w ogóle tego pytania dotyczącego finansowania zwrotnego. W ustawie nie ma mowy o finansowaniu zwrotnym.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Jak to? Jak to?)

    Ustawa jest skierowana przede wszystkim na dotacje bezzwrotne. W bieżącym roku, w 2018 r., jest 210 mln zł. Chcielibyśmy, żeby gminy były w stanie, mówiąc potocznie, przerobić to. Pierwsze rozdanie powinno być jeszcze w tym roku, ono będzie w marcu. Jeżeli trzeba będzie, to wydłużymy ten termin, aby można było również w kwietniu składać wnioski o dofinansowanie. Nieprawda, że samorządy w tym roku nie będą mogły z tego skorzystać, bo wiem, spotykałem się, rozmawiałem i z samorządami, i z towarzystwami budownictwa społecznego, które czekają na tę ustawę, mają przygotowane projekty i chcą już w tym roku te projekty realizować. A w przyszłym roku oczywiście jest kwota 500 mln zł. Jeżeli się okaże, że w przyszłym roku będzie tych potrzeb więcej, to możemy zwiększyć finansowanie. Bank Gospodarstwa Krajowego posiada środki, które zabezpieczy w takiej wysokości, w jakiej będą potrzeby ze strony samorządów. Jesteśmy gotowi przyspieszyć ten program, tylko żeby samorządy były w stanie. Bo o tym była mowa też przed chwilą, że samorządy są zadłużone i nie są w stanie budować odpowiedniej ilości lokali. Dlatego dajemy im wsparcie większe. Dajemy im wsparcie większe niż do tej pory. Dodatkowo np. jeszcze gminy mogą dostać 5% więcej wsparcia. Jeżeli będą realizowały program senioralny albo program ˝Za życiem˝, to jeszcze dodatkowe 5% będą mogły dostać, oprócz tego wsparcia, o którym mówiliśmy wcześniej.

    Oczywiście pan poseł Suchoń... Pokażemy te wyliczenia, bo te kwoty czy ilości się nie wzięły z powietrza. Myśmy ponad rok pracowali nad tą ustawą - to nie są 2 tygodnie, tylko to jest rok pracy nad tą ustawą - i było bardzo dużo konsultacji, były konsultacje z samorządami i z różnymi organizacjami pozarządowymi, lokatorskimi organizacjami. Wszystkie ich uwagi i oczekiwania zostały w tej ustawie uwzględnione, na ile oczywiście to było możliwe. Ale ta ustawa wynika tylko i wyłącznie z oczekiwań - z oczekiwań po stronie samorządów, po stronie towarzystw budownictwa społecznego, które np. mogą korzystać z tego 20-procentowego grantu. Gmina to dostanie i np. może to traktować jako partycypację w towarzystwie budownictwa społecznego. Tam jedyne ograniczenie, jakie jest, to jest właśnie 4% wartości odtworzeniowej. Czyli to jest więcej niż stawka czynszu komunalnego, a jednocześnie mniej...

    (Poseł Małgorzata Chmiel: Ale tylko w TBS-ach.)

    Nie, samorząd będzie miał możliwość wykorzystania tych 20% z dowolnym inwestorem. To może być typowe partnerstwo publiczno-prywatne. Warunek, że odpowiednikiem tych 20% kosztów inwestycji będzie 20% powierzchni mieszkalnej, gdzie muszą być zastosowane czynsze nie wyższe niż 4% wartości odtworzeniowej. A więc chcemy to skierować właśnie do tych średniaków, o których tutaj była mowa. Czyli to jest więcej niż czynsz komunalny, a jednocześnie mniej niż czynsz rynkowy. To jest specjalny instrument do wykorzystania przez samorządy do tego typu rozwiązań mieszkalnych. To może być z deweloperem, to może być z TBS-em, to może być ze spółdzielnią mieszkaniową. Gmina ma tutaj swobodę w zakresie wykorzystania tego grantu. Skutkiem musi być to, że czynsz w tej części, którą gmina sfinansuje, nie może być większy niż 4% wartości odtworzeniowej. To są stawki oczywiście dużo niższe niż rynkowe, ale wyższe, powtarzam po raz kolejny, niż stawki komunalne.

    Natomiast gminy - o tym państwo z klubu Platforma Obywatelska dobrze wiecie - od dawna oczekiwały tego, że zostanie zniesione pojęcie zasobu socjalnego. To było nieszczęście dla gmin, które musiały zasób socjalny wydzielać. Dostawały wsparcie na budownictwo komunalne, a jednocześnie musiały wydzielać zasób socjalny. Rezygnujemy z tego. Gmina nie musi żadnego zasobu socjalnego wydzielać. Natomiast mamy XXI w., wszyscy powinni w takich samych warunkach mieszkać - czy ja płacę czynsz socjalny, czy ja płacę czynsz komunalny, czy ja płacę czynsz rynkowy. W przypadku nowych lokali dojdzie do tego, że lokator, który uzyska mieszkanie komunalne, w przyszłości, mieszkając w jednym lokalu, może płacić trzy czynsze. Teraz w przypadku obniżenia jego dochodów trzeba by było go eksmitować i przenosić do lokalu socjalnego, natomiast jak mu dochody rosły, gmina nie mogła nic z tym zrobić. W tej chwili będzie tak, że jeżeli ktoś uzyskuje lokal komunalny i ma czynsz w zależności od uchwały rady gminy, bo samodzielnie gminy to ustalają, to jeżeli mu spadną dochody, dostanie umowę socjalną, w odniesieniu do tego samego lokalu będzie miał umowę socjalną, a jeżeli mu wzrosną dochody, może z czasem mieć podwyżkę czynszu do wartości rynkowej. I na pewno nie można tu o żadnej niekonstytucyjności mówić. Raczej trzeba mówić o sprawiedliwości społecznej - osoby o wyższych dochodach, jeżeli chcą mieszkać w zasobach komunalnych, powinny płacić wyższy czynsz, włącznie aż do czynszu rynkowego. I to będzie wybór tej osoby, czy ona chce nadal mieszkać w zasobach komunalnych, mimo że płaci czynsz rynkowy. Zakładamy, że dzięki temu zaczną się opróżniać lokale komunalne, bo one z reguły jednak mimo wszystko są o niższym standardzie niż lokale rynkowe, więc jak ktoś ma płacić, powiedzmy, za lokal komunalny stawkę czynszową rynkową, to jest szansa, że opuści ten lokal i wynajmie sobie lokal na rynku, a ten lokal opróżni. Myślę, że z czasem... Na razie jest dosyć duży opór wobec tego, żeby wprowadzać właśnie umowy na czas określony - jeżeli ja mam wysokie dochody, powinienem...

    (Poseł Małgorzata Chmiel: Opór czyj? Gmin?)

    Przede wszystkim opór lokatorów, którzy się boją. Dlatego nie wprowadzamy tego rozwiązania. Wprowadzamy umowę na czas nieokreślony. Tutaj też było niezrozumienie. Ktoś powiedział, że zmieniamy w umowach socjalnych czas określony. Obecnie w przypadku zasobów socjalnych wszystkie umowy są zawierane na czas określony, więc w tym zakresie nic nie zmieniamy. Zmieniamy tylko samą formułę. Nie ma zasobu socjalnego, jest umowa socjalna, ale to dotyczy tego samego lokalu. To jest zdecydowane działanie na korzyść mieszkańców, którzy nie muszą opuszczać zasobów komunalnych, żeby byli przeniesieni do zasobów socjalnych. Nie chcemy tworzyć tego typu gett. Byłem w zeszłym roku w jednej z gmin, gdzie burmistrz budował już chyba szósty budynek, w którym jest bardzo niski czynsz, ale wszyscy ludzie, którzy tam mieszkają, są właśnie z dawnych baraków, które tam były. Zostały one zburzone i w tym samym miejscu powstały lokale socjalne dla ludzi o bardzo niskich dochodach albo takich, którzy dochodów w ogóle nie mają. Tak nie powinno się realizować polityki społecznej, polityki mieszkaniowej. Ci ludzie powinni mieszkać w różnych budynkach, mieć sąsiadów bogatych, sąsiadów mniej zamożnych. Tak normalnie żyjemy w społeczeństwie i tak samo powinno być w przypadku zasobów komunalnych. Dlatego myślę, że przekonamy państwa, iż te rozwiązania, które proponujemy, są dobre i że uzyskają one poparcie Wysokiej Izby. Oczywiście Wysoka Izba zdecyduje o kształcie ostatecznym tej ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
94
Liczba głosów: 8
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.