Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Joanna Kopcińska - Wystąpienie z dnia 08 maja 2018 roku.

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
157 wyświetleń
0

Stenogram

4. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (druki nr 2479 i 2489).

Poseł Joanna Kopcińska:

    Pani Marszałek! Pani Minister! Panowie Ministrowie! Szanowni Państwo! Dziękuję wszystkim, którzy zwrócili uwagę na to, że procedowany projekt ustawy to krok w dobrą stronę. To projekt, który był szeroko konsultowany ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Słuchamy głosu osób, zwłaszcza ze znacznym stopniem niepełnosprawności, i słyszymy ten głos.

    Szanowni Państwo! Kilka słów wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania, które padły na tej sali. W Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych, pani poseł, zapisano, że osoby niepełnosprawne mają prawo m.in. do dostępu do wszechstronnej rehabilitacji, mają prawo do dostępu do dóbr umożliwiających im pełne uczestnictwo w życiu społecznym, mają prawo do dostępu do leczenia i opieki medycznej, diagnostyki, rehabilitacji leczniczej, ale napisano również, że Sejm wzywa rząd Rzeczypospolitej Polskiej i władze samorządowe do podjęcia działań ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw. Do tej pory był zapis dotyczący wezwania do urzeczywistnienia tych praw. Projekt, który dzisiaj omawiamy, to jest właśnie realne urzeczywistnienie praw pacjentów, dorosłych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a faktycznie mówimy o osobach od 16. roku życia, dlatego że to im wydawane są orzeczenia.

    Szanowni Państwo! Pragnę również uspokoić państwa, jeżeli chodzi o finansowanie tegoż projektu. Do końca maja nastąpi zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia. Jako przykład podawałam na wczorajszym posiedzeniu komisji - powtórzę go dzisiaj - że tylko w I kwartale br. mamy nadwyżkę wynoszącą ponad 100 mln zł w związku z wyższymi od planowanych przychodami Narodowego Funduszu Zdrowia ze składki zdrowotnej. To są tylko 3 miesiące i ponad 100 mln zł.

    (Poseł Jakub Rutnicki: To trzeba dać po 500 zł.)

    Żeby od 1 lipca móc realnie zacząć pomagać osobom dorosłym ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dokonamy zmiany planu finansowego NFZ-u na ten rok, żeby już ponad 400 kolejnych milionów, ponad 450 mln zł przeznaczyć na zniesienie ograniczeń, na nielimitowane zabiegi rehabilitacyjne.

    Pytacie państwo, skąd weźmiemy osoby, które będą te świadczenia wykonywały.

    (Poseł Ewa Drozd: Oczywiście.)

    Pytacie państwo, czy w miejscowościach, gdzie do tej pory były tylko i wyłącznie komercyjne usługi, będą one mogły być świadczone. Tak, bo tam gdzie pojawia się finansowanie, tam pojawiają się podmioty, które realizują te usługi. I nie mówię tego bez pokrycia. Takie rozwiązania stosowane są w onkologii, takie rozwiązania zastosowane były w kardiologii interwencyjnej. Przeanalizujcie państwo, co się wtedy wydarzyło. Pojawiły się na rynku podmioty, które w pełni zaspokoiły potrzeby rynku, potrzeby pacjentów, którzy tej pomocy w danym zakresie potrzebowali i na nią czekali. Tak również stanie się w tym przypadku. Dajcie czas i oceńcie to, ale nie traćmy połowy roku, bo od lipca możemy realnie pomóc. Wszyscy na tej sali mówią o pomocy, o tolerancji, o empatii. Ja tylko o to proszę: o szansę, żeby w tym projekcie można było pokazać kolejną drogę, wydzielić ścieżkę dla tych osób, które teraz stoją w kolejkach ogólnych. One teraz stoją, ale zwolnią miejsca w tych kolejkach ogólnych, bo będą szły wydzieloną, odrębną ścieżką, czego do tej pory nie było. W Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych był zapis, że powinny mieć, i był apel o urealnienie. My to właśnie czynimy.

    A dostępność dla osób niepełnosprawnych zapisana jest tylko i wyłącznie w jednym akcie prawnym: w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. I właśnie w tej ustawie dokonujemy zmiany zapisów, właśnie po to, żeby były zniesione limity, czyli bez ograniczeń rehabilitacja, bo to nie opiekun, nie rodzic osoby niepełnosprawnej decyduje, czego ta osoba potrzebuje, tylko lekarz. Placówki, które będą wykonywały rehabilitację bez ograniczeń, będą miały za to zapłacone przez płatnika, którym jest Narodowy Fundusz Zdrowia, a nie przez rodzica, który do tej pory poszukiwał pomocy w komercyjnych placówkach. A jeśli chodzi o placówki komercyjne, które świadczą usługi, to powiem kolokwialnie: system z pojawiającymi się dodatkowymi środkami wyciągnie je do publicznego systemu służby zdrowia. I o to w tym chodzi, żeby nie wydawać pieniędzy z budżetów domowych, żeby te pieniądze tam zostały, żeby nie były wydawane na rehabilitację, bo zgodnie z art. 68 ust. 3 konstytucji ma to zapewnić państwo polskie. I my to czynimy. (Oklaski) Liczę, bo państwo wiecie o tym, że ten projekt jest dobry... Oczywiście zgadzam się z przedmówcami, że on nie rozwiązuje wszystkich problemów, bo on nie ma za zadanie rozwiązać wszystkich problemów. Problemy osób niepełnosprawnych można rozwiązać tylko w jeden jedyny sposób: zmianami systemowymi. To co proponujemy... Nie będę się licytowała, kto co wykonał i zrobił wcześniej...

    (Poseł Jakub Rutnicki: Mniej na fundację narodową, więcej na dzieci.)

    ...a czego nie zrobił. Chcemy, żeby tych zmian dokonać w sposób systemowy, i chcę prosić państwa o jeszcze jedno: żebyśmy dokonali tych zmian wspólnie, bo niepełnosprawność...

    (Poseł Jakub Rutnicki: Likwidacja fundacji narodowej.)

    ...nie ma barw politycznych i mamy szansę pokazać, że jesteśmy z osobami, które tej pomocy potrzebują najbardziej.

    W tym roku dokonamy zmiany w planie finansowym, w przyszłym roku pojawią się nowe zapisy. Rozliczycie nas państwo po jakimś czasie, wtedy kiedy ocenimy, jak to płynnie się odbywa.

    Nie chcę już wracać, rozwodzić się na temat prawie że przysłowiowych czy może nie przysłowiowych, ale takich sztandarowych pieluchomajtek, które stały się poniekąd sztandarowym przykładem dotyczącym tego projektu, ale tych artykułów, proszę państwa, tych wyrobów medycznych, o których mówimy, jest ok. 130 i nie lekceważmy tego, bo ktoś może wyśmiewać pieluchomajtki, ale te 130 artykułów, w tym te pieluchomajtki, to artykuły, wyroby medyczne, które są konieczne i niezbędne dużej liczbie osób niepełnosprawnych do codziennego życia.

    Chcemy również w sposób znoszący ograniczenia zapewnić im to, jeśli chodzi o tę 91. pieluchę, którą dzisiaj rodzic czy opiekun osoby niepełnosprawnej musi kupić, żebyśmy to my, żeby państwo polskie brało w tym udział, żebyśmy biurokracją obciążyli - przepraszam, panie prezesie - Narodowy Fundusz Zdrowia, a nie rodzica czy opiekuna osoby niepełnosprawnej. Te materace, cewniki, soczewki, kule - to wszystko to są potrzeby osób niepełnosprawnych. Nie naprawimy wszystkiego od razu. Ale bardzo państwa proszę o to, żebyśmy dali szansę najbardziej potrzebującym i wspólnie zrobili krok, aby te przysłowiowe siedem schodów pokonać. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.