Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Urszula Rusecka - Wystąpienie z dnia 08 maja 2018 roku.

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
142 wyświetleń
0

Stenogram

4. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (druki nr 2479 i 2489).

Poseł Sprawozdawca Urszula Rusecka:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Przypadło mi w udziale przedstawienie sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, druk nr 2479, a sprawozdanie komisji to druk nr 2489.

    30 kwietnia br. ww. projekt wpłynął do Sejmu. Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierował w dniu 7 maja 2018 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

    Procedowany projekt ustawy wprowadza rozwiązania, które mają na celu objęcie osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niezależnie od ich wieku określonymi formami wsparcia. Przyniesie on gospodarstwom, w których jest osoba z niepełnosprawnościami, realne oszczędności w budżetach domowych tych rodzin.

    To kolejny krok do systemowego rozwiązania trudnej i złożonej sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Rząd Prawa i Sprawiedliwości od momentu zaprzysiężenia konsekwentnie realizował programy dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. Tylko w latach 2016 i 2017 wydatki na opiekunów i osoby z niepełnosprawnościami wzrosły prawie do 3 mld. Wiemy, że to jest ciągle za mało, ale obok nakładów finansowych należy przebudować rozproszony, niespójny system orzecznictwa, wsparcia i pomocy dla osób z niepełnosprawnościami.

    W proponowanym projekcie ustawy wnioskuje się zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych określonych w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Po wejściu w życie projektowanej ustawy osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności będą mieć prawo do korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania. Procedowany projekt ustawy przewiduje zniesienie limitu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej w ramach umów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i finansowanych z jego budżetu. Projektowane regulacje skutkować będą wydatkowaniem środków z planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia. Projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

    Komisja Polityki Społecznej i Rodziny na wczorajszym posiedzeniu po przeprowadzeniu pierwszego czytania, dyskusji, rozpatrzeniu i wniesieniu dwóch poprawek, z których jedna była redakcyjno-legislacyjna, i ta poprawka została pozytywnie zaopiniowana... Została wniesiona również druga poprawka, która przez komisję została zaopiniowana negatywnie. Została ona zgłoszona jako wniosek mniejszości. To była poprawka pani Agnieszki Ścigaj i dotyczyła wypłaty dla świadczeniobiorcy posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności kwoty zasiłku pomocowego w wysokości 500 zł miesięcznie.

    Po rozpatrzeniu całości projektu przy 20 głosach za, 14 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności i wnosi, aby Wysoki Sejm uchwalić raczył ww. projekt ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.