Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Dariusz Starzycki - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2018 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
738 wyświetleń
0

Stenogram

2. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (druki nr 2862 i 2921).

Poseł Dariusz Starzycki:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, druki nr 2862 i 2921.

    To kolejny pakiet zmian po 100 zmianach dla firm oraz po konstytucji dla biznesu, których głównym celem jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Projekt zakłada wprowadzenie regulacji skierowanych na redukcję obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców. Projekt wyjaśnia też pewne ujawnione wątpliwości interpretacyjne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej oraz wprowadza zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców.

    Założone cele projektu realizowane są poprzez zmiany w dwóch obszarach: w obszarze prawa podatkowego i w obszarze prawa gospodarczego rozumianego szeroko jako całokształt norm regulujących zagadnienia gospodarcze. Zakres zmian prawa podatkowego zakłada m.in.: ujednolicenie wzorów wszystkich formularzy w zakresie podatków lokalnych, podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu małego podatnika z 1 1,2 mln do 2 mln euro, wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika, wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln, szereg zmian w ustawie o rachunkowości, m.in. skrócenie okresu obowiązkowego przechowywanie zatwierdzonych sprawozdań finansowych z trwałego przechowywania do 5 lat, zwolnienie z podatku wypłaconych od ubezpieczyciela kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku - zwolnienie to będzie dotyczyć wszystkich środków trwałych z wyjątkiem samochodu osobowego. Natomiast zmiany w obszarze prawa gospodarczego zakładają m.in.: jednoznaczne określenie skutków prawnych czynności dokonanych przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania spółki, co zwiększa bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, umożliwienie pisemnego podejmowania uchwał przez udziałowców poza zgromadzeniem wspólników, chodzi tu o tzw. tryb obiegowy. Zmiany w Kodeksie pracy zakładają m.in. zwiększenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników i zakwalifikowanego do kategorii ryzyka nie wyższej niż trzecia. Wprowadzono ograniczenia obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach o najniższych wskaźnikach wypadkowości i wykonujących pracę w takich warunkach środowiska, w których występują czynniki najmniej szkodliwe dla zdrowia, czyli obejmuje to ok. 5,6 mln pracowników administracyjno-biurowych. Proponuje się także zmiany w szeregu ustaw dotyczące zniesienia obowiązku stosowania pieczęci imiennej lub pieczęci firmowej jako wymogu formalnego w odniesieniu do dokumentów, których wytwórcami są przedsiębiorcy, i jeszcze wiele innych udogodnień, łącznie ok. 50.

    Prawo i Sprawiedliwość popiera te poprawki, które zostały zgłoszone i zaakceptowane przez Komisję Nadzwyczajną do spraw deregulacji. Jednocześnie w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości zgłaszam jedną poprawkę do tej ustawy.

    Szacuje się, że w związku z wprowadzanymi zmianami w ciągu najbliższych 10 lat w kieszeni przedsiębiorców zostanie ok. 4 mld zł.

    Całość ustawy jest bardzo jasna i klarowna. Ustawa mieści się na 44 stronach, gdzie zawartych jest 50 artykułów, tak jak w przypadku konstytucji dla biznesu. Przedsiębiorca chcący zapoznać się z tymi przepisami może to zrobić samodzielnie, niekoniecznie korzystając ze sztabu prawników.

    Wysoka Izbo! Podsumowując, należy stwierdzić, że są to zmiany, które idą w bardzo dobrym kierunku, tak jak te, które już wcześniej zostały uchwalone i przynoszą wymierne efekty. Dlatego też Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość popiera projekt ustawy zawarty w druku nr 2862 i 2921. Jednocześnie składam w imieniu klubu poprawkę do tej ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.