Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Posłowie Jan Mosiński i Jerzy Paul - Pytanie z dnia 22 listopada 2018 roku.

Pytania w sprawach bieżących

Posłowie Jan Mosiński i Jerzy Paul
w sprawie efektów prac Ministerstwa Infrastruktury nad zmianą podległości i sposobu funkcjonowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
1533 wyświetleń
0

Stenogram

17. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Jan Mosiński:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Najwyższa Izba Kontroli oraz Forum Obywatelskiego Rozwoju upubliczniły raporty dotyczące zasad egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Te raporty były krytyczne i wykazały, że obecna organizacja systemu prowadzenia egzaminów państwowych na prawo jazdy nie jest w pełni transparentna, a samofinansowanie się wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego może spowodować, że osoby przystępujące do egzaminu nie do końca wierzą w pełny obiektywizm egzaminatorów pracujących w tych ośrodkach.

    29 lipca 2016 r. zwróciłem się z interpelacją do ministra infrastruktury i budownictwa, wnosząc o zajęcie stanowiska wobec propozycji zmian przedstawionych w mojej interpelacji, w tym również o rozważenie zmiany podległości sposobu funkcjonowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

    Z odpowiedzi, którą otrzymałem 23 września 2016 r., wynikało, że w sierpniu 2016 r. przy ministrze infrastruktury i budownictwa powstał Zespół doradczy do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzenia egzaminów państwowych na prawo jazdy.

    Reasumując, proszę o odpowiedź na pytanie, czy zespół opracował jakieś założenia dotyczące wprowadzenia zmian. Dziękuję bardzo.

17. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Chodkiewicz:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Odpowiadając na pytanie pana posła Mosińskiego, uprzejmie informuję, że minister infrastruktury wraz z powołanym przez siebie Zespołem doradczym do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

    Przygotowany projekt zakłada szereg zmian w systemie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, m.in. zmiany dotyczące funkcjonowania ośrodków szkolenia kierowców zmierzające do likwidacji występujących na rynku niewłaściwych zjawisk, wpływających bezpośrednio na obniżenie poziomu szkolenia przyszłych kierowców, a w szczególności działania związane z likwidacją nieuczciwej konkurencji.

    Planujemy też wprowadzenie możliwości odbywania jazd przez osoby towarzyszące po ukończeniu szkolenia podstawowego w ośrodku szkolenia kierowców. Spowoduje to obniżenie kosztów szkolenia dla kandydatów na kierowców oraz pozwoli na legalizację obecnego stanu rzeczy.

    Planujemy również, i to jest właściwie główna zmiana, przeniesienie odpowiedzialności za organizację i przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawa jazdy z marszałka województwa na wojewodę, w tym w szczególności przeniesienie finansowania organizacji i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy z wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego podległych marszałkowi województwa do budżetu państwa. Czyli te zadania będzie realizował wojewoda. Wpłaty za egzaminy będą wpływały na konto wojewody, wojewoda będzie finansował egzaminatorów, jak również będzie finansował WORD-y. Chodzi o przeniesienie zatrudnienia egzaminatorów z wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego również do wojewody. Wtedy WORD nie będzie miał wpływu na poziom zdawalności egzaminów państwowych i zlikwidujemy tę patologię, że ilość egzaminów generowała zyski WORD-ów.

    Przedmiotowy projekt po przygotowaniu przez Ministerstwo Infrastruktury oceny skutków regulacji oraz stosownego uzasadnienia, zgodnie z obowiązującymi procedurami został przekazany w połowie 2018 r. do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów celem przedłożenia go Zespołowi do spraw programowania prac rządu, którego zadaniem jest podjęcie decyzji o wpisaniu tego projektu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. W tej chwili jesteśmy na etapie jakichś drobnych szczegółów, uzgadniamy to z Centrum Analiz Strategicznych. Mam nadzieję, że to niebawem będzie już wpisane do wykazu pracy Rady Ministrów. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

17. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Jerzy Paul:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jak dowiadujemy się z raportu NIK opublikowanego w 2015 r., a dotyczącego finansowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, aż 88% dochodów tej instytucji pochodziło z opłat egzaminacyjnych, z czego aż 70% tej kwoty pochodziło z egzaminów poprawkowych. Dlatego chciałbym się odnieść do tego, co pan jeszcze przed chwileczką, panie ministrze, powiedział.

    Dlatego uważam za zasadne pytanie, czy nie należałoby rozpatrzyć przeniesienia podległości WORD-ów z urzędów marszałkowskich do urzędów wojewódzkich. Egzaminatorzy byliby wtedy urzędnikami państwowymi. Bez większych przeszkód państwo mogłoby finansować ośrodki egzaminacyjne, aby nie było podejrzeń, że kursanci są specjalnie oblewani, aby uzupełnić brakujące finanse w budżetach WORD-ów.

    Dlatego mam też drugie pytanie, na które pan do końca na razie nie odpowiedział. W jakim okresie rząd zamierza przenieść podległość wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego z urzędów marszałkowskich do urzędów wojewódzkich? Jaki to może być okres? Dziękuję bardzo.

17. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Chodkiewicz:

    Tak jak powiedziałem...

    Wicemarszałek Barbara Dolniak:

    Proszę mówić.

    Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Chodkiewicz:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Tak jak powiedziałem wcześniej, generalna zasada jest taka, że chcielibyśmy przenieść egzaminatorów do wojewody, żeby było finansowanie egzaminów przez wojewodę i finansowanie WORD-ów przez wojewodę, ponieważ z pieniędzy z egzaminów są finansowane WORD-y. Nawet widzimy tu pewną oszczędność dla Skarbu Państwa, bo naszym zdaniem 40% czy 50% wpływów z egzaminów śmiało sfinansuje WORD, natomiast nie chcielibyśmy, mówiąc kolokwialnie, ubierać wojewody w całą strukturę, tak że WORD-y by pozostały. Natomiast, naszym zdaniem, błąd tkwi właśnie w tym, że egzaminatorzy są zależni od szefów WORD-ów, prawda. Tak że zmiana tej podległości spowoduje te zmiany, których oczekujemy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.