Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Posłowie Ewa Malik, Waldemar Andzel, Danuta Nowicka, Józefa Szczurek-Żelazko - Zapytanie z dnia 31 stycznia 2019 roku.

Posłowie Ewa Malik, Waldemar Andzel, Danuta Nowicka, Józefa Szczurek-Żelazko - PiS w sprawie dotychczasowej działalności i oceny potrzeby przekształcenia Instytutu Medycyny i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
2170 wyświetleń
2

Stenogram

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Ewa Malik:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Pani Minister! Szanowni Państwo! Do naszych biur poselskich zgłosili się zaniepokojeni pracownicy Instytutu Medycyny i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, przedstawiając niezwykle trudną sytuację instytutu oraz obawę o wręcz likwidacje tego instytutu.

    Instytut medycyny pracy istnieje na terenie Sosnowca od roku 1965 i jest placówką wyjątkową. Zabezpiecza świadczenia medyczne w zakresie toksykologii klinicznej dla ok. 6 mln mieszkańców. Niezależnie od tego, czy instytut zostanie przekształcony i w jaki sposób, jego szpitalna część powinna pozostać w Sosnowcu. Zabiegają o to nie tylko osoby zatrudnione w instytucie medycyny pracy, ale także bardzo licznie mieszkańcy Sosnowca. Instytucja ta wrosła mocno w historię, środowisko, a nawet tożsamość stolicy Zagłębia - Sosnowca. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i ważnych zakładów pracy i naruszenie tego status quo budzi zrozumiały opór mieszkańców.

    W związku z tym, że wiemy o zarządzeniu ministra zdrowia w sprawie powołania zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby oraz warunków połączenia, podziału lub likwidacji instytutu medycyny pracy w Sosnowcu, prosimy panią minister o przedstawienie wniosków wynikających z prac tego zespołu. Bardzo proszę.

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zmiany, które wprowadziła ustawa 2.0, stawiają pewne wymogi, konkretne wymogi przed uczelniami wyższymi, jak również instytutami. Aby instytuty mogły w tym nowym porządku prawnym funkcjonować, muszą spełniać określone wymogi, wymogi dotyczące działalności merytorycznej związanej z wykonywaniem konkretnych zadań, świadczeń, zadań związanych z charakterem instytutu, również muszą wykazywać odpowiednią aktywność naukową, która jest oceniana przez stosowne gremia.

    Jak państwo wiecie, akurat ten instytut, o którym mówimy, jeżeli chodzi o aktywność naukową, był klasyfikowany w kategorii B, czyli ta aktywność, można powiedzieć, nie była zadowalająca. Z tą aktywnością wiązały się kwestie finansowe, bo na tej podstawie są przekazywane odpowiednie środki finansowe. Zmniejszenie dotacji pogarszało również sytuację finansową tego instytutu. Od kilku lat ten instytut faktycznie wykazuje nie tylko niezadowalające wyniki, jeżeli chodzi o działalność naukową, ale również niezadowalające wyniki, jeżeli chodzi o działalność finansową, wynik finansowy. Już od kilku lat przekazywane były do osób zarządzających instytutem, do zarządu instytutu informacje, że należy podejmować konkretne działania mające na celu poprawę tej sytuacji - zarówno aktywizację pod kątem naukowym działalności instytutu, jak i reorganizację wewnętrzną, która przyniesie konkretne efekty.

    Niemniej jednak instytut jest ważnym ośrodkiem na mapie Polski. Dlatego nie chcielibyśmy pozostawać bierni wobec tej sytuacji. W związku z powyższym minister zdrowia w listopadzie powołał zarządzeniem zespół, o którym pani poseł mówiła, który analizuje wszystkie aspekty funkcjonowania tego instytutu, również analizuje możliwości przekształcenia, reorganizacji. Mamy świadomość, że pewne obszary działalności tego instytutu wpisały się na stałe w środowisko i są niezbędne. Minister zdrowia nie będzie likwidował akurat tej działalności, która jest niezbędna, która odgrywa bardzo ważną rolę w subregionie. W tej kwestii również jesteśmy w stałym kontakcie z marszałkiem województwa śląskiego. Pan marszałek też żywotnie interesuje się tą kwestią i rozmawiamy. Ale szukamy także rozwiązań, które pozwolą na dalsze funkcjonowanie tego instytutu. Również mamy na myśli osoby zatrudnione, bo tam pracuje ponad 200 osób, więc chcielibyśmy w taki sposób dokonać tych zmian, aby te osoby nie odczuły negatywnie tych przekształceń. Natomiast chcielibyśmy też zadbać o jakość pracy tego instytutu i, pani poseł, zapewniamy, że wszystkie te... Może tak, bo pani poseł pyta o efekty: zespół jeszcze nie zakończył pracy. Minister Sławomir Gadomski kieruje pracami tego zespołu. Na najbliższym posiedzeniu kierownictwa będziemy rozmawiać na ten temat. Te wszystkie argumenty, o których państwo mówicie, na pewno będziemy rozważać i będziemy dyskutować i omawiać sposób dalszego działania. Ale zawsze będziemy pamiętać o tym, że istotne są też wyniki pracy tego instytutu. Instytut pełni ważną rolę, ale te zadania, które realizuje, muszą być odpowiedniej jakości, bo tego oczekują pacjenci, środowisko, kontrahenci, i naszą rolą jest zadbanie właśnie o tę dobrą jakość. Natomiast mając na względzie państwa troskę, będziemy pochylać się ze szczególną troską i w taki sposób, aby nie spowodować zmian, które później będę nieodwracalne, a przyniosą szkodę. Dziękuję. (Oklaski)

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Ewa Malik:

    Tak, chciałabym...

    Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska:

    Bardzo proszę.

    Poseł Ewa Malik:

    ...jeszcze dodatkowe pytanie zadać, bardzo ważne też dla pracowników tego instytutu.

    Pozwolę sobie zadać pani minister jeszcze pytanie następujące. W związku z informacjami o licznych zwolnieniach pracowników - szczególnie dotyczyć ma to właśnie części naukowej instytutu - prosimy o odniesienie się do następującej kwestii. Na ile informacja ta jest prawdziwa i czy rzeczone zwolnienia pracowników instytutu wpisują się w plan restrukturyzacji i uzasadnionych zmian organizacyjnych przyjętych w tym planie przez ministerstwo, a na ile są to zwolnienia przeprowadzone z naruszeniem prawa pracy, jak twierdzą osoby interweniujące w naszych biurach poselskich? To jest dla tych pracowników ważna sprawa. Ale mam nadzieję, że wszystko jest pod kontrolą ministerstwa. A jeżeli pani minister dzisiaj nie jest w stanie (Dzwonek) udzielić mi szczegółowej odpowiedzi na ten temat, to bardzo proszę w najbliższym czasie o odpowiedź pisemną. Dziękuję bardzo.

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

    Ja oczywiście krótko chciałabym uzupełnić. Skoro jeszcze nie jest wypracowana strategia co do kierunków działania instytutu, trudno mówić już o konkretnych kwestiach związanych z prawami pracowniczymi, czyli o wypowiadaniu umów o pracę, o tym, czy to przebiega zgodnie z prawem, czy nie. Celem tych zmian, które minister zdrowia podejmuje, jest nie zwalnianie pracowników, tylko poprawa funkcjonowania. Po opracowaniu nowej struktury do zadań, do celów dostosowana będzie również kwestia zasobów kadrowych.

    Ja ze swojej strony pragnę państwa zapewnić, że jakiekolwiek zmiany będą, jeżeli będą dotykały pracowników, to na pewno będą się odbywały zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. I jeżeli będą jakieś sygnały, to my prosimy o informację, bo w interesie wszystkich nas jest przestrzeganie prawa i minister zdrowia zawsze będzie stał na straży prawa, przestrzegania prawa. (Oklaski)

    (Poseł Ewa Malik: Dziękuję bardzo.)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.