Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Jerzy Wilk - Wystąpienie z dnia 20 lutego 2019 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
968 wyświetleń
0

Stenogram

15. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (druki nr 3118 i 3124).

Poseł Jerzy Wilk:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej ma na celu implementację dwóch dyrektyw unijnych: pierwszej z 2016 r. - 2016/1629, oraz drugiej z 2018 r. - 2018/970. Te dyrektywy ustanawiają wymagania techniczne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa statkom pływającym po śródlądowych drogach wodnych w Polsce i państwach europejskich.

    Projekt ustawy przewiduje następujące rozwiązania. Po pierwsze, wprowadza się możliwość wydawania unijnego świadectwa zdolności żeglugowej. Dokument ten zastępuje dotychczasowy dokument bezpieczeństwa statku i pozwala statkom na uprawianie żeglugi po drogach wodnych w Polsce i państwach europejskich. Po drugie, wprowadza się nowy dokument uzupełniający unijne świadectwo zdolności żeglugowej. Ten dokument ma pozwalać armatorom uprawiać żeglugę po drogach wodnych, w odniesieniu do których wprowadzono dodatkowe wymagania techniczne dla statków. Dotychczas polscy armatorzy mogli uzyskiwać taki dokument wyłącznie w innych państwach europejskich, które wprowadzały dodatkowe wymagania dla statków. Po trzecie, wprowadza się możliwość odnawiania dokumentów bezpieczeństwa, tj. legalizacji dokumentu, który już utracił ważność. Dotychczas w przypadku utraty ważności dokumentu armator musiał występować o wydanie nowego dokumentu. Wprowadzane rozwiązanie skróci i uprości tę procedurę. Po czwarte, zapewnia się nadzór państwa nad działalnością tzw. instytucji klasyfikacyjnych, tj. podmiotów, które dokonują m.in. inspekcji technicznej statków. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej będzie kontrolował przestrzeganie przepisów przez te instytucje oraz będzie mógł występować do Komisji Europejskich o cofnięcie upoważnienia do wykonywania inspekcji w przypadku wystąpienia naruszeń przepisów. Po piąte, zapewnia się jawność dokumentów bezpieczeństwa. Wszystkie osoby zainteresowane będą mogły obejrzeć takie dokumenty lub uzyskać ich kopie. Takie rozwiązanie umożliwi osobom korzystającym ze statku sprawdzenie, czy statki spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość popiera projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej i będzie głosował za jej przyjęciem. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.7
Pozycja w rankingu:
101
Liczba głosów: 61
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.