Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 21 lutego 2019 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
303 wyświetleń
0

Stenogram

40. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3199 i 3241).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

    Celem omawianego projektu jest gruntowna reforma funkcjonowania służb kontrolnych Narodowego Funduszu Zdrowia, poprawa dostępności i jakości świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz sprawniejsze działanie SOR-ów. Nie mam wątpliwości, że proponowane w tej nowelizacji rozwiązania są potrzebne i nie tylko będą służyć przyspieszeniu i poprawie skuteczności kontroli realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak przewidywane zastąpienie tradycyjnego, papierowego obiegu dokumentów obiegiem elektronicznym, ale także będą pożyteczną zmianą dla sprawdzanych podmiotów leczniczych.

    Centralizacja służb kontrolnych, utworzenie korpusu kontrolerskiego podlegającego prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia oraz precyzyjne określenie zasad przeprowadzenia kontroli, sporządzania protokołu oraz wystąpienia pokontrolnego to w moim odczuciu dobre rozwiązania, które ujednolicą cały system i wyeliminują przypadki, w których różne oddziały wojewódzkie stosują różne oceny w takich samych sytuacjach.

    Mimo braku wymogu, aby kadra kontrolerska posiadała wykształcenie medyczne, ufam, że zawarte w noweli inne obostrzenia dotyczące kwalifikacji tych pracowników, m.in. konieczność zdania wyspecjalizowanego egzaminu, zapewnią, że będą to osoby z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.

    Istotną zmianą zaproponowaną w projekcie jest także wprowadzenie progu bagatelności, który w pierwszym roku funkcjonowania ustawy wyniesie 500 zł, poniżej którego nie będą nakładane kary finansowe. Według danych za kwartał roku 2018 kary w tej wysokości nakładane były w 50% przypadków, jednak stanowiły niecałe 10% sumy nałożonych kar. Mając to na uwadze, przychylam się do opinii, że praca włożona w nałożenie i egzekwowanie kary w tej wysokości może być skuteczniej wykorzystana w innych przypadkach.

    Oprócz rozwiązań dotyczących reformy systemu przeprowadzania przez NFZ kontroli w projekcie jest również szereg zmian w udzielaniu świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Wśród nich jest umożliwienie udzielania tego typu świadczeń szpitalom ogólnopolskim, jeśli mają one szpitalną izbę przyjęć lub szpitalny oddział ratunkowy, wprowadzenie jednolitych zasad segregacji medycznej pacjentów na SOR-ach, stworzenie systemu informatycznego usprawniającego pracę szpitalnych oddziałów ratunkowych, zapewniającego łatwy dostęp do informacji o przewidywanym czasie oczekiwania dla pacjenta, a także wprowadzenie funkcjonowania ostrych i tępych dyżurów. Nie mam wątpliwości, że są to rozwiązania dążące do odciążenia szpitalnych oddziałów ratunkowych, usprawniające ich pracę, ale przede wszystkim polepszające jakość udzielanych na tych oddziałach świadczeń.

    Koło Wolni i Solidarni popiera zaproponowane w projekcie rozwiązania. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
119
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.