Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 21 lutego 2019 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
340 wyświetleń
0

Stenogram

41. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druki nr 3201 i 3244).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

    Celem omawianego projektu jest wprowadzenie takich zmian do ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, które będą stanowić wykonanie prawa Unii Europejskiej. Szczególnie odnosi się to do dostosowania formatu, zgłaszania papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych, przekazywania i udostępniania informacji o wyrobach tytoniowych, określenia definicji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt ustawy precyzuje również istniejące zapisy ustawy tytoniowej, które dotychczas budziły wątpliwości interpretacyjne, w obszarze produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych.

    Wśród spodziewanych konsekwencji wprowadzenia nowych regulacji dostosowawczych jest ograniczenie obrotu nielegalnymi wyrobami, udostępnienie pełniejszej informacji o wyrobach tytoniowych, wzmocnienie możliwości kontrolnych w obrocie wyrobami tytoniowymi, a także możliwy nieznaczny wzrost ich cen.

    Jeżeli chodzi o zdrowie publiczne, to wprowadzane zmiany mogą przynieść pozytywne skutki w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ograniczenia negatywnych następstw używania tytoniu, wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych. Należy bowiem pamiętać, że palenie tytoniu i ekspozycja tzw. biernych palaczy na dym tytoniowy pociąga za sobą poważne skutki zdrowotne. Warto zwrócić uwagę na skalę używalności tytoniu: niemal 23% badanych osób powyżej 15. roku życia codziennie pali tytoń. Jest on największą pojedynczą przyczyną śmierci, a także przyczyną licznych chorób.

    Wśród najbardziej niebezpiecznych konsekwencji palenia tytoniu można wskazać wzrost ryzyka występowania chorób układu sercowo-naczyniowego, zachorowania na nowotwory złośliwe, choroby układu oddechowego, występowanie niepłodności oraz zaburzeń w przebiegu ciąży, uszkodzenie układu immunologicznego czy ogólne pogorszenie stanu zdrowia. Tytoń jako substancja psychoaktywna ma także silny potencjał uzależnieniowy i pociąga za sobą konsekwencje w obszarze zdrowia psychicznego - wpływa na ośrodkowy układu nerwowy, odpowiada za wystąpienie uzależnienia fizycznego oraz działa pobudzająco.

    Brakuje jeszcze pełnych danych opisujących używanie tzw. e-papierosów. Można jednak przyjąć założenie, że spożycie ich wzrasta i staje się coraz bardziej popularne wśród młodzieży. Oddziaływania ograniczające ich spożycie, obniżające ich atrakcyjność w odbiorze młodych ludzi na tym gruncie jest również niezbędne.

    Proponowane w projekcie ustawy rozwiązania spowodują, że wyroby tytoniowe w Unii Europejskiej będą łatwiej identyfikowalne, co ograniczy obrót nimi w ramach nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi, dostęp do nich i ich atrakcyjność. Przyjęcie zmian podniesie nieznacznie koszty dla branży tytoniowej i w konsekwencji także dla pojedynczych użytkowników.

    Nie dysponując precyzyjnymi danymi w tym obszarze, można jednak przyjąć założenie, że wprowadzane zmiany spowodują zmniejszenie konsumpcji oraz będą wywierać pozytywny wpływ na stan zdrowia Polek i Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych.

    Koło Wolni i Solidarni w pełni popiera procedowany projekt ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
119
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.