Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 13 marca 2019 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
455 wyświetleń
0

Stenogram

1. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (druki nr 3200 i 3228).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki.

    Premier Mateusz Morawiecki niezwykle dużo mówi o rozwoju polskiej gospodarki i innowacyjnych rozwiązaniach jej dedykowanych. Siłą napędową rozwoju Polski może być właśnie polska nauka, która przez lata poprzedniej władzy była szczególnie zaniedbana. W Polsce brakowało systemu, który komercjalizowałby innowacyjne pomysły i wspierał rozwój badań naukowych. Nie mam wątpliwości, że dotychczasowe sposoby wspierania działań naukowców były niewystarczające. Problemem był również brak rozwiązania długofalowego, dotyczącego finansowania badań i wdrożenia ich wyników.

    Trzeba podkreślić, że regulacje zawarte w projekcie ustawy doskonale wpisują się w projekt premiera Mateusza Morawieckiego ˝Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju˝. Obejmuje ona szereg obszarów, w których działania badawczo-rozwojowe są istotnym elementem wzrostu poziomu konkurencyjności podmiotów krajowych. Rozwiązania przyjęte w projekcie ustawy realizują założenia strategii, zwiększając nakłady finansowe przeznaczone na działalność naukową, a także mają wspierać powstanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań badawczych.

    Projekt ustawy ma na celu stworzenie podstaw i mechanizmu finansowania działalności naukowej prowadzonej w nowatorskiej formule - wirtualnego instytutu badawczego. Projekt ustawy jednoznacznie wskazuje źródło finansowania, jakim ma być część funduszu statutowego BGK. Dzięki wirtualnemu instytutowi badawczemu możliwy będzie również szybszy transfer wiedzy pomiędzy m.in. małymi i średnimi przedsiębiorstwami a zespołami badawczymi.

    W omawianych regulacjach określono precyzyjnie również wszystkie obligatoryjne elementy umów zawartych w ramach projektu. Wprowadza się nowe rozwiązania dotyczące mechanizmu finansowania badań naukowych i prac rozwojowych oraz ich komercjalizacji.

    Wierzę, że dzięki projektowanej ustawie polska nauka będzie mogła konkurować z zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Dotychczas brakowało w tym obszarze stabilnego systemu finansowania, który pozwoliłby na długofalowe planowanie, np. w biotechnologii czy medycynie. W końcu takie rozwiązania dzięki obecnemu rządowi są możliwe.

    Koło Wolni i Solidarni popiera projektowaną ustawę. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
119
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.