Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 13 marca 2019 roku.

Sprawozdanie Komisji: - o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw, - o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, - o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym, - o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
347 wyświetleń
0

Stenogram

9. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny:
   - o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw,
   - o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw,
   - o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
   - o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 428, 1888, 2523, 2671 i 3279).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw, druk nr 428, komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1888, senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym, druk nr 2523, oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2671.

    Zawarte w noweli przepisy regulują sytuację kombatantów i ofiar represji wojennych i okresu powojennego. W projekcie zaproponowano szereg rozwiązań finansowych, jak np. przysługujący do renty inwalidzkiej dodatek pieniężny w wysokości 850 zł, czy umożliwienie wypłacania przez organy emerytalno-rentowe świadczeń inwalidom wojennym i wojskowym mieszkającym za granicą. Ponadto przewiduje się także objęcie zakresem ustawy o kombatantach żołnierzy, którzy w latach 50. z przyczyn politycznych przymusowo byli zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach czy zakładach rud uranu oraz przyznanie członkom Korpusu Weteranów walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej legitymujących się kartą kombatanta prawa do parkowania na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

    Omawiana nowelizacja zawiera w sobie rozwiązania, które zostały przedstawione w czterech projektach: poselskim, senackim, komisyjnym i rządowym, a więc zaproponowanych zmian jest wiele. Nie mam wątpliwości, że wszystkie są potrzebne i że są długo oczekiwane przez zainteresowane środowiska. Weteranom walk o niepodległość i suwerenność naszego kraju jesteśmy winni szacunek i uznanie. Projektując przepisy ułatwiające im codzienne życie i zabezpieczające ich podstawowe potrzeby, wyrażamy swoją wdzięczność i pokazujemy, że nie zapominamy o ich poświęceniu. Dla nich wolność naszego kraju była najwyższą wartością. Dzisiaj wypełniamy obowiązek pamięci i czci wobec bohaterów, którzy w swoich działaniach wykazali się heroizmem i wiernością ojczyźnie, a poprzez otoczenie ich specjalną opieką uczymy nasze dzieci i wnuki postaw patriotycznych i szacunku do historii.

    Koło Wolni i Solidarni w pełni popiera zaproponowane rozwiązania. Ponadto biorąc pod uwagę to, że beneficjentami tej ustawy są osoby w wieku późnej starości oraz że z roku na rok jest ich coraz mniej, ufam, że dalsze procedowanie nad tymi regulacjami będzie przebiegało na tyle sprawnie, aby jak najszybciej mogły one wejść w życie i zapewnić realną pomoc. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
119
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.