Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 14 marca 2019 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
468 wyświetleń
0

Stenogram

25. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druki nr 3271 i 3278).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

    Na mocy ustawy o kołach gospodyń wiejskich z dnia 9 listopada 2018 r. koła gospodyń wiejskich otrzymały osobowość prawną, możliwość ubiegania się o dotacje oraz wsparcie finansowe z budżetu państwa w wysokości do 5 tys. zł. Dzięki wprowadzonym pod koniec ubiegłego roku regulacjom koła gospodyń wiejskich uzyskały szereg udogodnień, np. określono w nich warunki i zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, co jest istotne, jeśli weźmie się pod uwagę możliwość prowadzenia przez koła gospodyń wiejskich działalności zarobkowej. Dzięki tym przepisom koła gospodyń wiejskich nie są już zależne ani od innych organizacji, ani od administracji rządowej czy jednostek samorządu terytorialnego. Uzyskały autonomię i niezależność.

    (Poseł Artur Dunin: Od kogo? Ha, ha, ha.)

    Podkreślenia wymaga, że wpisanie się do stworzonego rejestru kół gospodyń wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie jest obowiązkowe. Skorzystać z tej możliwości mogą organizacje chcące uzyskać wsparcie wynikające z podjęcia tego kroku.

    Dziś omawiamy nowelizację, która jest wynikiem kilkumiesięcznej obserwacji funkcjonalności rozwiązań zaproponowanych pierwotnie. Nie mam wątpliwości, że wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom społecznym i zgłaszanym w ostatnim czasie postulatom. Wśród ważniejszych zmian przewiduje się wprowadzenie możliwości tworzenia i działania kół na terenie miast liczących do 5 tys. mieszkańców oraz ograniczenie wymogu stałego zamieszkania na wsi będącej terenem działalności koła jedynie do jego członków założycieli.

    Celem proponowanych zmian jest umożliwienie wszystkim dotychczas działającym kołom skorzystania z udogodnień zawartych w ustawie z listopada 2018 r., zarówno tym, które powstawały na terenach wiejskich, lecz po zmianach administracyjnych zostały włączone w granice miast, jak i tym, w których działalność zaangażowane są osoby niezamieszkujące już terenu działalności koła np. ze względów zarobkowych.

    Koła gospodyń wiejskich to organizacje z ponad 150-letnią historią, kultywujące lokalne tradycje i kulturę oraz wkładające ogrom pracy w rozwój społeczny swoich wsi. Cieszy mnie, że ten wysiłek został nareszcie dostrzeżony i doceniony. Cieszy mnie dotychczasowe zainteresowanie zaprojektowanym wsparciem. Jestem przekonana, że rozwiązania te przyczyniają się do rozwoju polskich wsi i przedsiębiorczości. Koło Wolni i Solidarni popiera ten projekt. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

    (Poseł Artur Dunin: Nie ma pani zielonego pojęcia, co jest w tym projekcie.)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
119
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.