Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Andrzej Kryj i Anna Maria Siarkowska - pytanie z 15 marca 2019 r. Posiedzenie Sejmu RP nr 78

Posłowie Andrzej Kryj i Anna Maria Siarkowska - PiS w sprawie pomocy udzielanej przez polskie placówki konsularne rodzicom przebywającym w Norwegii, którym urząd Barnevernet odbiera dzieci

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
504 wyświetleń
0

Stenogram

30. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Anna Maria Siarkowska:

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałabym poruszyć głośny temat, którym kilka tygodni temu żyła cała Polska. Dotyczy on sytuacji polskich rodzin w Norwegii, którym z różnych powodów odbierane są dzieci przez Barnevernet, czyli norweską służbę teoretycznie powołaną do ochrony dzieci. Polską opinię publiczną już od dawna bulwersowały nadużycia, do jakich dochodziło w ramach działalności Barnevernet względem polskich obywateli w Norwegii. Na szczęście polskie władze dyplomatyczne i konsularne zdecydowanie reagowały w takich przypadkach. Niestety kilka tygodni temu doszło do skandalu, ponieważ podczas interwencji podjętej przez polskiego konsula Sławomira Kowalskiego w mieście Hamar doszło do naruszenia przez policję norweską immunitetu dyplomatycznego i nietykalności osobistej konsula. Policja norweska uniemożliwiła mu wykonywanie jego konsularnych obowiązków zgodnie z międzynarodowymi konwencjami.

    I tutaj nasuwa się pytanie związane z późniejszymi działaniami strony norweskiej, która uznała pana konsula za persona non grata. Działania te spotkały się z symetryczną reakcją strony polskiej, natomiast to nie zamyka na pewno całej tej sprawy. Pytania są następujące: Jakie konsekwencje wyciągnięto względem policji norweskiej, która naruszyła immunitet dyplomatyczny, nietykalność osobistą konsula, uniemożliwiając mu wykonywanie jego konsularnych obowiązków? Czy bezprawne działania norweskiej policji względem konsula Kowalskiego notyfikowano stronie norweskiej jako incydent naruszający postanowienia konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych oraz o stosunkach dyplomatycznych. Dodatkowe pytanie jest takie: Czy ministerstwo ma wiedzę na temat tego, jakoby polscy urzędnicy, którzy z ośrodków pomocy społecznej podlegających samorządom, byli kierowani na szkolenia właśnie do Norwegii (Dzwonek), byli szkoleni przez urzędników Barnevernet? Czy to jest prawda?

30. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk:

    Panie Marszałku! Szanowni Państwo Posłowie! Bardzo dziękuję za zainteresowanie się tą sprawą, bo rzeczywiście zarówno państwu - jak sądzę - jak i Ministerstwu Spraw Zagranicznych bardzo leży na sercu dobro Polaków przebywających poza granicami naszego kraju. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podobnie jak państwo, jest zaniepokojone przypadkami postępowania urzędu Barnevernet, urzędu powołanego do ochrony dzieci i młodzieży, co do którego pozostają istotne wątpliwości, czy rzeczywiście zawsze działa w ramach i w granicach prawa.

    Wspomniany przez panią poseł incydent, jaki miał miejsce w mieście Hamar, został odnotowany. I tu chciałbym odpowiedzieć na pierwsze pytanie. Placówka bardzo jednoznacznie na ten incydent zareagowała. Miał on miejsce latem ub.r. Placówka przesłała notę protestacyjną do władz norweskich, wskazując, że interwencja policjantów w tamtejszej instytucji wykraczała poza ramy konwencji, naruszała, w naszej opinii, konwencję. Taka opinia, taka nota protestacyjna została przekazana. To jest pierwsza rzecz.

    Rzecz druga. Konsul, który już opuścił terytorium Norwegii, istotnie bardzo zasłużył się, jeśli chodzi o zdecydowane, przede wszystkim skuteczne interwencje w ochronie dzieci i młodzieży będących obywatelami polskimi. Chciałbym wskazać, że w 2017 r. służby socjalne podejmowały działania wobec polskich dzieci w 56 przypadkach, które zostały zgłoszone naszym służbom konsularnym. W 2018 r. pojawiły się 34 nowe sprawy tego rodzaju. Dzięki wsparciu konsula Rzeczypospolitej blisko połowa spraw związanych z interwencją Barnevernet we władzę rodzicielską zakończyła się powrotem dzieci do biologicznych rodziców.

    Ochrona polskich obywateli, działania na ich rzecz i w ich obronie są, zawsze były i pozostają jednym z fundamentów i priorytetów polskiej dyplomacji, co chciałbym z całym zdecydowaniem podkreślić. W sytuacji gdy pojawiło się ze strony władz norweskich oczekiwanie, zgłoszone również w formie noty, aby odwołać z funkcji konsula, który w sposób skuteczny ten obowiązek wykonywał, odpowiedź w tej sprawie była odmowna. Jak państwo wiecie, w sytuacji gdy zastosowano wobec konsula środek uznający go za osobę niepożądaną na terytorium Królestwa Norwegii, polskie władze, polski MSZ, zastosowały tutaj działania wzajemne. Natomiast myślę, że w pewnym sensie jest wymowne to, i to chciałbym podkreślić, że panu konsulowi Kowalskiemu po powrocie do kraju została zaproponowana funkcja zastępcy dyrektora w departamencie Polonii i Polaków za granicą. Pan konsul Kowalski tę propozycję przyjął, a więc jego wiedza, doświadczenie, jego skuteczność będą przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych wykorzystywane.

    Ostatnia sprawa. Nie posiadam wiedzy, ponieważ nie leży to w kompetencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na temat tego, aby urzędnicy na poziomie samorządowym jeździli na jakieś szkolenia do Norwegii. Takiej wiedzy nie mam, natomiast mam wiedzę, iż na zaproszenie rzecznika praw dziecka urzędnicy Barnevernet odwiedzili na początku marca Polskę. Zaprosił ich pan rzecznik po to, aby mogli zapoznać się ze skutecznością naszego systemu ochrony praw dziecka. Jak wiem i jak wynika z relacji, to była bardzo konstruktywna i pożyteczna wizyta. My chcemy pokazywać, że nasz system ochrony praw dziecka jest skuteczny, a nie odwołuje się do tak drastycznych często metod, do jakich odwołuje się system opieki nad rodziną stosowany przez Barnevernet. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

30. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Andrzej Kryj:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałbym wyrazić uznanie dla działań, jakie podejmuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale także jakie podejmuje Ministerstwo Sprawiedliwości, by chronić polskie rodziny, polskich obywateli. A szczególnie chciałbym skierować ciepłe słowa do pana konsula Sławomira Kowalskiego, który zachowywał się tak, jak powinien zachowywać się polski dyplomata w takich sytuacjach. Chciałbym jednocześnie zapytać pana ministra: Czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma aktualną wiedzę o postępowaniach Barnevernet toczących się względem polskich obywateli w tym momencie, w pierwszym kwartale roku 2019? Jeśli tak, to jakie informacje uzyskano i czy strona polska uzyskuje takie informacje na bieżąco?

    I drugie pytanie: Czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości podjęły działania zmierzające do wypracowania ze stroną norweską procedury przekazywania dzieci odebranych z polskich rodzin w Norwegii do rodzin zastępczych w Polsce? Pozwalają na to postanowienia konwencji haskiej o jurysdykcji (Dzwonek) z 1996 r. Dziękuję.

30. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk:

    Dziękuję, panie marszałku.

    Co do I kwartału w 2019 r., takich danych jeszcze nie mamy. Przytoczyłem dane za dwa poprzednie lata, ale na bieżąco monitorujemy tę sytuację. Zaznaczę tutaj, że służba konsularna ma taką specyfikę, że najczęściej odpowiada na zgłoszenia obywateli polskich, którzy czują się poszkodowani w związku z danym postępowaniem czy danymi decyzjami. Natomiast ponieważ ten problem jest problemem kompleksowym - i nasi konsulowie są uczuleni, konsul, który pojedzie na miejsce i będzie zastępował pana konsula Kowalskiego, oczywiście też ma świadomość, że to jest jeden z istotnych problemów obywateli polskich w Norwegii - to staramy się patrzeć na to w sposób kompleksowy.

    Mam takie przekonanie, że służba konsularna, która porusza się w ramach, w granicach prawa, wykonuje 110% tego, co można zrobić na rzecz obywateli polskich. Chciałem jeszcze raz podkreślić, że ochrona obywateli polskich, działalność na ich rzecz, niezależnie od tego, jakie jest często stanowisko poszczególnych instytucji czy urzędów zagranicznych, jest i pozostanie priorytetem polskiej dyplomacji. Bardzo dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.