Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie
Pytania w sprawach bieżących

Posłowie Barbara Dziuk, Elżbieta Duda i Krzysztof Kubów - PiS
w sprawie wznowienia przez Ministerstwo Środowiska programu GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii, który wspiera promocję polskich innowacyjnych technologii środowiskowych za granicą

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
331 wyświetleń
0

Stenogram

27. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Barbara Dziuk:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! ˝GreenEvo - akcelerator zielonych technologii˝ to innowacyjny program Ministerstwa Środowiska, który ma na celu promocję polskich zielonych technologii przez wspieranie ich zarówno w kraju, jak i za granicą. Obejmuje on m.in. takie obszary technologiczne jak odnawialne źródła energii, technologie wspierające oszczędność energii czy gospodarkę odpadami, technologie wodno-ściekowe, rozwiązania sprzyjające ochronie klimatu oraz przyjazne dla środowiska rozwiązania dla przemysłu wydobywczego.

    W związku z tym mam pytanie do pana ministra: Jaki zakres technologiczny będzie obejmował program? Wiemy, że został on wznowiony. Jaki jest szacowany koszt jego realizacji?

    Wiemy, że wśród laureatów poprzedniej edycji znaleźli się autorzy takich ciekawych rozwiązań jak m.in. technologia rekultywacji jezior, technologie dla środowiska, systemy ozonowe do oczyszczania wody czy systemy sterowania oświetleniem ulicznym. Są to bardzo ciekawe propozycje dla innowacyjnej gospodarki. Mam pytanie: W jaki sposób ministerstwo będzie wspierać ciekawe rozwiązania sprzyjające innowacyjnej gospodarce? Dziękuję.

27. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie i Panowie Posłowie! Szanowna Pani Poseł! W 2018 r. wznowiliśmy program ministra środowiska ˝GreenEvo - akcelerator zielonych technologii˝. Program pomaga polskim przedsiębiorcom oferującym zielone technologie rozwijać swoją działalność oraz promować te technologie za granicą. Ten transfer jest niezwykle istotny. Trzeba pokazywać osiągnięcia polskich przedsiębiorców, którzy bardzo często współpracują z sektorem nauki. W ten sposób przyczyniamy się do nie tylko do kształtowania zrównoważonego rozwoju, również w skali globalnej, lecz także pokazujemy polskie osiągnięcia na tym polu.

    W programie mogą wziąć udział podmioty, które rozwijają technologie z następujących obszarów: gospodarki wodno-ściekowej, oszczędzania energii, ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, ochrony bioróżnorodności.

    Koszt realizacji programu GreenEvo w latach 2018-2020 wyniesie ponad 5 mln zł. Program jest finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z rezerwy celowej w pozycji nr 59.

    Każda edycja programu składa się z trzech zasadniczych etapów: naboru, weryfikacji i wyboru nowoczesnych technologii środowiskowych, szkoleń mających na celu przygotowanie przedsiębiorców do skutecznej aktywności na rynkach zagranicznych oraz organizacji misji gospodarczej. Obecnie trwa siódma edycja programu, która skierowana jest do laureatów poprzednich edycji. Ma to na celu aktualizację danych dotyczących przedsiębiorstw i tego, w jaki sposób funkcjonowały one na rynku. W trakcie funkcjonowania tego programu można było zauważyć znaczny wzrost obrotów w podmiotach, które brały w nim udział, i zwiększenie eksportu nawet o połowę. Powrót do tego programu jest więc absolutnie uzasadniony.

    Jeśli chodzi o nasze działania i kolejne nabory, będziemy realizować je w przeciągu najbliższych 2 lat, wykorzystując doświadczenia zdobyte przez obecnych laureatów. Warto zauważyć, że wszyscy laureaci, niezależnie od poziomu rozwoju ich przedsiębiorstwa, wskazywali na korzyści wynikające z udziału w tym projekcie.

    Wskazywali na możliwość zdobycia praktycznej wiedzy na temat zagadnień związanych z eksportem, cenne kontakty z partnerami zagranicznymi oraz z jednostkami publicznymi oferującymi wsparcie w zakresie eksportu, a także w rozwoju działalności gospodarczej, możliwość wymiany doświadczeń z innymi przedsiębiorcami oraz synergii działań, dostęp do rynków, gdzie występują silne bariery wejścia. Tutaj widzimy potrzebę wsparcia. Będziemy to wspólnie realizować z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z jednostkami powołanymi do promocji polskiej gospodarki.

    Przedsiębiorcy wskazywali także na podniesienie wiarygodności i zaufania u zagranicznych przedsiębiorców w związku z promowaniem technologii i budowę marki GreenEvo, która jest znana nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Sam tego doświadczyłem podczas jednej z wizyt w Indiach w trakcie kongresu klimatyczno-energetycznego. Bardzo serdecznie dziękuję.

27. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Barbara Dziuk:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za udzielenie informacji, ale chciałabym jeszcze, by doprecyzować, jakie ministerstwo ma dostępne instrumenty wsparcia tego wspaniałego projektu. Jak pan minister podkreślił, to już jest marka znana na całym świecie. Jak tutaj też pan minister widzi podkreślanie wiarygodności, zaufania, bo wiemy, że zachodnie firmy w pewien sposób to podważają, co widzimy w różnych informacjach medialnych, i czy ministerstwo przeciwdziała takim sytuacjom, które w jakiś sposób by mogły zaszkodzić tej najlepszej marce, jaką mamy w postaci GreenEvo? A jeszcze bardzo by mnie interesowały szkolenia specjalistyczne, to, czy też są one uwzględniane w tym projekcie. No i (Dzwonek) czy są rozwiązania, które pomagają chronić środowisko w bardziej efektywny sposób związane z tą marką? Dziękuję.

27. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek:

    Bardzo dziękuję.

    Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Pani Poseł! Oczywiście od strony szkoleniowej przygotowujemy cały pakiet cesji, w ramach których przedsiębiorcy zapoznają się z najnowszymi technologiami w zakresie promowania handlu, w zakresie budowy silnej marki, nie tylko marki GreenEvo, ale i marki ich przedsiębiorstw, w obszarach ich sektorowych aktywności, w tych obszarach, gdzie chcą być aktywni, tam gdzie znajdują się ich klienci docelowi i tam gdzie ten projekt może się rozwijać i trafić na właściwy grunt. Dokonujemy też rozpoznania, tak aby wesprzeć ich także w tym obszarze. Jednak również bardzo istotna przy barierze wejścia jest w określonych miejscach kwestia kultury, kultury gospodarczej, kultury prawnej, która tam obowiązuje. Tu także służymy pomocą, żeby te firmy nie miały pewnych barier, które pojawiają się czasem, kiedy występują one same czy też z uwagi na skalę ich działalności, bo często są to nie wielkie koncerny, ale małe i średnie przedsiębiorstwa, które dysponują bardzo interesującymi technologami. Można powiedzieć, że to są często podmioty, które wykroczyły już poza start-upy, mają bardzo ciekawą technologię, którą chcą się podzielić, chcą rozszerzyć w ten sposób swoją działalność i zwiększyć obroty.

    Jeśli chodzi o przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, które mogłyby się pojawić z uwagi na próbę uniknięcia konkurencji, to staramy się w taki sposób prowadzić te przedsiębiorstwa, wykorzystując dostępną wiedzę na rynku, dostępną wiedzę wywiadowni gospodarczych czy naszych placówek, które mamy za granicą, aby przy pełnej wiedzy docierać do właściwych interesariuszy w poszczególnych krajach, właściwie skalować wydarzenia, które mają temu towarzyszyć, misje gospodarcze. Chcemy też wykorzystać tę synergię w ramach podejścia nie resortowego, a takiego holistycznego, które staramy się stosować w polskim rządzie, w taki sposób, aby wykorzystać ten potencjał - oczywiście chodzi o ministra środowiska - potencjał tych innowacji, które są zaimplementowane w tych technologiach, żeby w bezkolizyjny sposób docierać, informować, ale także monitorować ewentualne negatywne zjawiska i błyskawicznie na nie odpowiadać. Chcemy działać nie reaktywnie, ale bardzo aktywnie, tak aby tym przedsiębiorcom dać szansę, żeby tak jak w poprzednich edycjach ich wskaźniki rozwoju poprawiały się, a jednocześnie żeby te technologie promować, nie tylko markę GreenEvo, ale i inne dobre polskie produkty i polskie innowacje, na całym świecie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.