Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Małgorzata Zwiercan - Wystąpienie z dnia 12 kwietnia 2019 roku.

Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2016 wraz ze stanowiskiem Komisji; Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2017 wraz ze stanowiskiem Komisji

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
467 wyświetleń
0

Stenogram

16. i 17. punkt porządku dziennego:


   16. Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2016 (druk nr 2043) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Senioralnej (druk nr 2097).
   17. Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2017 (druk nr 3071) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Senioralnej (druk nr 3130).

Poseł Małgorzata Zwiercan:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko dotyczące informacji o sytuacji osób starszych za lata 2016 i 2017.

    Osoby starsze to prawie 10-milionowa grupa społeczna, która chętnie dzieli się swoim życiowym, cennym doświadczeniem oraz zdobytą wiedzą, tylko należy to dostrzec i docenić. Możemy się odwzajemnić, udzielając im odpowiedniego wsparcia i okazując należny szacunek. Cieszy mnie, że jest to jednym z priorytetów obecnego rządu.

    Przedstawione dokumenty są bardzo ważne, w proces ich tworzenia zaangażowanych było wiele podmiotów: resortów, samorządów i organizacji pozarządowych. Dzięki temu otrzymaliśmy obraz nie tylko tego, jak wygląda sytuacja osób starszych w Polsce, jak postrzegają ją sami seniorzy, ale stworzone zostało swojego rodzaju kompendium działań realizowanych na rzecz osób starszych i dedykowanych im programów. Opracowania te mają więc charakter wszechstronny. Za to słowa uznania należą się przede wszystkim pracownikom Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którzy koordynowali przygotowanie tych dokumentów, ale też wszystkim, którzy się włączyli w pracę nad nimi.

    Podczas dotychczasowych dyskusji dotyczących formy i zawartości corocznej informacji padły wnioski, które podzielam, że dokumenty te miałyby jeszcze większą wartość, jeśli byłyby bardziej spójne. Istotne jest, że ważną częścią tych opracowań są opisane w nich działania na szczeblu regionalnym. Jest to zrozumiałe, ponieważ większość wdrażanych programów powinna mieć charakter lokalny. Powinna być projektowana na podstawie lokalnie przeprowadzonej diagnozy, by odpowiadała rzeczywistemu zapotrzebowaniu.

    Niestety w dotychczas przedstawionych nam raportach brakuje jednego schematu ułatwiającego zestawienie ze sobą danych z różnych regionów. Chodzi m.in. o porównanie ze sobą działań prowadzonych w miastach i na wsiach. Trudno jest określić poziom czy różnice prowadzonej polityki społecznej wobec osób starszych w każdym z województw, nie mając ujednoliconego obrazu. Rozumiem, że wynika to z różnorodności nadsyłanych do ministerstwa informacji. Cieszą mnie jednak zapewnienia przedstawicieli ministerstwa, którzy wsłuchując się w głosy wybrzmiewające na posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej i podczas spotkania Rady ds. Polityki Senioralnej zapowiedzieli już, że trwają zaawansowane prace nad tym, by przedstawione w przyszłorocznej informacji dane pokazały przekrój sytuacji osób starszych w poszczególnych rejonach naszego kraju.

    Jeszcze raz dziękuję za bez wątpienia ciężką pracę pracowników ministerstwa rodziny włożoną w przygotowanie tych dokumentów i opracowanie zawartych w nich wniosków. Dzięki niej w jasny i klarowny sposób możemy zobaczyć i ocenić, jak wiele udało się przez ten kolejny rok zrobić. A rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobił dla polskich seniorów wiele, m.in. wywiązał się ze swoich obietnic wyborczych, obniżając wiek emerytalny, podwyższył najniższe renty i emerytury, wprowadził program ˝Leki 75+˝ i stały dodatek pieniężny dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych, a ostatnio również uchwalił ˝Emeryturę+˝. Była również emerytura matczyna.

    5-minutowa wypowiedź to niewiele czasu na opisanie wszystkich zainicjowanych przez obecny rząd działań. Mimo to wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia. Ustalając jednak dalsze priorytety, musimy pamiętać, że polityka senioralna jest polityką o charakterze długofalowym, a skutki dużej części zapoczątkowanych dziś zmian będą widoczne dopiero w przyszłych latach.

    Jednak podkreślenia wymaga również waga współpracy samorządu z rządem oraz samymi seniorami, którzy mają możliwość zrzeszać się w powoływanych przez rady gminy radach seniorów, ciałach, które według ustawy o samorządzie gminnym mają funkcję opiniotwórczo-doradczą i które w praktyce najczęściej tworzą seniorzy na co dzień aktywni w innych prężnie działających lokalnie organizacjach. Niestety obecnie na 2,5 tys. gmin powołano jedynie ok. 400 rad seniorów. Ufam, że z roku na rok postawa samorządowców będzie się zmieniać i coraz większa ich liczba zacznie doceniać wartość, jaką w działanie gminy mogą wnieść osoby starsze.

    Koło Wolni i Solidarni przyjmuje obie informacje. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
119
Liczba głosów: 331
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.