Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak, Anna Milczanowska, Krystyna Wróblewska i Mariusz Trepka - Pytanie z dnia 16 maja 2019 roku.

Pytania w sprawach bieżących

Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak, Anna Milczanowska, Krystyna Wróblewska i Mariusz Trepka - PiS
w sprawie realizacji programu "Emerytura plus"

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
1331 wyświetleń
0

Stenogram

15. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Lidia Burzyńska:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Działania rządu Prawa i Sprawiedliwości są nakierowane na poprawę jakości życia Polaków w wielu obszarach. Jednym z priorytetów jest rodzina i jej bezpieczeństwo, ale bezpieczeństwo rozumiane bardzo szeroko i wieloaspektowo. Rząd realizuje szereg programów wspierających rodzinę. Są to m.in. program 500+, dla uczniów przewidziany program ˝Dobry start˝ czy ˝Maluch+˝, czy Karta Dużej Rodziny.

    Ale rodzina to również seniorzy. Seniorzy jest to bardzo ważna grupa społeczna, której rząd Prawa i Sprawiedliwości - Zjednoczonej Prawicy w 2019 r. dedykował kolejne formy wsparcia, wśród których obok świadczenia ˝Mama 4+˝ znajduje się również program ˝Emerytura+˝. Wypłaty tego świadczenia w wysokości 1100 zł brutto trafiają już na konta emerytów i rencistów, co wywołuje u nich dużą radość, jak również potrzebę takiego podziękowania, że zostali oni dostrzeżeni.

    Mam pytanie, panie ministrze. Ilu emerytów i rencistów objął ten program ˝Emerytura+˝, jak również czy muszą być spełnione przez rencistów i emerytów jakiekolwiek kryteria czy warunki otrzymania właśnie tego świadczenia? Dziękuję.

15. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chcę powiedzieć, że program ˝Emerytura+˝ jest realizowany zgodnie z harmonogramem nakreślonym w ustawie z 4 kwietnia 2019 r., nie tak dawno przyjętej, o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Właściwie procedurę wypłacania jednorazowego świadczenia pieniężnego dla wszystkich emerytów i rencistów rozpoczęliśmy jeszcze pod koniec kwietnia 2019 r., przekazując pierwsze świadczenia w ramach tego programu w wysokości 1100 zł brutto. Jeżeli chodzi o zasięg podmiotowy tego programu, to obejmuje on ponad 9800 tys. świadczeniobiorców. Jest to program, powiedzielibyśmy, powszechny. On obejmuje właściwie wszystkie osoby, które są uprawnione do świadczeń emerytalnych i rentowych zarówno z systemu powszechnego, jak i z systemu rolniczego i z systemów zaopatrzenia emerytalno-rentowego żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy służb mundurowych, również osoby uprawnione do zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, osoby uprawnione do rent socjalnych, a także osoby, które nie tak dawno nabyły prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w ramach rządowego programu emerytur matczynych. W sumie uprawnionych jest 9800 tys. świadczeniobiorców, z czego blisko 7 mln to są emeryci, 2620 tys. to są osoby uprawnione do świadczeń rentowych, ponad 100 tys. to osoby uprawnione do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, 282 tys. to osoby uprawnione do rent socjalnych i, jak wspomniałem, 65 tys. to osoby uprawnione do emerytury tzw. matczynej.

    Jeżeli chodzi o warunki, jakie trzeba spełnić, aby uzyskać to świadczenie, to właściwie jedynym warunkiem jest posiadanie prawa do jednego z tych świadczeń, które wymieniłem, w dniu 30 kwietnia 2019 r. To świadczenie przysługuje bez względu na wysokość świadczenia otrzymywanego z tych różnych systemów szeroko rozumianego zabezpieczenia emerytalno-rentowego. Nie ma potrzeby składania wniosku o to świadczenie, dlatego że procedura przyznania tego świadczenia jest uruchamiana automatycznie przez ten organ, który wypłaca, że tak powiem, bazowe, podstawowe świadczenie emerytalno-rentowe, czyli przede wszystkim Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale także Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz odpowiednie komórki resortów obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, również Ministerstwa Sprawiedliwości.

    Jeżeli chodzi o kwoty, które zaplanowano jako środki przeznaczone na sfinansowanie tego świadczenia, to przypomnę, że jest to kwota 10 800 mln zł. Myślę, że warto też powiedzieć kilka słów na temat tego, jak jesteśmy zaawansowani, jeżeli chodzi o wypłaty tych świadczeń. To są dobre informacje dla polskich emerytów i rencistów. Z liczby 9,8 mln osób według danych na dzień 13 maja tego roku świadczenie otrzymało już 4,5 mln osób, czyli właściwie blisko połowa.

    Jeżeli chodzi o osoby, dla których to świadczenie zostało już ustalone w systemie informatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to jest to blisko 7,5 mln świadczeń. Można powiedzieć, że te świadczenia wypłacamy sukcesywnie w terminie wypłaty bazowego świadczenia. Terminy są zróżnicowane dla różnych kategorii osób ubezpieczonych, tak że osoby, które jeszcze nie otrzymały świadczenia, nie mają właściwie podstaw do tego, żeby się niepokoić, dlatego że wraz ze świadczeniem przysługującym za maj otrzymają również świadczenie właśnie w ramach tzw. trzynastej emerytury. Jeżeli chodzi o kwotę środków, które już zostały wydatkowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale także inne podmioty, na wypłaty tych świadczeń, to ustaliliśmy już świadczenia o wartości 8600 mln zł. Dziękuję. (Oklaski)

15. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Joanna Borowiak:

    Bardzo dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje wiele programów adresowanych do seniorów. Ich zadaniem jest nie tylko poprawa warunków życia osób starszych, ale także wykorzystanie ich potencjału i doświadczenia życiowego. Program ˝Emerytura+˝, o którym w tej chwili rozmawiamy, to jest odpowiedź na realne potrzeby osób w wieku senioralnym, na ich oczekiwania.

    Seniorzy otwarcie mówią o tym, że cieszą się z dodatkowych pieniędzy, które zasilają, wzmacniają ich domowe budżety. Bardzo się cieszę... Pan minister bardzo wyczerpująco odpowiedział na pytanie mojej koleżanki, na to pierwsze pytanie. Cieszę się również z tego zapewnienia, że seniorzy nie mają się czego obawiać, jeśli chodzi o termin płatności, bo spotykając się z wieloma osobami, słyszę właśnie takie pytania o to, czy te pieniądze wpłyną. Z kolei inne osoby już chwalą się, że to otrzymały.

    Mam prośbę. (Dzwonek) Gdyby pan minister zechciał jeszcze raz króciutko podsumować liczbę osób, które już otrzymały to świadczenie, i kwotę, która już wpłynęła do emerytów i rencistów. I ewentualnie, czy jest możliwe ustalenie daty granicznej ostatnich wypłat, żeby seniorzy nie musieli się niepokoić.

15. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki:

    Bardzo dziękuję.

    Szanowna Pani Marszałek! Szanowna Pani Poseł! Powtórzę jeszcze raz. Jeżeli chodzi o liczbę osób uprawnionych do tego świadczenia, to jest to liczba 9,8 mln osób uprawnionych do szeroko rozumianych świadczeń emerytalno-rentowych bez względu na wysokość, o tym warto pamiętać.

    Druga ważna informacja: jesteśmy już mocno zaawansowani, jeżeli chodzi o proces ustalania tego prawa. To prawo zostało ustalone dla blisko 7,5 mln osób uprawnionych, przy czym są to dane na dzień 13 maja. Jeżeli chodzi o liczbę osób, która otrzymała już to oświadczenie, to jest to liczba 4,5 mln osób, zbliżamy się... A z tego, co pamiętam, według danych na dzień 15 maja ta liczba przekroczyła już połowę osób, które spełniają warunki nabycia prawa do tego świadczenia. Ustaliliśmy prawo dla... Przepraszam, ustaliliśmy w ramach trzynastej emerytury świadczenia o wartości 8600 mln zł na ogólną wartość tego programu dla wszystkich osób uprawnionych 10 800 mln zł.

    Jeśli chodzi o osoby, które w terminach najpóźniejszych otrzymają to oświadczenie, to specyfika systemu rolniczego będzie decydowała o tym, że niektóre kategorie osób ubezpieczonych, emerytów i rencistów otrzymują świadczenia kwartalnie, więc świadczenie przysługujące za II kwartał roku 2019 te osoby otrzymają w czerwcu. Tak że to jest właściwie najpóźniejszy termin wypłaty świadczenia. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.