Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Posłowie Waldemar Andzel, Urszula Rusecka, Andrzej Gawron i Anna Kwiecień - Zapytanie z dnia 04 lipca 2019 roku.

Pytanie w sprawie kryteriów, jakie będą obowiązywały przy wypłacie świadczenia na pierwsze dziecko

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
1204 wyświetleń
0

Stenogram

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Andrzej Gawron:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Program 500+ jest przełomowym programem wsparcia dla rodzin. Rzeczywiście praktycznie miliardy złotych co roku płyną do rodzin, bezpośrednio do rodzin, które mają możliwość tak te pieniążki wykorzystać, by służyły dzieciom, rodzinie i jej rozwojowi. Od 1 lipca nastąpiły zmiany, które poszerzają program. Jest możliwość składania wniosków, żeby ta wyplata była też na pierwsze dziecko. Prosiłbym pana ministra o taką informację bieżącą, ile tych wniosków już spłynęło. W tej chwili wiemy, że jest możliwość składania wniosków przez Internet. Jakie są kryteria, jak to się zmieniło, jeżeli chodzi o kryteria, bo tych informacji nigdy nie jest za wiele. Jest to duży program, który obejmuje kilka milionów dzieci. Prosiłbym też o odpowiedź na pytanie, kiedy rodzice mogą się spodziewać, jeżeli złożą wniosek o wypłatę dotyczącą programu 500+ jeszcze teraz, tj. w lipcu, bo w przypadku tego programu obowiązuje to od lipca, konkretnych pieniędzy na koncie. Wiem, że jest już taka gmina, podawały media, w której te pieniążki zostały wypłacone nawet w nocy czy tego pierwszego dnia, ale wiadomo, że chodzi o cały kraj. Czy pan minister ma takie informacje, czy pieniążki już zostały przelane na konta samorządów? Kiedy praktycznie pieniądze zostaną wypłacone?

    I jeszcze takie pytanie: Czy to, kiedy wniosek zostanie złożony, ma wpływ na to, jaka kwota tych pieniędzy zostanie wypłacona i kiedy zostanie wypłacona? Prosiłbym o taką szczegółową informację, jeżeli chodzi o to, czy trzeba się spieszyć, czy można troszeczkę poczekać. Dziękuję bardzo.

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziękuję za to pytanie, bo ono jest jak najbardziej na czasie. Od 1 lipca realizujemy rozszerzony program świadczenia ˝Rodzina 500+˝, czyli świadczenia w kwocie 500 zł na każde dziecko. Myślę, że warto tu przypomnieć, że jest to praktycznie pierwszy program w historii naszego kraju, który w taki bezpośredni sposób pomaga polskim rodzinom. Dla nas, rządu Prawa i Sprawiedliwości, dla rządu Zjednoczonej Prawicy to było najważniejsze zobowiązanie, jakie złożyliśmy naszym rodakom i które konsekwentnie realizujemy.

    Do tej pory program był powszechny, dotyczył ponad 52% dzieci, 1600 tys. dzieci korzystało z tego programu albo bez kryterium dochodowego, w sytuacji, gdzie było drugie, trzecie dziecko, albo z uwzględnieniem kryterium dochodowego przy pierwszym dziecku. Dzisiaj kryterium dochodowe już nie obowiązuje, czyli wszystkie dzieci do 18. roku życia są uprawnione do tego świadczenia. Również wszystkie dzieci, które są w innych instytucjach, czy w pieczy zastępczej, czy w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, czy w domach pomocy społecznej - te dzieci również są objęte programem. Łącznie 6800 tys. dzieci skorzysta z tego programu.

    1 lipca wszedł w życie rozszerzony program. Od 1 lipca możemy składać wnioski drogą elektroniczną, od 1 sierpnia - drogą papierową. I ten okres, chodzi o ten pierwszy okres dotyczący tych, którzy po raz pierwszy składają wnioski, jest 23-miesięczny, do końca maja 2021 r., a w odniesieniu do tych z tego starego rozdania, dla których ten okres jeszcze trwa do końca września, to jest on ciut krótszy. Czyli z jednej strony mamy wydłużony okres, ale z drugiej strony wprowadzimy bardzo dobre rozwiązanie, które też się sprawdziło przy ˝Dobrym starcie˝, czyli przy wyprawce szkolnej. Chodzi o to, że nie ma już dzisiaj wydawania decyzji administracyjnej przez samorządy, tylko jest informacja. Jeśli chodzi o tych, którzy składają wnioski drogą elektroniczna, informacja trafia na ich skrzynki mailowe. Jeżeli ktoś chce uzyskać ją w wersji papierowej, to oczywiście może się udać do urzędu, który wypłaca te świadczenia, a są to, przypomnę, w urzędach gmin GOPS-y czy MOPS-y, czy inne instytucje, które wypłacają te świadczenia. To uproszczenie też spowodowało, że cykl rozpatrywania wniosku jest bardzo krótki. Wniosek jest też bardzo prosty, liczy dwie kartki, na których zapisujemy tylko podstawowe dane o dzieciach. Już nie ma kryterium dochodowego, czyli nie trzeba sprawdzać dochodów tych rodzin, i to ułatwiło w znaczny sposób rozpatrywanie tych wniosków, ale też pomogło samorządom w takim sensie, że już ta szybkość działań jest o wiele większa. To są te zmiany, które wprowadziliśmy.

    Wprowadziliśmy też jeszcze kilka innych istotnych zmian, np. przy urodzeniu dziecka matka czy rodzice mają 3-miesięczny okres na złożenie wniosku. A więc ten okres też wydłużamy, żeby nie było takiej sytuacji, jak czasami się zdarzało, że ktoś nie zdążył złożyć wniosku. Również w tragicznej sytuacji, gdzie któreś z rodziców umiera, to świadczenie przysługuje drugiemu rodzicowi, nie trzeba już składać kolejnego wniosku. To są te zmiany, które w znaczny sposób ułatwiły rozpatrywanie tych wniosków.

    Rzeczywiście warto tu przypomnieć też, że celem naszego programu były trzy rzeczy: inwestycja w rodzinę, i to jest, myślę, najszersza formuła, kwestia związana z demografią i kwestia walki z ubóstwem.

    Wskaźniki ubóstwa. O ponad połowę spadły, zmalały wskaźniki ubóstwa wśród dzieci: z 9,7% do 4,7%. Jeżeli mówimy o wskaźniku dzietności, to w 2015 r. wskaźnik dzietności wynosił 1,29, czyli na 100 rodzących matek rodziło się 129 dzieci. W 2018 ten wskaźnik jest już na poziomie 1,45, czyli na 100 matek urodziło się145 dzieci, czyli mamy wzrost wskaźnika dzietności. No i inwestycja w kapitał ludzki. Ponad 71 mld zł trafiło już do polskich rodzin w ramach tej edycji programu ˝Rodzina 500+˝ i to są środki, które trafiają bezpośrednio do rodzin. Teraz, po rozszerzeniu programu ˝Rodzina 500+˝, w tym roku dodatkowo wpłynie 10 mld zł, czyli łączny koszt programu w 2019 r. to będzie 31 mld zł, w 2020 r. - 41 mld zł. Dzięki temu, że mamy bardzo dobrą sytuację gospodarczą - kwestie związane z uszczelnieniem systemów podatkowych - mamy szansę realizować ten program, aby inni mogli z niego skorzystać.

    I teraz to, o co pan zapytał, jeśli chodzi o realizację. Możemy dzisiaj już powiedzieć, że w tej chwili, na ten moment drogą elektroniczną wpłynęło 1320 tys. wniosków z ˝Programu 500+˝, do tego moglibyśmy jeszcze doliczyć ponad 685 tys. wniosków z programu ˝Dobry start˝, czyli wyprawka szkolna, czyli łącznie wpłynęło ponad 2 mln wniosków od 1 lipca. W tak krótkim okresie to jest znakomity wynik (Dzwonek) i z tego się bardzo cieszymy. Dziękuję.

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Urszula Rusecka:

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Bardzo dziękujemy za te dane, zwłaszcza ta ostatnia informacja - 2 mln wniosków w ciągu 2 dni to jest naprawdę imponujące, jakim powodzeniem i zainteresowaniem cieszy się ten program i jak jest atrakcyjny. Jest to na pewno przełomowy, historyczny program, którego dotąd w naszym kraju nie było.

    Jednak program funkcjonuje już ponad 3 lata. Na pewno macie państwo już dane w ministerstwie... Kiedy program był wprowadzany, jedną z obaw opozycji było to, że te środki będą marnotrawione, że nie będą wydatkowane zgodnie z ideą. Chciałabym uzyskać informacje, jak to wygląda w statystykach. Ile jest takich rodzin, jak samorządy to monitorują i czy te przewidywania opozycji się sprawdziły? Dziękuję.

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zanim odpowiem na to pytanie, jeszcze dokończę pierwszą myśl, bo pan poseł o to zapytał, jeśli chodzi o tempo wypłaty świadczeń. Sądzę, że warto też o tym powiedzieć. Myślę, że wszyscy byliśmy zaskoczeni tym, że pierwsze wypłaty z programu 500+ już nastąpiły w nocy. Samorządy, że tak powiem, też w jakiś sposób trochę rywalizowały między sobą o to, kto będzie pierwszy, jeśli chodzi o wypłatę świadczeń, i pierwszego przelewu dokonano o 2 w nocy. 2 godziny po uruchomieniu programu w jednej z gmin w województwie dolnośląskim już to zostało wypłacone. W tej chwili mamy informację, że już ponad 100 tys. powiadomień poszło do rodzin o tym, że świadczenie zostało przyznane. I sukcesywnie te środki są przekazywane. Środki są na kontach w poszczególnych gminach, wojewodowie przekazują je w transzach, tak że nie ma żadnego zagrożenia. W ustawie jest zapis, że w ciągu 3 miesięcy wypłata środków może nastąpić, czyli że jeżeli ktoś składa wniosek w lipcu, w sierpniu, we wrześniu, to wypłaty tych świadczeń są dokonywane od 1 lipca, a więc nie ma tutaj zagrożenia, jeśli chodzi o wypłatę tych środków. Ale oczywiście jeżeli ktoś złoży wniosek wcześniej, to ma szansę na wypłatę tych świadczeń wcześniej. I na pewno ci, którzy składają wnioski w lipcu, w większości będą mieli te świadczenia wypłacone w lipcu. Tak że to jest też, jak myślę, ważny element, jeśli chodzi o realizację programu. I z tego się cieszymy. Z tego miejsca trzeba też bardzo gorąco podziękować samorządom, które są realizatorami tego programu, bo sprawność ich działania, wypłaty świadczeń świadczy o tym, że bardzo poważnie podeszły one do tych zadań. Również chodzi o instytucje, które obsługują to choćby elektronicznie, czyli wszystkie instytucje bankowe, program naszego ministerstwa ˝[email protected]˝ czy program elektroniczny ZUS-owski.

    Jeśli chodzi o pytanie pani poseł, to oczywiście te prognozy absolutnie się nie potwierdziły. Dzisiaj z tych danych wynika, że mamy 0,04% rodzin, świadczeń, które są wypłacane w drodze rzeczowej. To jest taki przypadek, że gmina sprawdziła sytuację danej rodziny i okazało się, że te środki mogły być przeznaczone nie na taki cel, na jaki powinny. 0,04% to jest miesięcznie około 1300 świadczeń wypłacanych w formie rzeczowej. A więc absolutnie te dane nie potwierdzają, że środki będą marnotrawione, wręcz przeciwnie, rodziny bardzo dobrze realizują program, wiedzą, na co te środki przeznaczać. Te środki idą na dodatkową edukację, na wsparcie materialne, ale też idą - teraz mamy okres wakacji - choćby na wyjazdy wakacyjne czy w okresie zimowym na wyjazdy na ferie. Tak że tutaj absolutnie to jest w tej chwili jak najbardziej dla nas zadowalające, że kwestia przeznaczenia wypłaconych środków leży w gestii rodziny i rodziny dobrze sobie radzą (Dzwonek) z realizacją tego programu. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.