Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Posłowie Anna Czech, Marek Polak, Józefa Hrynkiewicz i Ewa Filipiak - Zapytanie z dnia 04 lipca 2019 roku.

Pytanie w sprawie procedury umieszczania leków na liście leków refundowanych

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
1680 wyświetleń
0

Stenogram

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Anna Czech:

    Dziękuję.

    Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W praktyce kierowania placówką ochrony zdrowia, a także podczas bieżącej pracy parlamentarnej zarówno własnej, jak i koleżanek oraz kolegów spotykamy chorych wymagających leczenia określonymi lekami, których nie stać na ich zastosowanie, nawet przy wsparciu bliskich. Zwracam się do pana ministra z zapytaniem o procedurę wprowadzania leków na listę leków refundowanych w przypadku dwóch grup pacjentów.

    Gdy chodzi o pacjentki z rakiem piersi, dobór terapii dla konkretnej osoby związany jest z podtypem nowotworu piersi, na jaki zapadła. W przypadku grupy chorych ze zdiagnozowanym zaawansowanym hormonozależnym rakiem piersi (HER2-) najnowsze badania wskazują na dużą wartość, jaką mają nowe leki, które są aktualnie niedostępne dla naszych polskich pacjentek ze względu na brak refundacji. Mówię o zarejestrowanych i refundowanych w innych krajach terapiach, które dają możliwość znacznego wydłużenia życia. Chodzi tutaj o inhibitory CDK 4/6. Dla tej grupy pacjentów, o której mówię, Europejska Agencja Leków dopuściła do zastosowania trzy terapie. W Polsce żadna z nich nie jest refundowana. W listopadzie zarejestrowano Palocyklib, a w sierpniu 2017 r. Rybocyklib, które są znacznie bardziej skuteczne niż standardowa chemia lub hormonoterapia. Właściwie to należy uznać, że dołączenie tych inhibitorów CDK 4/6 stanowi przełom w leczeniu pacjentów.

    Doceniając starania ministerstwa w zakresie kompleksowego leczenia raka piersi i wprowadzenia tego rozporządzenia, zwracam się z pytaniem, czy w trakcie leczenia będzie możliwa szansa na udostępnienie tych innowacyjnych leków. Leki te powodują istotne wydłużenie życia, a pacjentki bardzo chętnie wracają do aktywności zawodowej i społecznej.

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski:

    Dziękuję za pytania.

    Szanowna Pani Poseł! Szanowny Panie Marszałku! Jeśli chodzi o te dwie grupy pacjentek, to w leczeniu raka piersi stosujemy aktualnie dziewięć leków, w tym trzy o międzynarodowych nazwach. To jest Lapatynib, Pertuzumab oraz Trastuzumab. Trzeba podkreślić, że trastuzumab ma dwie drogi podania: dożylną i podskórną. W przypadku drogi dożylnej skończyła się wyłączność i w ubiegłym roku, od 1 lipca został wprowadzony pierwszy lek biopodobny. Aktualnie od 1 lipca br. refundacją zostały objęte dwa kolejne leki, jeżeli chodzi o Trastuzumab dożylny, a jeszcze jeden czeka na objęcie refundacją, która najprawdopodobniej nastąpi od 1 września. W związku z tym jest w tym zakresie pełna dostępność.

    Od 1 lica również oryginalny lek dożylny nie został uzgodniony i został wycofany z listy leków refundowanych. Rozmawialiśmy z producentem. Stwierdził, że w związku z tym, że jest pełna dostępność leków biopodobnych, wycofuje swój produkt z refundacji, żeby nie konkurować z lekami biopodobnymi. Taka jest polityka lekowa firm oryginalnych, bardzo istotnych, która skupia się głównie na lekach, na oferowaniu pacjentom najnowocześniejszych terapii. W momencie, kiedy już są dostępne w pełnym zakresie leki biopodobne, to z tych rynków się wycofują.

    Jeśli chodzi o pacjentki z HER ujemnym, to aktualnie są leki: lek Palbociclib w dwóch wskazaniach w pierwszej i drugiej linii leczenia oraz lek Kisqali w pierwszej linii leczenia. Były przeprowadzone negocjacje z Komisją Ekonomiczną, które zostały zakończone. Obydwa leki dostały negatywną ocenę Komisji Ekonomicznej. Dostały również negatywną ocenę prezesa agencji oceny technologii medycznej. Jednocześnie ostatnio pojawiły się doniesienia, że przedłużają życie i wydłuża czas progresji.

    Od 1 lipca znacząco spadła cena głównego leku przyjmowanego przez pacjentki z rakiem piersi dodatnim. W związku z tym nastąpiły pewne oszczędności, które umożliwiają negocjowanie bardzo szerokiego wskazania w przypadku pacjentek z HER ujemnym. Staramy się rozmawiać na temat wszystkich opcji terapeutycznych dostępnych w danym momencie, jeżeli chodzi o różne etapy leczenia, zawsze to robimy w przypadku negocjacji, rozmawiać o całej dostępnej palecie możliwości. W związku z tym będziemy rozmawiali również na temat trastuzumab emtansine (Kadcyla) oraz poszerzonym wskazaniu przedoperacyjnym leku Perjeta. Czekamy, za pół roku będą kolejne dwa wskazania. Chodzi o lek Abemaciclib oraz poszerzone wskazania leku Kisqali. Mam nadzieję, że od 1 września przynajmniej część leków będzie refundowanych w tym wskazaniu z powodu oszczędności, które nastąpiły, a muszę powiedzieć, że te oszczędności są duże, ok. 80 mln rocznie. W większości przypadków mogą sfinansować dodatkowe terapie.

    Jeśli chodzi o gastroenterologię i chorobę Leśniowskiego-Crohna, prowadzonych jest wiele prac na temat poszerzenia wskazań i wydłużenia czasu terapii. W znaczącej ilości są to leki, które mają już odpowiedniki, tj. leki biopodobne, czyli Adalimumab i Infliksymab. W przypadku całej grupy leków wydatki zostały zmniejszone. W związku z tym można myśleć o kolejnych lekach innowacyjnych, lekach biologicznych. Aktualnie negocjowane są dwa leki: Wedolizumab i Ustekinumab. W przypadku jednego z nich zostały zakończone negocjacje z Komisją Ekonomiczną, została podjęta uchwała. Ponieważ cena była bardzo wysoka w stosunku do oceny prezesa agencji oceny technologii medycznej, została podjęta decyzja negatywna. Wnioskodawca zawiesił postepowanie. W przypadku drugiego leku jest to już na ukończeniu, negocjacje cenowe idą w bardzo dobrym kierunku. Jak powiedziałem wcześniej, zawsze negocjujemy razem ze wszystkimi. Najprawdopodobniej teraz, w lipcu, będziemy rozmawiali na temat tych dwóch dostępnych opcji terapeutycznych w obydwoma wnioskodawcami. (Dzwonek) Mam nadzieję, że co najmniej jeden z tych leków pojawi się na liście leków refundowanych od 1 lipca. Dziękuję bardzo.

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Anna Czech:

    Dziękuję bardzo za odpowiedź, panie ministrze. Wierzę w to, że pana praca i skuteczność przyczynią się do tego, że te nowe terapie będą dla pacjentek jak najszybciej dostępne.

    Uszczegóławiając jeszcze problemy pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna, chciałabym powiedzieć, że to głównie ludzie młodzi, którym przebieg choroby uniemożliwia normalne funkcjonowanie, naukę, spełnianie marzeń. Ale może też zachorować osoba w innym wieku. Mówimy tutaj o tych chorobach, o tych terapiach. Większość pacjentów odpowiada na terapie, które są dostępne. Jednak ta grupa, nie tak wielka, nie odpowiada na te terapie. One są dostępne tylko przez 12 miesięcy bądź 24 miesiące. Dopiero w przypadku znacznego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenci mogą wrócić do leczenia, ale wtedy są uodpornieni na tę terapię. Dlatego jest potrzeba dotycząca tych leków biologicznych, bodaj dwóch. (Dzwonek) Mam nadzieję, że pan minister doprowadzi również do tego, że te leki będą dostępne. Dziękuję bardzo.

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski:

    Jak już powiedziałem, te dwa leki będą negocjowane teraz, w okresie wakacyjnym. Zakresy wskazań poszczególnych terapii są aktualnie konsultowane z konsultantami i odpowiednimi instytucjami, czyli z agencją oceny technologii medycznych. Mam nadzieję, że wydłużenie czasu terapii będzie możliwe. Nie dalej jak wczoraj spotkałem się z pacjentami z tej grupy, którzy wnioskowali o te leki. Faktycznie jest już duża dostępność. Te leki bardzo istotnie przyczyniają się do polepszenia sytuacji pacjentów, do lepszej pracy tych pacjentów. W związku z tym nie tylko wydajemy na koszty leków, ale również zmniejszamy koszty absencji, koszty po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tak że tym bardziej warto to finansować. Tak jak powiedziałem, myślę, że jesteśmy blisko pacjentów, którzy kwalifikowaliby się do tego. Jest ok. 400, tak że to jest minimalna grupa osób. Myślę, że uda nam się to wynegocjować.

    Muszę powiedzieć, że negocjacje z firmami przebiegają ciężko, ale w bardzo dobrej atmosferze. I co kolejne obwieszczenia rozszerzamy wskazania w tym okresie, w szczególności olbrzymie poszerzenie wskazań daliśmy na całą hematoonkologię. Praktycznie wszystkie leki, o które wnioskowali lekarze, to, czego brakowało w Polsce, w pełnym zakresie poszerzyliśmy. Tak że mam nadzieję, że teraz we wrześniu będzie kilka kolejnych grup w całości przeanalizowanych, jak również będzie dostępność dla tych pacjentów, a także chodzi m.in. o chorobę Leśniowskiego-Crohna i chorobę wrzodziejącego zapalenia jelita w tym zakresie, tak jak pani mówi. Widzimy, że pacjenci, część z nich się uodporniła i potrzebuje kolejnej linii leczenia, i teraz właśnie jest na to moment dzięki oszczędnościom, które zostały poczynione w ostatnim okresie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.