Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Posłowie Andrzej Szlachta i Krystyna Wróblewska - Zapytanie z dnia 04 lipca 2019 roku.

Pytanie w sprawie dostępu pacjentów do pozytonowej tomografii emisyjnej PET w polskich szpitalach

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
1214 wyświetleń
0

Stenogram

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Andrzej Szlachta:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W 2003 r. w Centrum Onkologii w Bydgoszczy powstał pierwszy w Polsce ośrodek pozytonowej tomografii emisyjnej, w skrócie PET. Tomografia pozytonowa stanowi wyspecjalizowany system, który pozwala na wczesną ocenę zaburzeń biochemicznych w obrębie zmienionego chorobowo narządu z dokładną lokalizacją zmian chorobowych.

    W 2006 r. pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości opracował ˝Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych˝, który przewidywał powstanie w Polsce kilku ośrodków PET. W okresie ostatnich lat liczba tych ośrodków bardzo wzrosła. Z szacunków niezależnych ekspertów europejskich wynika, że zapotrzebowanie w Polsce na badania PET wynosi 70 330 badań rocznie i docelowo szacuje się, że powinno powstać 28 ośrodków diagnostycznych.

    Panie Ministrze! Ile funkcjonuje obecnie w Polsce takich ośrodków z wykorzystaniem urządzeń typu PET? Wiem, że te ośrodki pokrywają całą mapę Polski, są we wszystkich województwach. Ale w których województwach znajduje się najwięcej ośrodków PET? Jakie jest kryterium kontraktowania usług na urządzenia PET znajdujące się w jednostkach zdrowia?

    I takie pytanie związane już może z moim regionem, ze stolicą województwa podkarpackiego, w której nie ma ośrodka PET. Chciałem zapytać: W których miastach wojewódzkich w Polsce nie ma jeszcze ośrodków pozytonowej tomografii emisyjnej?

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski:

    Szanowny Panie Pośle! Szanowny Panie Przewodniczący! Jeśli chodzi o diagnostykę PET, to jest to jedna z bardzo istotnych, bardzo szybko rozwijających się technologii diagnozowania pacjentów, najbardziej czuła technologia i najbardziej nowa. Tak jak pan poseł powiedział, jest dostępna dopiero od kilkunastu lat. Początkowe wskazania, które były wtedy planowane na pierwszy okres kilkanaście lat temu, mówiły o kilku ośrodkach w kraju, 4-6 ośrodkach w kraju, mówiły, że to wystarczy. Na dzień dzisiejszy mamy zabezpieczenie w pełnym zakresie we wszystkich województwach, czyli również w województwie podkarpackim, w Brzozowie. Jest 26 takich urządzeń, dostępność jest dobra.

    Jeśli chodzi o kontraktowanie, o 12, tj. świadczenia odrębnie kontraktowane, to z tego jest 12 umów w systemie podstawowego systemu zabezpieczenia szpitalnego oraz 12 umów odrębnych w ramach świadczeń odrębnie kontraktowanych. Tak jak powiedziałem, w każdym województwie jest taki PET. Pierwsze województwo, w którym to powstało, to województwo kujawsko-pomorskie, które ma dwa takie urządzenia, a trzy są w województwach: małopolskim, mazowieckim i śląskim.

    Trzeba zwrócić uwagę, że koszt wybudowania PET-a jest bardzo wysoki i na koszt tego badania bardzo istotnie wpływa ilość wykonywanych świadczeń, w związku z czym nie ma uzasadnienia, żeby kupować wiele PET-ów i niewielką ilość świadczeń w danym podmiocie. Najbardziej ekonomicznie jest wtedy, jak dane urządzenie jest wykorzystywane przez 12 godzin dziennie.

    W związku z tym koszty realne, rzeczywiste, dla podmiotu, który realizuje te świadczenia, są najniższe i koszty systemu ochrony zdrowia są najniższe. Oczywiście najważniejsze jest uwzględnienie dostępności, tego, co jest widoczne w całym systemie ochrony zdrowia - z wyłączeniem świadczeń wysoko specjalistycznych, które są realizowane w konkretnych ośrodkach i nie muszą być związane z danym regionem czy z danym województwem, i jest to uzasadnione pod kątem doświadczenia personelu - a więc większość świadczeń musi być rozlokowana regionalnie. Od tego jest mapa potrzeb zdrowotnych. Takim świadczeniem jest pozytonowa tomografia emisyjna, w związku z tym w każdym województwie powinny być te świadczenia i co najmniej jeden taki ośrodek bądź dwa. Oczywiście świadczenie to jest w szczególności wykorzystywane do diagnostyki związanej z chorobami onkologicznymi. Dlatego, żeby była kompleksowa opieka, te ośrodki PET są zlokalizowanie przy największych ośrodkach onkologicznych i są wykorzystywane, żeby ustalić sposób dalszego postępowania, taki jaki jest.

    Mamy bardzo zróżnicowaną liczbę takich świadczeń w przeliczeniu na 100 tys. ubezpieczonych. Najmniejsza liczba takich świadczeń wykonywanych jest w województwie lubuskim, podkarpackie też jest poniżej średniej, podczas gdy najwięcej jest ich w województwie świętokrzyskim - dużo świadczeń jest tu wykonywanych na rzecz osób spoza województwa - oraz dolnośląskim i łódzkim. Takie są dane. Mamy właściwie białe plamy. Z tego, co wiem, planowane jest jeszcze uruchomienie jednego takiego ośrodka w Rzeszowie, w rzeszowskim dużym ośrodku onkologicznym. Właściwie praktyczne zabezpieczenie w PET-y w kraju jest właściwe. Dziękuję bardzo.

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Krystyna Wróblewska:

    Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Samorząd województwa podkarpackiego wspierany przez wojewodę podkarpackiego czyni starania, aby w Rzeszowie, w stolicy województwa, zainstalowano w Szpitalu Klinicznym nr 1 urządzenie typu PET. Dyrekcja szpitala przygotowała na własny koszt specjalne pomieszczenia, żeby PET mógł być zainstalowany, Sejmik Województwa Podkarpackiego przeznaczył 2 mln zł na zakup tego urządzenia. I, panie ministrze, mam takie pytanie, dopytanie: Czy Ministerstwo Zdrowia może udzielić wsparcia finansowego na ten cel w Rzeszowie? Uniwersytet Rzeszowski - chcę nadmienić, że młody uniwersytet - kształci na kierunku lekarskim młodych lekarzy, a powstanie w Rzeszowie ośrodka pozytonowej tomografii emisyjnej w Szpitalu Klinicznym nr 1 wzbogaciłoby infrastrukturę dydaktyczną Uniwersytetu Rzeszowskiego (Dzwonek) i pomogłoby kształcić w tym celu studentów. Dziękuję bardzo.

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski:

    Marszałek województwa z tego, co wiem, jak pani powiedziała, zabezpieczył środki, ich część, ze środków unijnych, z regionalnego programu operacyjnego. Nie wiem, jak wyglądała dalej sytuacja, wiem, że w rozmowach z Narodowym Funduszem Zdrowia doszło do uzgodnienia, że kolejny ośrodek w województwie podkarpackim jest możliwy do uruchomienia. A jeśli chodzi o dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia, to nie wiem, czy taki wniosek jest, czy jest to możliwe, ponieważ nie wiem, jak wygląda sytuacja finansowa w kwestii konkretnego wskazania takich podmiotów. Tak że nie mogę udzielić odpowiedzi w tym zakresie. Dziękuję bardzo.

22. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Krystyna Wróblewska:

    Proszę, żeby to na piśmie było.

    Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski: Dobrze. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.