Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Bartłomiej Wróblewski - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2019 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
243 wyświetleń
0

Stenogram

4. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3137 i 3457).

Poseł Bartłomiej Wróblewski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość nasze stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

    Zgadzamy się oczywiście z celem, który, jak czytamy w uzasadnieniu, przyświecał Radzie Ministrów przy przygotowaniu projektu. Jest nim przemodelowanie kształtu procesu cywilnego celem poprawy systemu zarządzania sprawą z jednoczesnymi rozwiązaniami systemowymi zabezpieczającymi prawa stron oraz poprawy warunków dla osób partycypujących w procesie.

    Te słowa mogą się wydawać wielu osobom abstrakcyjne, ale chodzi o rzeczy bardzo konkretne. Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym i ma doprowadzić do poprawy tych aspektów funkcjonowania sądów, które Polacy najczęściej krytykowali, a więc ograniczyć przewlekłość postępowań oraz orzekanie na podstawie niewystarczającego materiału dowodowego, zwiększyć terminowość rozpraw, poprawić organizację sądów oraz zapewnić bardziej ludzkie traktowanie obywateli w sądach. Są to zamierzenia rządu i przedstawionego projektu, ale są to też formułowane od niemal 20 lat postulaty Prawa i Sprawiedliwości, potwierdzone nie tylko badaniami opinii publicznej, ale także codziennym doświadczeniem w zakresie tysięcy spotkań z Polakami oraz porad prawnych udzielonych w biurach parlamentarzystów i radnych naszej formacji.

    W tym projekcie jest bardzo wiele rozwiązań, które wpłyną na usprawnienie i przyspieszenie postępowań, uelastycznią proces cywilny. Słusznie kładziemy większy nacisk na ugodowe rozstrzygnięcie sporu, wydawanie w miarę możliwości wyroku już po pierwszej rozprawie, zwoływanie rozpraw dzień po dniu, zapobieganie i zwalczanie obstrukcji procesowej oraz ograniczanie formalizmu, np. przy ogłaszaniu wyroków. Cenne jest także to, że wzmacniamy prawa stron słabszych, np. przez zwolnienie od opłat sądowych osób niezamożnych oraz pracowników dochodzących swoich praw wobec pracodawców.

    Podsumowując, projekt po pracach komisji oceniamy bardzo pozytywnie. Jednocześnie zgłaszam osiem poprawek, głównie o charakterze uzupełniającym i klaryfikującym.

    Bardzo proszę.

    Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska:

    Dziękuję bardzo.

    Poseł Bartłomiej Wróblewski:

    Występując w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość, oświadczam, że klub popiera dalsze prace nad projektem ustawy. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.