Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Wojciech Buczak - Wystąpienie z dnia 17 lipca 2019 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
1236 wyświetleń
0

Stenogram

6. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3521 i 3601).

Poseł Sprawozdawca Wojciech Buczak:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej z druku nr 3601 dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3521.

    Sejm na 83. posiedzeniu w dniu 3 lipca br. na podstawie art. 39 ust. 2 regulaminu Sejmu skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Obrony Narodowej celem rozpatrzenia.

    Komisja po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 4 lipca br. wnosi o uchwalenie przez Wysoki Sejm załączonego projektu ustawy.

    Projekt ustawy dotyczy sformułowania przepisów umożliwiających efektywniejsze funkcjonowanie systemu pomocy udzielanej uczestnikom działań poza granicami państwa. Rozszerza on zakres przedmiotowy oraz zapewnia większą spójność pomiędzy istniejącymi przepisami regulującymi uprawnienia weteranów i weteranów poszkodowanych.

    Warto podkreślić, że zaproponowana nowelizacja w pewnym sensie nadrabia zaległości, jakie państwo ma wobec weteranów. Uwzględnia ona szereg postulatów zgłaszanych w latach 2016-2017 przez środowisko weteranów oraz eliminuje wątpliwości pojawiające się podczas procesu przyznawania statusu weterana lub weterana poszkodowanego.

    W projekcie ustawy zaproponowano m.in. zwiększenie progów dodatku dla weterana poszkodowanego, doceniając poświęcenie wiążące się z wykonywaniem służby z narażeniem zdrowia i życia podczas działań poza granicami państwa, przyznanie dodatku w wysokości 5% podstawy wymiaru dla weterana poszkodowanego, u którego stwierdzono od 1% do 9% uszczerbku na zdrowiu, rozszerzając tym samym uprawnienie do dodatku na wszystkich weteranów poszkodowanych. Dotychczas przepisy uprawniały jedynie osoby posiadające 10-procentowy lub wyższy uszczerbek na zdrowiu do otrzymywania tego dodatku.

    Wychodząc naprzeciw postulatom środowiska weteranów oraz uwzględniając możliwości ich sfinansowania, w celu zapewnienia poprawy sytuacji materialnej weteranów przyjęto zasadę, że im wyższy uszczerbek na zdrowiu, tym większy wzrost wysokości dodatku dla weterana poszkodowanego. W poszczególnych przedziałach wysokość dodatku będzie wynosić od 5% podstawy wymiaru - właśnie przy uszczerbku na zdrowiu wynoszącym od 1% do 9% - aż do 130% podstawy wymiaru, jeżeli ten uszczerbek wynosi powyżej 90%.

    Ponadto proponuje się szereg innych świadczeń i uprawnień. Wprowadzono m.in. ograniczenie wysokości opłaty za pobyt w domu weterana dla weterana poszkodowanego, rozszerzono na wszystkich weteranów poszkodowanych uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Ustawa wprowadza również bezpłatne korzystanie z hal sportowych, siłowni czy pływalni będących w zasobach jednostek samorządu terytorialnego. Przewiduje się też, że wraz z weteranem poszkodowanym w turnusach będzie mógł bezpłatnie uczestniczyć jego pełnoletni najbliższy członek rodziny. Koszty takiego pobytu pokryje oczywiście budżet państwa.

    Co też istotne, projekt ustawy nie wzbudzał kontrowersji. W trakcie dyskusji nad tym projektem nie pojawiły się poważniejsze uwagi. Myślę, że bardzo pozytywnie świadczy to o pracy aktualnego rządu i parlamentu.

    W imieniu Komisji Obrony Narodowej wnoszę do Wysokiej Izby o uchwalenie projektu ustawy. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.4
Pozycja w rankingu:
160
Liczba głosów: 35
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.