Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Bartosz Józwiak - Wystąpienie z dnia 17 lipca 2019 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
469 wyświetleń
0

Stenogram

15. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3604 i 3643).

Poseł Bartosz Józwiak:

    Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Projekt ustawy, nad którą się pochylamy, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, generalnie wszystkich służb mundurowych, jest rzeczywiście projektem, który wychodzi naprzeciw ustaleniom, jakie zostały podjęte w czasie wspólnych spotkań i konsultacji przedstawicieli ministerstwa wraz z byłym już ministrem administracji i spraw wewnętrznych panem Joachimem Brudzińskim i Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, które były wynikiem prowadzonego przez te służby protestu.

    Jak wiemy, ustawa nie przewiduje możliwości strajku służb mundurowych, więc była to pewna forma protestu, w wyniku której udało się zorganizować te spotkania. Należy tu podziękować obu stronom za wolę rozmowy, bo przecież gdyby którakolwiek ze stron nie chciała rozmawiać, to te rozmowy nie doszłyby do skutku i dzisiaj nie mielibyśmy tej niezwykle potrzebnej ustawy. W zasadzie to jest element, który wypełnia przynajmniej część zobowiązań, jakie zostały zawarte. Jak wynika z tego, co usłyszeliśmy na posiedzeniu komisji, inne elementy, które nie zostały jeszcze w pełni uwzględnione, będą realizowane w toku dalszych prac, co wynika z harmonogramu czasowego i możliwości ich realizacji. Natomiast rzeczywiście są przynajmniej dwa elementy, które są problematyczne, i o nich postaram się powiedzieć.

    Ważne w tej ustawie jest również to, że obejmuje ona wszystkie służby mundurowe, bo negocjacje były prowadzone z częścią służb mundurowych, natomiast zostało dołączone chociażby wojsko, co stanowi plus, bo wiele elementów dotychczas funkcjonujących, po pierwsze, było dość krzywdzących dla pracowników służb mundurowych czy dla tych, którzy w tych służbach mundurowych służą, ale również stwarzało problemy z naborem nowych ludzi do tych służb, ponieważ rynek pracy staje się coraz bardziej wymagający i pewne rozwiązania były takimi hamulcowymi w stosunku do możliwości konkurowania na tym rynku pracy.

    Rzeczywiście to bardzo dobrze, że likwidujemy wymagany wiek 55 lat. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt, bo skala tej nowelizacji będzie widoczna dopiero za parę lat, ale miejmy nadzieję, że służba w Policji i warunki służby zarówno w Policji, jak i w innych służbach mundurowych będą na tyle atrakcyjne, że nie spotkamy się z lawiną wcześniejszych odejść. Utrzymujemy wymóg 25 lat pracy. Ważne jest również to, że w jakiś sposób regulujemy sprawę nadgodzin, które w zasadzie dotychczas nie mogły być w żaden sposób zastąpione finansową rekompensatą, a był problem z odbieraniem tych wolnych dni w okresach rozliczeniowych.

    Co jest ważne? Pewnym problemem jest to, że inny był postulat dotyczący rozliczania. Rząd proponuje rozliczanie półroczne, służby mundurowe czy związki postulowały rozliczanie kwartalne. Może będzie zgoda rządu na to, żeby przyjąć niektóre z poprawek, które by tę sprawę rozwiązały, ale jest jeszcze druga sprawa - sprawa Służby Celnej. Służba Celna praktycznie przewija się od początku tej kadencji. To jest taka służba mundurowa, która zawsze jest traktowana trochę per nogam, jakby służbą mundurową nie była. W tym przypadku niestety jest w tej nowelizacji zawarty dla tej służby pewien specjalny kazus, którego broni niestety, nie wiadomo dlaczego, Ministerstwo Finansów, a mianowicie dodatkowy warunek dotyczący udokumentowania co najmniej 5 lat pracy na tzw. stanowisku czy pełnienia tzw. funkcji policyjnej. Chodzi o to, że te osoby, działając na granicy państwa, pełniły funkcje o charakterze policyjnym, natomiast w momencie likwidacji granic niektóre z granic stały się granicami wewnętrznymi i nastąpiły pewne przesunięcia, a więc pojawiły się problemy bardzo dziwnej natury, np. takie, że ktoś ma 4,5 miesiąca i mu brakuje, a więc pojawia się kłopot. Ta ustawa niestety tego nie zmienia i wydaje się, że trzeba byłoby wprowadzić poprawkę, która by to eliminowała i jednocześnie zrównywała Służbę Celną ze wszystkimi innymi służbami mundurowymi.

    Takie poprawki będziemy zgłaszać i będziemy popierać. Wiem, że Klub Parlamentarny PSL - Koalicja Polska takie poprawki na pewno będzie zgłaszał, bo to są tylko i wyłącznie elementy dla państwa naprawdę minimalne kosztowo, a jednocześnie wyrównujące wszystkie szanse i umożliwiające równe traktowanie wszystkich służb.

    Oczywiście za ustawę dziękujemy i jak najbardziej będziemy ją popierać. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.7
Pozycja w rankingu:
49
Liczba głosów: 43
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.