Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 17 lipca 2019 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
326 wyświetleń
0

Stenogram

19. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (druki nr 3623 i 3647).

Poseł Piotr Król:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie druku nr 3623, czyli w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu określa zasady przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji w zakresie terminalu w Świnoujściu oraz jego inwestycji towarzyszących. Do celów ustawy należy m.in. usprawnienie procesu budowy inwestycji towarzyszących terminalowi, których realizacja pozwoli na efektywne funkcjonowanie czy zwiększenie wykorzystania terminalu LNG. Obecnie katalog inwestycji towarzyszących zawiera projekty realizowane przez operatora systemu przesyłowego gazowego spółkę OGP Gaz-System SA, Polskie LNG SA oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA.

    Należy zwrócić uwagę na fakt, że efektywny rozpływ gazu ziemnego pochodzącego z terminalu LNG zależy nie tylko od sieci przesyłowych, ale również od sieci dystrybucyjnych. To właśnie sieć dystrybucyjna stanowi element bezpośredniego połączenia pomiędzy odbiorcą końcowym gazu ziemnego a terminalem LNG. Proponowane do objęcia specustawą inwestycje przyczynią się do stworzenia funkcjonalnego systemu dystrybucyjnego gazowego, w pełni zintegrowanego z systemem przesyłowym. Należy również zaznaczyć, że przedmiotowe odcinki systemu dystrybucyjnego o parametrach wysokiego ciśnienia ze względu na swoją lokalizację oraz parametry techniczne stanowią uzupełnienie kluczowych korytarzy dostawy paliw gazowych w Polsce. Brak proponowanych ułatwień inwestycyjnych na poziomie ustawowym w odniesieniu do wymienionych gazociągów dystrybucyjnych wysokiego ciśnienia może doprowadzić do ograniczenia zakresu, zaniechania lub odłożenia w czasie decyzji w zakresie ich budowy. Brak któregokolwiek z tych gazociągów dystrybucyjnych z uwagi na ich znaczenie dla efektywnego rozpływu gazu ziemnego z terminalu LNG uniemożliwi maksymalizację wykorzystania jego zdolności. W konsekwencji nieprzyjęcie proponowanych w projekcie rozwiązań spowoduje ograniczenie możliwości osiągnięcia nadrzędnego celu specustawy.

    Proponowane rozwiązania są adekwatne i niezbędne do realizacji zamierzonych celów. Dotychczasowe procedowanie procesów inwestycyjnych jednoznacznie przesądza, że nie istnieją alternatywne rozwiązania pozwalające osiągnąć analogiczne efekty, w związku z czym przygotowane rozwiązania nie są nadmierne w zestawieniu z celem, który ma zostać osiągnięty.

    Projekt przewiduje, że realizacja proponowanych do objęcia specustawą inwestycji zostanie powierzona największemu w kraju operatorowi systemu dystrybucyjnego gazowego, zarządzającemu 95% sieci dystrybucyjnych na obszarze całego kraju, tj. spółce Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., oraz możliwość skorzystania z tych uprawnień odbiorcom paliw gazowych będących wytwórcami energii elektrycznej i ciepła...

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość zamierza poprzeć ten projekt ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.2
Pozycja w rankingu:
232
Liczba głosów: 23
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.