Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Gabriela Masłowska, Teresa Glenc, Czesław Sobierajski, Artur Soboń - pytanie z 19 lipca 2019 r.

Posłowie Gabriela Masłowska, Teresa Glenc, Czesław Sobierajski, Artur Soboń - PiS w sprawie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących przepisów mówiących o wyodrębnianiu lokali mieszkalnych wybudowanych z udziałem środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, tj. art. 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i art. 15e ust. 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
564 wyświetleń
0

Stenogram

54. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Gabriela Masłowska:

    Panie Ministrze! Mieszkania budowane w latach 70. i później z udziałem środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w formie kredytu od pewnego czasu mogą być przedmiotem wyodrębnienia na własność. Mówi o tym ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, konkretnie art. 12, która wręcz stanowi o tym, na co będzie przeznaczona ta zwracana kwota części umorzonego kredytu, mianowicie że będzie to trafiało na Fundusz Dopłat.

    Z mojej wiedzy wynika, że część spółdzielców skorzystała z tych przepisów, oczywiście z pewnymi problemami, ponieważ za całą procedurę rozliczenia kredytu bank PKO BP po prostu żądał ogromnych kwot. Jednak pod naszym naciskiem w poprzednich kadencjach dwukrotnie te kwoty operacyjne pobierane przez bank, wynoszące czasem nawet do kilku tysięcy złotych od wniosku, były zmniejszone.

    Mało tego, znalazła się inna sugestia ze strony BGK, żeby nie składać wniosków pojedynczo, ażeby spółdzielnie występowały zbiorczo dla grup członków spółdzielni. Część z nich korzysta z takiej pomocy i dokonuje wyodrębnienia na własność lokali, które powstały przy udziale środków z kredytów z KFM, dla grup członków spółdzielni.

    Tymczasem pojawia się nowy problem. Otóż jedna ze spółdzielni w Puławach w odpowiedzi na wniosek osoby zainteresowanej wyodrębnieniem lokalu przekazuje taką oto - aktualną, z czerwca tego roku - odpowiedź: Uprzejmie informujemy, że obowiązujące w zakresie nabycia własności zajmowanego przez panią lokalu są przepisy ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych, tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. - o tym wspominałam - konkretnie art. 12 (Dzwonek), oraz o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. W związku z rozbieżnością w brzmieniu powołanych przepisów istnieje ryzyko odmowy dokonania wyodrębnienia lokalu na własność przez sąd wieczystoksięgowy. Inaczej mówiąc - kończę - spółdzielnia mówi do osoby zainteresowanej: możemy zawrzeć akt notarialny, ale sąd nie założy księgi wieczystej. Dziękuję.

54. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń:

    Pani Marszałek! Pani Poseł! Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 11 października 2011 r., wprowadziła możliwość wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego towarzystwom budownictwa społecznego i spółdzielniom mieszkaniowym na podstawie wniosków złożonych do 30 września 2009 r. Jednocześnie ta ustawa uchyliła ust. 2 w art. 121 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w którym zawarty był zakaz wyodrębniania na własność lokali spółdzielczych wybudowanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

    Wobec powyższego od dnia 11 października 2011 r. nabycie własności lokalu wybudowanego z udziałem kredytu udzielonego przez BGK ze środków KFM przez członka posiadającego do tego lokalu prawo spółdzielcze lokatorskie odbywa się na zasadach ogólnych określonych, jak pani poseł powiedziała, w art. 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. O możliwości podjęcia działań związanych ze sprzedażą mieszkań spółdzielczych wybudowanych ze środków KFM świadczy realizacja tej procedury przez spółdzielnie mieszkaniowe, które złożyły w BGK wnioski o ustalenie wysokości zadłużenia na wyodrębniony lokal mieszkalny. W sumie do BGK wpłynęło 1295 takich wniosków, z czego 1176 lokali wyodrębniono.

    Natomiast przepis art. 15e ust. 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego wprowadza zakaz przekształceń wyłącznie w odniesieniu do lokali mieszkalnych wybudowanych w ramach funkcjonującego od 2015 r. rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego, czyli w ramach tzw. finansowania zwrotnego. Tam tej możliwości wyodrębniania lokalu nie ma.

    (Poseł Gabriela Masłowska: To dotyczy tylko tej grupy?)

    Tak, tylko tej grupy. Dziękuję.

54. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Teresa Glenc:

    Panie Ministrze! Proszę potwierdzić lub zaprzeczyć: Czy ta rozbieżność przepisów w jakiś sposób zostanie usunięta? Czy po zawarciu aktu notarialnego i wyodrębnieniu lokalu mieszkaniowego finansowanego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego wydział ksiąg wieczystych może odmówić wpisu prawa własności takiego lokalu do księgi wieczystej? Czy może to dotyczy tylko pewnej grupy osób? Poproszę o precyzyjną odpowiedź.

54. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń:

    Zawsze można się tym przepisom przyjrzeć i jeszcze je przeanalizować, tylko naszym zdaniem tu nie ma nieczytelności czy jakiejś niespójności, bo różne tryby dotyczą różnych źródeł finansowania. W związku z tym mamy jasną sytuację: jeśli mamy źródło finansowania zwrotnego, to wtedy według tych nowych przepisów nie ma możliwości wyodrębnienia lokalu, natomiast we wcześniejszych sytuacjach jest taka możliwość.

    (Wypowiedź poza mikrofonem)

    To jest 2015 r., tylko dokładnie... To, pani poseł, powiem dokładnie, od którego dnia w 2015 r.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.