Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Bożena Borys-Szopa - Wystąpienie z dnia 19 lipca 2019 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
330 wyświetleń
0

Stenogram

29. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożena Borys-Szopa:

    Dziękuję bardzo, panie marszałku.

    Chciałam właściwie zabrać głos na samym końcu, ale mam nadzieję, że może moim wystąpieniem spowoduję, że przynajmniej niektórzy z państwa zastanowią się nad kolejnymi pytaniami. Myślę, że mogę stwierdzić, że z pokorą wysłuchałam do tej pory państwa wystąpień, choć nie było to łatwe. Wyobrażam sobie...

    (Głos z sali: Że Michałkiewicz kłamie.)

    ...co czuli w tym momencie opiekunowie i rodzice tych całkowicie niesamodzielnych osób. Ja się wczoraj, proszę państwa, z nimi spotkałam. Oni prosili... (Gwar na sali)

    Nie, nie po raz pierwszy się z nimi spotkałam. Ja jestem, proszę państwa, od miesiąca, a państwo doskonale wiecie, że wcześniejsza pani minister była pełna empatii i spotykała się ze wszystkimi środowiskami (Oklaski), że o panu ministrze Michałkiewiczu nie wspomnę.

    (Poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska: Widzieliśmy w Sejmie, widzieliśmy.)

    (Poseł Jakub Rutnicki: ...40 dni.)

    Po wczorajszym spotkaniu ze środowiskiem opiekunów i rodziców niepełnosprawnych dorosłych chciałam państwa prosić o to, żeby ograniczyć swoje wystąpienia, w ich imieniu prosić o to, żeby tym wystąpieniom nie nadawać charakteru politycznego. Widocznie się nie da.

    Chciałam, proszę państwa...

    (Poseł Elżbieta Radziszewska: Znów sobie wybraliście środowisko kilku osób?)

    Chciałam, proszę państwa, przypomnieć (Gwar na sali, dzwonek) 2015 r. Na wsparcie osób niepełnosprawnych państwo wydaliście 15 400 mln.

    (Głos z sali: Co wy robicie w tej sprawie?)

    W 2018 r. to już jest 19 400 mln zł.

    (Głos z sali: Racja.)

    To, proszę państwa, 4 mld więcej (Oklaski), na które co roku czekały osoby niepełnosprawne.

    Jakie były realia w 2015 r.? Niespełna 740 zł brutto renty socjalnej dla osoby niepełnosprawnej niezdolnej do pracy. To były państwa oferty dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy. 153 zł, proszę państwa, 153 zł...

    (Poseł Magdalena Kochan: A ile teraz? 180?)

    ...zasiłku pielęgnacyjnego, którego wysokości nie zmienialiście od lat...

    (Głos z sali: 12 lat, 12 lat.)

    ...oraz specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, oba na tym samym poziomie od chwili wprowadzenia, tj. 709 zł.

    Natychmiast po zaprzysiężeniu rząd Zjednoczonej Prawicy podjął pierwszą z wielu decyzji na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych. Dotyczyła ona tej pomocy, która była najważniejsza, pomocy dzieciom niepełnosprawnym.

    (Poseł Elżbieta Radziszewska: Pani nie czyta z kartki, tylko odpowie na pytania.)

    Pani nie będzie mi mówiła, o czym ja mam mówić, bo mam 15 minut i mam prawo... (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo.)

    ...powiedzieć to, co chcę.

    11 lutego...

    (Poseł Elżbieta Radziszewska: Pani minister, na pytania.)

    (Głos z sali: Na pytania.)

    ...2016 r. (Gwar na sali, dzwonek) Sejm przyjął ustawę o wprowadzeniu 500+ na drugie dziecko z powiększonym kryterium dochodowym dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Od 1 lipca tego roku poszerzyliśmy tę grupę z 220 do 300 tys. Od 1 lipca tego roku wszystkie rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi... (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo.)

    ...do 18. roku życia są objęte pomocą 500+. Do nich są skierowane te środki, te pieniądze również. W przeciwieństwie do państwa regularnie podnosimy świadczenia dla osób niepełnosprawnych i opiekunów. (Oklaski)

    Wsłuchujemy się w głosy tego środowiska. Jednym z postulatów tej grupy, przypominam, było zrównanie renty socjalnej do poziomu najniższej renty wypłacanej przez ZUS. Zrobiliśmy to. To był priorytet tej grupy i myśmy to zrealizowali. (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo.)

    (Poseł Elżbieta Radziszewska: Proszę odpowiedzieć, przestać czytać.)

    Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa z mocą od 1 czerwca podwyższająca rentę socjalną do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

    (Głos z sali: Niech pani odpowiada na pytania.)

    Od marca tego roku to już jest 1100 zł. Pierwszy raz od 12 lat podwyższyliśmy wysokość...

    (Poseł Elżbieta Radziszewska: Nie, trzeba z kartki przeczytać.)

    ...zasiłku pielęgnacyjnego. To jest zasiłek skierowany do ponad 911 tys. świadczeniobiorców. (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo.)

    W 2015 r. zasiłek wynosił 153 zł. Od listopada tego roku ten zasiłek będzie wynosił 215,84 zł. To jest podwyżka o 40%. (Oklaski)

    (Poseł Teresa Wargocka: Brawo.)

    Po raz pierwszy od wprowadzenia podnieśliśmy specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, każdy od razu o 20%. Do tego należy doliczyć 226 zł składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, opłacane również z budżetu państwa.

    (Poseł Magdalena Kochan: To nasze decyzje.)

    Wysokość innego zasiłku, innego świadczenia, tak ważnego dla rodziców niepełnosprawnych, świadczenia pielęgnacyjnego, powiązaliśmy ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Dobra sytuacja gospodarcza, niskie bezrobocie, wzrost średnich i najniższych wynagrodzeń pozwoliły nam na waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego. Powiem tylko, że w 2019 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1583 zł netto, tj. o 383 zł więcej niż w 2015 r. (Oklaski)

    (Poseł Magdalena Kochan: Bośmy powiązali z najniższą krajową.)

    Zohydzona przez państwa emerytura+ dotarła do wszystkich, tych, którzy mają renty socjalne, i tych, którzy mają emerytury. (Oklaski)

    I teraz na koniec. Ok. 0,5 mln dorosłych osób w Polsce w 100% zdanych jest na opiekę swoich najbliższych, nie może pracować. A pamiętamy, że praca zawodowa to nie tylko źródło dochodu, ale przede wszystkim godnościowa realizacja swoich marzeń.

    (Poseł Magdalena Kochan: Pełna zgoda.)

    To są osoby, dla których czynności dnia życia codziennego są najtrudniejszym wyzwaniem...

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Cytat z Piechoty.)

    (Poseł Elżbieta Radziszewska: Dlatego dzieci zostały w domach, a nie chodzą do szkoły, tak?)

    ...a przy zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych są zdane na swoich opiekunów. Pani poseł, to dzięki Prawu i Sprawiedliwości te osoby dzisiaj mają renty w wysokości 1100 zł i te renty będą co roku waloryzowane. Wy o tym nie pomyśleliście. (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo.)

    (Głos z sali: A my zostawiliśmy pieniądze.)

    Mówimy, pani poseł, o osobach niezdolnych do samodzielnej egzystencji, to są osoby, które nie przyjdą do Sejmu...

    (Głos z sali: Bo mają zakaz.)

    (Głos z sali: 80 zł zmiany.)

    ...nie pójdą do biura poselskiego i nie upomną się o swoje prawa.

    (Poseł Elżbieta Radziszewska: Dlatego robicie z nimi, co chcecie.)

    Wczoraj wysłuchałam opiekunów i rodziców tych osób. One nie biorą udziału w protestach, w milczeniu czekają w swoich domach, aż ktoś ich usłyszy.

    (Poseł Magdalena Kochan: Właśnie oni się upominają.)

    To właśnie o nich się upominamy. Wraz z nimi czekają najbliżsi, którzy na co dzień opiekują się nimi, i często matka czy ojciec od tych dorosłych dzieci nie usłyszeli dotychczas słowa ˝mama˝ czy ˝tata˝, bo ich dorosłe dziecko np. nie potrafi mówić.

    (Poseł Dorota Niedziela: O czym pani mówi?)

    Nie zapominajmy, że opiekunowie to bardzo często osoby starsze, które same potrzebują wsparcia.

    (Głos z sali: Dlaczego im nie pomagacie?)

    Właśnie im pomagamy, pani poseł. Właśnie im pomagamy. (Gwar na sali, dzwonek) Pokazałam, jaki stan mieliśmy w 2015 r., i pokazuję, co staramy się dla nich zrobić przez całe 4 lata. Zapewniam panią, że to, co zrobiliśmy, można przeczytać w każdym podręczniku. Trudno szukać podręcznika o tym, co państwo robiliście. (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo.)

    W ramach czysto ludzkiej solidarności chcemy - i mam nadzieję, że cała Wysoka Izba chce - pomóc osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Bez wątpienia wszyscy chcielibyśmy pomóc wszystkim niepełnosprawnym. Realia są bezwzględne...

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Jakie?)

    (Głos z sali: 8 lat waszych!)

    3 mld zł i 500 tys. osób, które leżą, niezdolne do samodzielnej egzystencji i od lat zapomniane, oczekują na naszą pomoc. To jest właśnie prawda, pani poseł.

    (Poseł Joanna Mucha: Na telewizję publiczną i na Rydzyka, na to was stać, a nie na osoby niepełnosprawne...)

    (Głos z sali: 8 lat!)

    Już, już? Myśli pani, że opiekunowie, którzy nas słuchają, chcą słuchać tego (Gwar na sali, dzwonek), co pani mówi?

    (Poseł Joanna Mucha: Tak.)

    Tak? Czy wolą słuchać tego, co ja mówię? (Oklaski)

    Marszałek:

    Pani poseł Mucha, proszę nie pokrzykiwać.

    (Głos z sali: Brawo.)

    Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożena Borys-Szopa:

    To są osoby, które nie mogą pracować, to są osoby, które szukają potwierdzenia własnej wartości i przydatności, i my chcemy im w tym pomóc. Chcemy zapewnić osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji dodatkowe środki służące do zaspokojenia ich życiowych potrzeb, gdyż na co dzień borykają się z wydatkami związanymi z pielęgnacją, rehabilitacją, z opieką medyczną. Świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł może chociaż trochę pozwoli im te wydatki zrealizować.

    Na koniec powiem tylko tyle: chciałabym, żebyście państwo wiedzieli, że rodzice i opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych na nas liczą. Mam nadzieję, że się nie zawiodą. Dziękuję bardzo. (Część posłów wstaje, długotrwałe oklaski)

    (Głos z sali: Brawo.)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.6
Pozycja w rankingu:
163
Liczba głosów: 17
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.