Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Jerzy Bielecki - Zapytanie z dnia 19 lipca 2019 roku.

Pytania w sprawach bieżących

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
658 wyświetleń
0

Stenogram

54. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Jerzy Bielecki:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Polska boryka się z problemem wykluczenia cyfrowego, który dotyczy wielu grup wiekowych. Objawia się to albo brakiem potrzeby posiadania dostępu do Internetu, albo niewystarczającymi kompetencjami cyfrowymi uczniów i nauczycieli, jednak rozwój kompetencji cyfrowych warunkuje powstanie i rozwój sektorów nowoczesnej gospodarki takich jak sztuczna inteligencja czy Internet rzeczy.

    Aby sytuację poprawić, potrzebujemy skoordynowanych działań na poziomie rządu. Jednocześnie w polskim krajobrazie społecznym istnieją tysiące różnych instytucji kultury, takich jak gminne ośrodki kultury, których potencjał edukacyjny pomimo wielu starań nie jest dalej w pełni wykorzystany. Jakie działania podejmuje Ministerstwo Cyfryzacji, aby tę sytuację zmienić? Dziękuję bardzo.

54. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Wanda Buk:

    Bardzo dziękuję.

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Pośle! Tak jak pan zauważył, w Polsce funkcjonuje ponad 2,5 tys. gminnych ośrodków kultury. Jest to oczywiście sieć rozproszona po całym naszym kraju i znajduje się w regionach, które są narażone na szczególne wykluczenie cyfrowe. Wykorzystanie potencjału gminnych ośrodków kultury, które z natury rzeczy są bardzo blisko związane z lokalnymi społecznościami, pozwoli skutecznie wdrażać założenia programu, lepiej dostosowując ofertę do konkretnych potrzeb występujących w danym miejscu.

    Wszyscy dobrze wiemy, ci z państwa, którzy funkcjonują albo mieli możliwość funkcjonowania w lokalnych społecznościach, niewielkich społecznościach, że tego typu ośrodki bardzo często są bardzo aktywne i stanowią jedno z głównych miejsc spotkań, zwłaszcza w mniejszych gminach, i równocześnie były one bardzo często pomijane przy dotychczasowych podobnych działaniach.

    Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło wykorzystać ten potencjał w ślad za zapowiedzią pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Przysusze w 2017 r., który wskazał na konieczność cyfryzacji. Postanowiliśmy przygotować program cyfryzacji gminnych ośrodków kultury. Program ten ogłosiliśmy w maju tego roku, ma on trzy filary. Pierwszy z nich to podłączenie wszystkich gminnych ośrodków kultury w Polsce do szerokopasmowego Internetu. Drugi to przeznaczenie 100 mln zł na cykl szkoleń z kompetencji cyfrowych. Trzeci to doposażenie ośrodków w nowoczesny sprzęt, który tam już pozostanie po zakończeniu projektu.

    W pierwszym etapie, tzn. do połowy 2020 r., czyli w ciągu najbliższego roku podłączonych do szerokopasmowego Internetu zostanie 450 gminnych ośrodków kultury i w tym celu Ministerstwo Cyfryzacji podpisało porozumienia z pierwszymi siedmioma operatorami telekomunikacyjnymi. Pozostałe gminne ośrodki kultury, które nie dysponują dostępem do szerokopasmowego Internetu, będą nim objęte w wyniku interwencji realizowanych z Programu Operacyjnego ˝Polska cyfrowa˝. Równoległe, tak jak powiedziałam, Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało konkurs na podniesienie kompetencji cyfrowych, na który przeznaczyło 100 mln zł z programu ˝Polska cyfrowa˝, i w ramach tego działania organizacje pozarządowe będą mogły starać się o dofinansowanie na 73 obszarach konkursowych naszego kraju. W ramach tego programu ośrodki zostaną wyposażone w odpowiedni sprzęt komputerowy, w tablety, roboty, maty edukacyjne i co pozwoli, w szczególności niedoinwestowanym gminnym ośrodkom kultury, na znaczne uatrakcyjnienie ich oferty szkoleniowej.

    W szkoleniach, o których państwu już wspominałam, będziemy edukować nie tylko społeczności lokalne, ale też pracowników gminnych ośrodków kultury po to, żeby po zakończeniu cyklu szkoleń finansowego ze środków unijnych mogli oni nabytą wiedzę przekazywać dalej. Po zakończeniu szkoleń pracownicy nadal będą otrzymywać wsparcie w postaci mentoringu i aktualnych materiałów edukacyjnych. W naszej ocenie jest to niezwykle istotne, gdyż umożliwi to stałe świadczenie usług.

    Chcemy objąć szkoleniami dzieci w wieku do ukończenia 10. roku życia. To będą w większym stopniu podstawowe kompetencje cyfrowe. Starsze osoby, w wieku od 10. do 18. roku życia, będą uczyły się bardziej skomplikowanych kompetencji, m.in. nauki programowania. Szacujemy, że szkoleniami zostanie objętych 50-75 tys. osób w naszym kraju w pierwszym etapie, bo dalej to oczywiście będzie eskalować.

    Rozstrzygnięcie konkursu na dosprzętowienie GOK-ów i na przeprowadzenie szkoleń, o których państwu powiedziałam, planujemy pod koniec tego roku. Konkurs został już ogłoszony. W tym momencie wnioskodawcy przygotowują swoje aplikacje, które niedługo Centrum Projektów Polska Cyfrowa będzie mogło ocenić. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska)

54. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Jerzy Bielecki:

    Pani Marszałek! Pani Minister! Chciałbym zapytać, kto może być beneficjentem tego projektu. Kiedy, szczególnie na terenach Polski wschodniej, mogą pojawić się efekty tych projektów? W zasadzie pani minister tak szczegółowo opowiedziała o tym programie, że trudno jeszcze o coś dopytywać, ale przede wszystkim prosiłbym, aby pani minister zechciała odpowiedzieć, kto może być beneficjentem tych projektów, programów ogłoszonych przez Ministerstwo Cyfryzacji i kiedy one mogą zaowocować konkretnymi rezultatami. Dziękuję.

54. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Wanda Buk:

    Szanowny Panie Pośle! Odpowiadam na pana pytanie: bezpośrednimi beneficjentami konkursu, o którym państwu powiedziałam, czyli konkursu, w ramach którego będziemy szkolić i dosprzętawiać gminne ośrodki kultury, są organizacje pozarządowe, które będą prowadziły cykl szkoleń. Kolejnymi beneficjentami będą naturalnie ich adresaci, czyli pracownicy gminnych ośrodków kultury i dzieci, które będą szkolone w ramach tych działań.

    Odpowiadając na pana bardziej szczegółowe pytanie, chcę powiedzieć, jak już wspomniałam, że 450 gminnych ośrodków kultury już jest podłączanych w ramach inwestycji, które są w toku. Listę tych gminnych ośrodków kultury można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji i na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Jeżeli chodzi o pozostałe, to będziemy, tak jak mówiłam, podłączali je w ramach kolejnych interwencji. Przyznaję, że teraz ciężko jest mi odnieść się do kwestii konkretnego regionu, ale myślę, że te informacje możemy spokojnie przekazać panu posłowi na piśmie.

    Jeszcze odpowiem na pytanie, kiedy można się spodziewać i czy można się spodziewać w Polsce wschodniej cyklu szkoleń, o którym mówiłam, oraz dosprzętowienia GOK-ów. O ostatecznych decyzjach dotyczących tego, ile środków zostanie przeznaczonych na dany region i jakiemu beneficjentowi, czyli jakiej organizacji pozarządowej, dowiemy się po rozstrzygnięciu konkursu przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, czyli pod koniec tego roku. Wtedy będzie można przekazać konkretne informacje dotyczące danego regionu. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.