Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Teresa Wargocka - Wystąpienie z dnia 31 lipca 2019 roku.

Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
1165 wyświetleń
0

Stenogram

10. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (druki nr 3715 i 3725).

Poseł Sprawozdawca Teresa Wargocka:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedstawiam sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, druk nr 3725.

    Marszałek Sejmu zgodnie z art. 54 ust. 1 regulaminu Sejmu skierował w dniu 31 lipca 2019 r. uchwałę Senatu w powyższej sprawie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia.

    Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest skierowana do osób najbardziej potrzebujących, które potrzebują opieki drugiej osoby, które nie mogą swoich podstawowych funkcji życiowych wykonywać samodzielnie.

    Senat po rozpatrzeniu tej ustawy postanowił wprowadzić do jej tekstu 10 poprawek. To są bardzo dobre, oczekiwane przez środowisko osób niepełnosprawnych poprawki.

    Dwie z tych poprawek są absolutnie merytoryczne, które zmieniają przedłożenie sejmowe. Poprawka nr 1 w art. 2 wprowadza możliwość, aby jeśli chodzi o świadczenie uzupełniające, a także jego wysokość... Aby zostały wyłączone świadczenia z tytułu renty rodzinnej. Ta poprawka usuwa ust. 3 w art. 2, co powoduje, że przepisy ustawy obejmują świadczeniem szerszy krąg świadczeniobiorców. Z 500 tys. szacuje się, że osób uprawnionych do korzystania z tej ustawy będzie 800 tys.

    Poprawka nr 3 proponuje przyjęcie rozwiązania, w myśl którego świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało każdej osobie uprawnionej, która otrzymuje określone świadczenia pieniężne, których wartość nie przekracza kwoty 1600 zł miesięcznie. Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobie uprawnionej w wysokości nie wyższej niż 500 zł, przy czym łączna kwota tych świadczeń i świadczenia uzupełniającego nie może przekroczyć 1600 zł miesięcznie. Oznacza to, że wszystkie osoby, które przekroczą kwotę 1100 zł uprawniającą do tego świadczenia, będą otrzymywały to świadczenie, jeżeli łączna kwota tych świadczeń nie przekroczy 1600 zł, czyli generalnie osoby, które mogą utracić to świadczenie z powodu niewielkiego przekroczenia tej kwoty 20 zł, 50 zł, 100 zł, otrzymają świadczenie uzupełniające pomniejszone o taką kwotę.

    Środowisko osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych przyjęło te poprawki z dużym zadowoleniem. Pozostałe poprawki, a jest ich dziesięć, są to poprawki, które są konsekwencją wprowadzenia poprawek merytorycznych.

    Wysoka Izbo! Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu powyższej uchwały na posiedzeniu w dniu dzisiejszym przyjęła powyższe poprawki 20 głosami ˝za˝ i dziewięcioma głosami ˝przeciw˝. Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie poprawek.

    Wysoka Izbo! Ponieważ zauważyłam, że pani poseł chciała zabrać głos przed rozpoczęciem procedowania nad tym punktem... Myślę, że sprawa dotyczy przebiegu dzisiejszego posiedzenia komisji. Mieliśmy do czynienia ze skandalicznym zachowaniem posłów, którzy nie pozwolili pani przewodniczącej prowadzić...

    (Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka: Ale pani jest sprawozdawcą.)

    (Głos z sali: Panie marszałku!)

    Mówię jako sprawozdawca. Możecie się państwo ze mną nie zgodzić, natomiast jestem sprawozdawcą, członkiem tej komisji i świadkiem tego zajścia.

    (Poseł Cezary Grabarczyk: Wszyscy mogli zobaczyć transmisję.)

    (Głos z sali: Była transmisja.)

    Szanowni państwo, była transmisja, wszyscy widzieli. Kilka rzeczy, które powinniście państwo jako posłowie opozycji wiedzieć na koniec kadencji Sejmu.

    (Głos z sali: Dobrze. Głosujemy.)

    Szanowni państwo, poprawki Senatu nie podlegają dyskusji.

    (Poseł Cezary Grabarczyk: Co?)

    (Głos z sali: Głosujemy.)

    Pan marszałek Sejmu, pan marszałek Sejmu...

    Marszałek:

    Pani poseł, rozumiem, że sprawozdanie pani poseł złożyła.

    Poseł Sprawozdawca Teresa Wargocka:

    ...na podstawie regulaminu Sejmu mógł w ogóle tych poprawek nie kierować do komisji.

    (Głos z sali: Pakiet demokratyczny.)

    Szanowni państwo, te poprawki możemy przyjąć albo odrzucić, nie możemy wprowadzić żadnej zmiany.

    (Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka: Ale możemy zapytać.)

    Proszę przestać robić politykę wokół tej dobrej ustawy.

    Marszałek:

    Dziękuję bardzo.

    Poseł Sprawozdawca Teresa Wargocka:

    Wysoka Izbo!

    Marszałek:

    Dziękuję, pani poseł.

    Poseł Sprawozdawca Teresa Wargocka:

    Ostateczna konkluzja komisji jest taka, żeby przyjąć poprawki Senatu, o co Wysoką Izbę proszę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

    (Głos z sali: Dziękujemy pani poseł.)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.7
Pozycja w rankingu:
107
Liczba głosów: 51
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.