Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Jerzy Bielecki - Wystąpienie z dnia 09 sierpnia 2019 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
689 wyświetleń
0

Stenogram

14. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (druki nr 3670 i 3709).

Poseł Jerzy Bielecki:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., druki nr 3670 i 3709.

    W świetle dynamicznie zmieniającego się życia społecznego, gospodarczego kluczowe znaczenie ma pozyskiwanie obiektywnych informacji pozwalających na efektywne podejmowanie decyzji strategicznych. Okresowe dane statystyczne na temat ludności oraz ogólna charakterystyka rodzinna, społeczna, gospodarcza i mieszkaniowa poszczególnych osób są niezbędne do badania i definiowania polityk regionalnych, społecznych i środowiskowych.

    Projektowana ustawa ma na cele określenie ram prawnych i zasad przeprowadzenia rzetelnego, obiektywnego, profesjonalnego i niezależnego spisu powszechnego, którego wyniki będą miały charakter oficjalnych danych statystycznych. Ustawa ta ustali również organizację, tryb przeprowadzenia spisu, zakres związanych z nim obowiązków oraz koszty, jakie poniesie budżet państwa.

    Przedstawiony projekt został przygotowany z konieczności zaspokojenia krajowych potrzeb informacyjnych wynikających z przesłanek wskazanych w art. 51 konstytucji oraz w oparciu o dokonaną analizę obowiązków wynikających z rozporządzenia nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego.

    Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 grudnia 2011 r. stwierdził, że prawidłowo funkcjonująca statystyka publiczna stanowi istotny element prawidłowo funkcjonującego państwa, wskazując jednocześnie, że dla efektywnego funkcjonowania państwa niezbędne jest oparcie działań organów państwowych na wiedzy o rzeczywistym obrazie społeczeństwa i gospodarki. Informacje te konieczne są również w celu realizacji określonych norm zawartych w konstytucji wyznaczających treść i sposób działania organów państwowych, takich jak zasada zrównoważonego rozwoju czy gospodarka rynkowa. Dane te będą stanowić zarówno punkt wyjścia dla planowania i realizacji polityk długookresowych, jak i umożliwią bieżące ich monitorowanie. Posiadanie aktualnych, dobrej jakości porównywalnych danych pozwala na uchwycenie zachodzących procesów i określi ich trendy.

    Nie bez znaczenia jest również wartość zebranych informacji dla badań naukowych i historycznych. Spis ludności i mieszkań jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, migracji w gospodarstwach domowych i rodzinnych, a także o ilości i jakości zasobów mieszkaniowych. Informacje te będą zbierane na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

    Jednym z najważniejszych założonych celów spisu powszechnego jest uzyskanie szerokiej charakterystyki zmian dotyczących przebiegu podstawowych procesów społecznych i ekonomicznych, jakie zaszły w Polsce po ostatnim spisie w 2011 r., jak również zebranie informacji niezbędnych do realizacji zobowiązań międzynarodowych wobec Unii Europejskiej oraz ONZ.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, mając świadomość ważności pozyskiwanych informacji w spisie powszechnym dla podejmowania w przyszłości strategicznych decyzji dotyczących rozwoju Polski, będzie popierał to przedłożenie, rządowy projekt ustawy, druki nr 3670 i 3709. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3
Pozycja w rankingu:
148
Liczba głosów: 6
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.