Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
393 wyświetleń
0

Stenogram

26. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druki nr 3668 i 3767).

Poseł Piotr Król:

    Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, druki sejmowe odpowiednio nr 3668 i 3767.

    Przede wszystkim trzeba podkreślić, że celem projektu jest wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 czerwca 2018 r. W powołanym wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził naruszenie prawa unijnego poprzez nieprzyjęcie środków koniecznych do zagwarantowania niezależności organizacyjnej i decyzyjnej organu dochodzeniowego, jakim jest Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. W tym przypadku chodzi o oddzielenie komisji od zarządcy infrastruktury, czyli PKP PLK SA, nad którym nadzór właścicielski sprawuje w imieniu Skarbu Państwa minister właściwy do spraw transportu.

    Trybunał Sprawiedliwości podzielił stanowisko Komisji Europejskiej, która złożyła skargę w tej sprawie, zarzucając Polsce, że relacja, w której przy ministrze właściwym do spraw transportu funkcjonuje Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych wykonująca zadania w imieniu ministra właściwego do spraw transportu i będąca formalnie jednostką organizacyjną obsługującego go urzędu, czyli Ministerstwa Infrastruktury, przy jednoczesnym wykonywaniu przez ministra właściwego do spraw transportu nadzoru właścicielskiego nad spółką PKP PLK, narusza zasadę niezależności krajowego organu dochodzeniowego od zarządcy infrastruktury.

    Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości taki stan rzeczy może powodować powstanie konfliktu interesów, ponieważ minister właściwy do spraw transportu, sprawując nadzór właścicielski nad PKP PLK, może wpływać na prowadzenie prac przez komisję badania wypadków kolejowych w taki sposób, aby polski organ dochodzeniowy nie wykazywał naruszeń lub błędów PKP PLK, które mogłyby spowodować powstanie danego zdarzenia kolejowego.

    Biorąc pod uwagę treść rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości, a w szczególności konieczność jego pilnego wykonania przez Rzeczpospolitą, istnieje potrzeba wyłączenia Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych ze struktury organizacyjnej Ministerstwa Infrastruktury, a następnie włączenia jej do struktury organizacyjnej innego urzędu administracji publicznej. W świetle tego wyroku minister właściwy do spraw transportu powinien zostać pozbawiony kompetencji do powoływania i odwoływania składu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na działalność komisji. Kompetencje te należy przekazać innemu organowi.

    Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość zamierza poprzeć ten projekt. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.2
Pozycja w rankingu:
232
Liczba głosów: 23
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.