Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo pocztowe oraz ustawy - Prawo telekomunikacyjne

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
388 wyświetleń
0

Stenogram

31. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo pocztowe oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne (druki nr 3758 i 3769).

Poseł Sprawozdawca Piotr Król:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Komisji Infrastruktury mam zaszczyt przedstawić jej sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo pocztowe oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, druk nr 3758.

    Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierowała w dniu 19 sierpnia 2019 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Infrastruktury do pierwszego czytania. Komisja Infrastruktury, po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2019 r., wnosi, aby Wysoki Sejm raczył uchwalić załączony projekt ustawy.

    Warto przypomnieć, że projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo pocztowe oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne ma na celu umożliwienie prawidłowego stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/644 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek. W szczególności projekt wypełnia obowiązek nałożony na państwa członkowskie w art. 8 rozporządzenia 2018/644, który nakazuje wprowadzenie do porządku prawnego państw członkowskich sankcji wobec operatorów świadczących usługi doręczania paczek za uchybienia przepisom rozporządzenia, tj. obowiązkowi przekazywania krajowemu organowi regulacyjnemu państwa członkowskiego informacji określonych w art. 4 i art. 6 ust. 5 rozporządzenia 2018/644 oraz przekazywania temu organowi zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2018/644 publicznych cenników opłat za doręczenie pojedynczych przesyłek pocztowych niebędących przesyłkami z korespondencją. Sankcje za uchybienia wymogów określonych w rozporządzeniu są analogiczne do sankcji nakładanych na operatorów pocztowych za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, oraz do przepisów art. 128 tej ustawy, określających sposób naliczania kary pieniężnej w przypadku podmiotów wykonujących działalność pocztową, które nie dostarczyły prezesowi UKE danych niezbędnych do określenia podstawy wymiaru nałożonej kary zgodnie z art. 126.

    Wysoki Sejmie! Komisja Infrastruktury wnosi, aby Sejm raczył uchwalić załączony projekt ustawy. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.2
Pozycja w rankingu:
232
Liczba głosów: 23
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.