Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Zbigniew Sosnowski - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o lotach z najważniejszymi osobami w państwie

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
69 wyświetleń
0

Stenogram

28. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o lotach z najważniejszymi osobami w państwie (druki nr 3763 i 3770).

Poseł Zbigniew Sosnowski:

    Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Lekceważenie prawa przez rządzących dowiodło ponad wszelką wątpliwość, że prawi i sprawiedliwi mogą wszystko, są poza wszelką kontrolą parlamentu, nie wspominając już o narodzie. Przystępując w kończącej się obecnie kadencji Sejmu do procedowania nad rządowym przedłożeniem o lotach z najważniejszymi osobami w państwie, Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska odnosi nieodparte wrażenie, że omawiany punkt porządku dziennego dzisiejszych obrad ma na celu albo przeprowadzenie testu na inteligencję posłów, albo też uspokojenie sumień rządzących. Proceder używania statków powietrznych jako prywatnych taksówek do celów w przeważającej mierze iście prywatnych, a nawet - użyję takiego terminu - szpanerskich trwałby nadal, gdyby nie czujne oko dziennikarzy i coraz większe oburzenie społeczne, w tym wystąpienia kadry wojskowej do naszych biur poselskich. Rządzącym już nie wystarczyły zwyczajne loty, które bezpłatnie może odbywać każdy parlamentarzysta. Dla podkreślenia nadzwyczajnej ważności tych osób i podniesienia ich ego lotom tym nadawano specjalny status HEAD. Nic dodać, nic ująć.

    Przechodząc do meritum omawianej na tej sali materii, z całą mocą podkreślam, że o ile mój klub nie negował rozwiązań rozsądnych, nie zawsze doskonałych, lecz służących całemu społeczeństwu, o tyle w tym przypadku mówimy zdecydowanie: nie. Nikt nie zdaje sobie sprawy z sytuacji tak jak elity władzy, osoby będące obecnie u jej steru, jeśli chodzi o to, czemu, jakiemu celowi służą przeloty statkami powietrznymi, w tym wojskowymi, i to z nadanym im statusem HEAD. To nie dziennikarze, parlamentarzyści czy zwykli obywatele winni posiadać wiedzę o katalogu tzw. najważniejszych osób w państwie. Jeśli te osoby nie posiadają tej wiedzy, to żadna, nawet najdoskonalsza, ustawa tego za nich nie uczyni, tym bardziej że przecież, jak twierdzono, prawo nie zostało złamane. Jaki zatem jest prawdziwy powód uchwalenia w trybie ekstraordynaryjnym przedstawionego parlamentarzystom bubla prawnego? Tak właśnie określa ów projekt cały szereg wyższych oficerów Sił Powietrznych. Każdy niepokorny oficer kwestionujący zasadność nadania statusu HEAD lotom z osobami cywilnymi i ich rodzinami stawał się wprost wrogiem władzy. O tym się niestety nie mówi.

    Nielogiczność ewentualnego uchwalenia procedowanej ustawy polega na tym, że tak obecnie, jak i w przyszłości przedstawiciel najwyższego organu w państwie, marszałek Sejmu, musiałby uzyskiwać zgodę urzędnika administracji rządowej. Z takim kuriozum dotychczas nie mieliśmy do czynienia. (Oklaski) Zresztą była już o tym mowa. Zawarte w projekcie regulacje mają się absolutnie nijak do szeroko pojętego bezpieczeństwa lotów, także lotów o statusie HEAD, albowiem już w chwili obecnej w Siłach Powietrznych funkcjonują bardzo obostrzone regulacje i przepisy wewnętrzne. Ich bezwzględne przestrzeganie oraz niewymuszanie zachowań niezgodnych z obecnymi regulacjami wystarczająco zapewnią bezpieczeństwo. Zaś co do określenia najważniejszych osób w państwie to z katalogiem zawartym w projekcie ustawy zgodzić się nie można, chociażby dlatego, że zgodnie z ustawą zasadniczą, czyli Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, osoby powołane do piastowania określonych urzędów także nie należą do zwykłych obywateli. Niejednokrotnie transport tych osób statkami powietrznymi może mieć bezpośredni związek z pełnioną przez nie funkcją i mogą one reprezentować Rzeczpospolitą Polską poza jej granicami. Należy się zgodzić z tym, że w każdej sytuacji nadzwyczajnej winna przemawiać racja stanu. Nie oznacza to jednakże bezwarunkowego oraz bezmyślnego podporządkowania się zawartym tezom i ideologiom bez baczenia na skutki, także w bliższej i dalszej perspektywie.

    Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska w żadnym razie nie może przyłożyć ręki do rozwiązań, i to o charakterze ustawowym, niczego nierozwiązujących, niewpływających pośrednio ani bezpośrednio na podniesienie poziomu bezpieczeństwa li tylko dla satysfakcji, że brał udział w pracach i rozmowach. Cel i efekt tych gwałtownych, pospiesznych prac jest nader mierny, żeby nie rzec: żaden. W tej sytuacji, z jednej strony nie stojąc w opozycji do rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo, z drugiej zaś kierując się wiedzą, doświadczeniem oraz - co najważniejsze - zdrowym rozsądkiem, nie przyłożymy ręki (Dzwonek) do uchwalenia bubla prawnego, jak ten projekt nazwali wspomniani już przeze mnie oficerowie Sił Powietrznych.

    Biorąc to wszystko pod uwagę, Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska podczas głosowania wstrzyma się od głosu. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.