Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 11 września 2019 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
229 wyświetleń
0

Stenogram

1. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (druk nr 3771).

Poseł Andrzej Szlachta:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dotyczące rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny, druk nr 3771.

    Głównym celem tej ustawy jest odmrożenie od 1 sierpnia 2019 r. funduszu świadczeń socjalnych w stosunku do wielkości określonej w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2019 r., zwanej potocznie ustawą okołobudżetową.

    Zgodnie z obowiązującymi przepisami przyznawanie usług i świadczeń oraz wysokość opłat z funduszu świadczeń socjalnych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do ich otrzymania. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń o charakterze socjalnym określa pracodawca w układach zbiorowych pracy. Proponowane odmrożenie wysokości odpisów na fundusze socjalne przyczyni się do wsparcia i w konsekwencji do poprawy warunków życiowych pracowników i innych osób uprawnionych.

    Należy w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z 1994 r. odpisy i zwiększenia na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego funduszem, w dwóch terminach: do 31 maja i do 30 września danego roku kalendarzowego. Projektowana ustawa wprowadza termin 31 października 2019 r. jako termin przewidziany na dokonanie wpłaty na rachunek bankowy funduszu dodatkowych środków przewidzianych projektowaną ustawą.

    Art. 1 pkt 1 i 2 omawianej ustawy zmienia wysokość naliczania od 1 sierpnia 2019 r. odpisu na fundusz socjalny dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych oraz członków ich rodzin.

    Art. 1 pkt 3 upoważnia ministra właściwego do spraw finansów publicznych do dokonania przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków budżetu państwa w celu sfinansowania wydatków, o których mowa w omawianym projekcie ustawy.

    Zgodnie z art. 2 tego projektu proponuje się, aby do 31 lipca 2019 r. obowiązywała podstawa naliczania funduszu według wynagrodzenia miesięcznego z II półrocza 2013 r., czyli kwota 3278,14 zł, a od 1 sierpnia 2019 r. - z II półrocza 2014 r., czyli kwota w wysokości 3389,90 zł. Celem tego przepisu jest odmrożenie o kolejny rok podstawy naliczania odpisu na fundusz, poczynając od 1 sierpnia 2019 r.

    Art. 3 tej ustawy dotyczy zmiany art. 36 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, czyli zmiany w przyjętych na 2019 r. limitach wydatków przez gminy i ministra właściwego do spraw rodziny oraz na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny.

    Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na lata 2017-2028 (Dzwonek) na realizację ustawy przez gminy, wojewodów, ministra właściwego do spraw rodziny i ministra właściwego do spraw transportu wynosi 763 930 tys. zł.

    Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość poprze w dalszej procedurze legislacyjnej przedmiotowy projekt ustawy. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.