Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 11 września 2019 roku.

Sprawozdanie Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
227 wyświetleń
0

Stenogram

10. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. (druk nr 3805).

Poseł Genowefa Tokarska:

    Przedłożone Wysokiej Izbie sprawozdanie jest autorstwa tylko części członków powołanej komisji śledczej, trzech członków komisji przedłożyło zdanie odrębne do sprawozdania. Większości komisyjnej, posłom Prawa i Sprawiedliwości nie zależało na tym, aby dociec, na czym rzeczywiście polega problem, gdzie były i są popełniane błędy, tak aby wyeliminować je w przyszłych rozliczeniach.

    Podstawowe i zasadnicze było to, iż badano wyłącznie okres rządów PO-PSL, czyli czas od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r., co z góry przesądzało o celu działania komisji. Prace prowadzone przez komisję potwierdziły, że celem działania nie było dogłębne merytoryczne zbadanie ważnego dla kraju zagadnienia, a jedynie tworzenie warunków do nagonki politycznej, przy czym w tym celu wykorzystywano również media publiczne.

    Prace w komisji potwierdziły, że rządzący, Prawo i Sprawiedliwość, są absolutnie niewiarygodni, nieuczciwi i tak naprawdę nie zależy im na Polsce, na milionach Polaków, a jedynie na zakłamywaniu rzeczywistości. Większość komisyjna, czyli pięciu członków z Prawa i Sprawiedliwości, odrzucała w głosowaniu wszystkie niewygodne pytania, dlatego porównywanie niekorzystnych dla PiS-u zagadnień, których występowanie wykraczało poza badany okres, było niemożliwe.

    Przedłożone sprawozdanie i raport komisji dają fałszywy obraz sytuacji dotyczącej podatku VAT i podatku akcyzowego. Podstawowym błędem jest to, że komisja bazowała nieomal wyłącznie na kalkulacyjnej luce VAT-owskiej. Luka VAT-owska to przecież tylko wartość szacunkowa, kalkulacyjna, a nie wartość rzeczywista. Obliczanie luki VAT oparte jest na różnych założeniach i metodach, co powoduje, że wyniki są tu nieporównywalne, zaś same szacunki dotyczące wartości luki są wątpliwe. Na to zagadnienie zwracało uwagę zarówno wielu zeznających przed komisją świadków, jak i pracujących w komisji ekspertów. Luka VAT-owska była i jest dla obecnie rządzących narzędziem doskonałym do manipulacji, porównywania rzeczy nieporównywalnych. Zamieniono nawet określenie ˝luka VAT-owska˝ na słowo ˝grabież˝ i powielano to w PiS-owskich mediach (Oklaski), co sugeruje wprost, że luka w podatku VAT to wyłącznie oszustwa i kradzieże. Znający nawet odrobinę to zagadnienie doskonale wiedzą, że jest to zwyczajne, perfidne oszustwo, ale powielanie go przez wielokroć utwierdza Polaków w tymże kłamstwie.

    Dzisiaj, bazując na tak nieprecyzyjnych określeniach, stawia się zarzuty, pociąga się do odpowiedzialności rządzących w tym wyłącznie narzucanym okresie. Dlaczego stawiane zarzuty nie są oparte na twardych danych, niepozwalających na manipulację? Takim wskaźnikiem może być przecież relacja dochodów z VAT do wartości dodanych w gospodarce czy też do PKB. Jak kształtowały się te wskaźniki, podnosimy szczegółowo w zdaniu odrębnym do sprawozdania komisji. Wskaźniki te nie prowadzą do jakichś rewelacyjnych różnic, jakie może stworzyć zmanipulowana, wyimaginowana kalkulacyjna luka VAT-owska. W badanym okresie wskaźniki oparte na twardych danych zasadniczo nie odbiegają od średniej z dłuższego okresu. Nie będę tutaj przytaczała tych wartości, bo one są ulotne. Szczegółowe dane zamieszczone są w zdaniu odrębnym.

    Pragnę również zwrócić uwagę Wysokiej Izbie na wybiórczy charakter dobierania świadków. Podstawą sprawozdania są wypowiedzi osób, które w sprawie wyłudzeń VAT miały często wiedzę iluzoryczną, ale za to były np. felietonistami ˝Gazety Polskiej˝ czy bezpośrednimi płatnymi doradcami Prawa i Sprawiedliwości. Mimo wielokrotnych apeli ze strony posłów opozycji nie zdołano przesłuchać szefa CBA pana Mariusza Kamińskiego. Jego rola, szczególnie w odniesieniu do początkowego okresu po wejściu Polski do strefy Schengen w grudniu 2007 r., byłaby znacząca. Pan Kamiński zarządzał wówczas bardzo istotną służbą w systemie bezpieczeństwa państwa, a również później, w latach 2016-2017, za rządów PiS i Mariusza Kamińskiego zostało zlikwidowanych 11 delegatur ABW, w tym również delegatura rzeszowska, która miała duże zasługi w walce z przestępczością VAT-owską. Według zeznań wielu świadków wprowadzenie strefy Schengen, likwidacja granic wewnętrznych w Unii Europejskiej spowodowały gwałtowny wzrost przestępczości podatkowej. Rząd PiS nie przygotował kraju w żadnym aspekcie na ten swobodny przepływ towarów bez kontroli i monitoringu, a dzisiaj pokazujecie cysterny wstydu. Tak naprawdę zastanówcie się, czy nie macie w tym swojego udziału, czy te cysterny nie są wasze. (Oklaski) To Prawo i Sprawiedliwość nie przygotowało żadnych rozwiązań, zabezpieczeń, tak aby te cysterny paliwowe nie mogły swobodnie kursować przez granicę. Nie widzieliście tego? Nie widzicie tego?

    Pamiętajmy również, że w badanym okresie sytuacja gospodarcza na świecie była niezwykle trudna, odmiennie niż obecnie, kiedy panuje dobra koniunktura gospodarcza.

    I wreszcie rządzący chwalą się dzisiaj, że ograniczyli lukę VAT-owską i mówią ustami swoich prominentnych polityków, że zabrali pieniądze złodziejom, a dali dzieciom. Muszę powiedzieć, że miało to swój oddźwięk również na posiedzeniu komisji śledczej. Po wypowiedzi pana premiera Morawieckiego w Sandomierzu, kiedy jeszcze przed wyborami samorządowymi głosił, jak to Prawo i Sprawiedliwość zabrało złodziejom, a dało dzieciom, wnioskowaliśmy, aby przedłożyć członkom komisji listę tych złodziei. (Oklaski) Wszyscy mamy przecież poświadczenie bezpieczeństwa, więc nie było czego ukrywać. Niestety, zostaliśmy przegłosowani.

    Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Takiej listy nie ma, a Polacy chcieliby poznać tych złodziei, może są w ich mieście, powiecie, województwie. Osobiście przyznam, że znam jednego takiego działacza Prawa i Sprawiedliwości, który uciekł za granicę i podobno zabiega teraz o azyl polityczny. (Oklaski)

    (Poseł Zbigniew Konwiński: W Niemczech, żeby było ciekawie.)

    (Głos z sali: Prawda.)

    Najważniejsze zmiany, dzięki którym rząd Prawa i Sprawiedliwości może chwalić się uszczelnieniem systemu podatkowego, zostały wprowadzone oczywiście jeszcze za czasów rządów PO-PSL. (Oklaski) Najistotniejsza jest informatyzacja procesów informujących, utworzenie Centrum Przetwarzania Danych w Radomiu, wdrożenie jednolitego pliku kontrolnego. Ale w 2015 r., gdy to rozwiązanie wprowadzano, posłowie Prawa i Sprawiedliwości go nie poparli. I w ogóle wielokrotnie przy tworzeniu prawa dotyczącego podatku VAT działali oni destrukcyjnie zarówno w trakcie debaty, opóźniając wprowadzenie pewnych korzystnych rozwiązań, jak i w głosowaniach, nie popierając ich. Opisaliśmy to szczegółowo w zdaniu odrębnym.

    Chciałam jeszcze podziękować ekspertom: prof. Czekajowi, prof. Bratkowskiemu oraz mecenasowi Bartoszowi Grzędzie, za merytoryczne wsparcie nas w tych pracach komisji.

    Kończąc, stwierdzam, że praca komisji nie daje wymiernego efektu, tak jak mówili to już moi poprzednicy. Zmarnowaliśmy rok na polityczne przepychanki, bo tak to jedynie można nazwać. Raport i sprawozdanie są tendencyjne, nie dają odpowiedzi na pytanie, co należy zrobić, aby zlikwidować lukę VAT-owską, która przecież wciąż jest bardzo duża, ale o tym już nie mogliśmy rozmawiać i nie mogliśmy tego porównywać. Raport i sprawozdanie to wyłącznie propaganda polityczna obecnie rządzących. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.