Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Tomasz Robaczyński - Wystąpienie z dnia 11 września 2019 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
158 wyświetleń
0

Stenogram

1. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (druk nr 3771).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Tomasz Robaczyński:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Mam zaszczyt przedstawić państwu projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

    Przede wszystkim ten projekt przewiduje odmrożenie jeszcze w bieżącym roku podstawy naliczania funduszu świadczeń socjalnych. Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 ustanowiono podstawy do naliczania funduszy socjalnych z roku 2013. W obecnym projekcie przewiduje się, że te podstawy od 1 sierpnia 2019 r. będą z roku 2014. Rozwiązania te będą dotyczyły emerytów i rencistów, byłych żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej oraz członków ich rodzin. W tym przypadku w projekcie ustawy proponuje się, aby podstawą ustalenia odpisu na fundusz socjalny były środki zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2014 na emerytury i renty.

    Zaproponowane rozwiązania będą dotyczyły również zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, czyli pracowników cywilnych. Dla tej grupy pracowników podstawą naliczania odpisu będzie przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2014 r., tj. kwota 3389,90 zł. To oznacza, że podstawa naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wzrasta o 111,76 zł w stosunku do podstawy z roku 2013, co daje wzrost o 3,41%.

    Należy także zauważyć, że w przypadku sfery budżetowej, tj. jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych mają charakter obligatoryjny, natomiast dla pozostałych pracodawców zasady tworzenia funduszu zależą od liczby zatrudnionych osób.

    Kolejną zmianą, która jest zaproponowana w tym projekcie ustawy, jest zmiana ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

    Projektowany przepis dotyczy zmiany przyjętych na rok 2019 limitów wydatków na realizację tej ustawy przez gminy i ministra właściwego ds. rodziny oraz na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

    Biorąc pod uwagę znacznie większe, niż zakładano przy szacowaniu ww. limitów, zainteresowanie Kartą Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, przyjęte limity będą niewystarczające do realizacji ustawy w roku bieżącym. Stąd ta zmiana. Zwiększenie limitów wydatków związanych z realizacją ustawy przez gminy wyniesie 210 tys. zł, a w przypadku produkcji kart - o 3 mln zł.

    Natomiast jeśli chodzi o uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny, będzie to kwota ok. 8 mln zł. Dziękuję bardzo za uwagę. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.